X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34370
Dział: Przedszkole

Zostań moim przyjacielem - zajęcia otwarte

Scenariusz zajęć obserwacji diagnozującej umiejętność wspomagania dziecka
w opanowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w grupie V - dzieci 6-letnich „Misie”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
dnia 20.04.2017r.

Temat zajęć:
„Zostań moim przyjacielem” – ocena różnorodności stosowanych metod pracy z dziećmi w zakresie zapewnienia dzieciom pełnego przygotowania do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
Obszar 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);

Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
- zachęcanie do twórczego myślenia i wypowiadania się na dany temat
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
- doskonalenie umiejętności czytania
- kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

Cele operacyjne:
dziecko:
- dodaje i odejmuje w zakresie 10 poprzez rachowanie na palcach lub w pamięci
- odczytuje działania matematyczne z wykorzystaniem znaków „+”, „ – „, „=”
- podaje określenia kojarzące się z przyjaźnią
- zgodnie współpracuje w zespole
- klasyfikuje obrazki wg ustalonej cechy
- czyta wyrazy i wyrażenia i dopasowuje je do obrazków
- śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych: dzwonkach diatonicznych i „łyżkach”
- tańczy w parze

Środki dydaktyczne: flipchart, arkusz papieru z konturem drzewa, mazak, karteczki, klej, telefon, koperta zaadresowana do dzieci z listem, 3 balony zawierające treść zadań do wykonania, ponumerowane; szpilka, wędki magnetyczne, plansze w kształcie miski z wpisanymi działaniami matematycznymi w postaci dodawania i odejmowania, rybki ze spinaczami, oznaczone cyframi; dywaniki dla każdego dziecka, folia, wizytówki dla dzieci na bluzki, 4 plansze w różnych kolorach z nazwami pór roku, obrazki i podpisy do nich, guma, miś Teofil, plecak, medale, chusta animacyjna, pendrive z muzyką, mikrofon
Metody pracy:
- metoda aktywizująca - burza mózgów
- innowacja metodyczna „Sojusz metod” E. Arciszewskiej
- innowacja metodyczna „Matematyka wokół nas” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- zabawy muzyczne wg idei C. Orffa
- metoda KLANZY

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa
- grupowa

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci, rodziców, nauczycielki i panią dyrektor.
„Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia zajęć pt. „Zostań moim przyjacielem”

2. „Na dzień dobry” – zabawa taneczna na powitanie ze śpiewem wg Moniki Kluzy

3. Ćwiczenie twórcze „Skojarzenie ze słowem przyjaźń” – burza mózgów.
„Dziś chciałabym porozmawiać z Wami na temat przyjaźni. Z czym kojarzy się Wam słowo przyjaźń? Pomyślcie chwilę i powiedzcie mi.”
(na flipcharcie przygotowany jest arkusz papieru z napisem „PRZYJAŹŃ” i konturem drzewa, dzieci odczytują hasło i podają określenia kojarzące się im z tą wartością. Propozycje zostają zapisane i zawieszone na „drzewku przyjaźni”.
„Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że przyjaźń to ważna rzecz. To wielka wartość w życiu każdego z nas.”

4. „Tajemniczy telefon”
(rozmowę przerywa telefon, nauczyciel prowadzi rozmowę: słucham?, kto mówi?....tak, to ja ..... „misie” też są w przedszkolu.... ale o co chodzi?...dobrze, zaraz ją znajdę.... )
„Wiecie co? Ktoś mi powiedział, że zostawił tu jakąś kopertę dla Was, poczekajcie, ona ma być na parapecie. Jest. Proszę, aby ktoś pomógł odczytać co jest na niej napisane.”
(dziecko chętne odczytuje: do dzieci z grupy „Misie”)
Nauczyciel wyciąga z koperty list i czyta jego treść: cześć przedszkolaki! Chciałbym Was lepiej poznać. Byłem tu kiedyś. Poszukuję prawdziwych przyjaciół, z którymi będzie mi weselej. Smutno jest samemu. Przygotowałem coś dla Was. To jest test na dobrego przyjaciela, który składa się z 3 zadań. Jeżeli rozwiążecie wszystkie zadania to wtedy przyjdę do Was i zostanę z Wami. Treść zadań do wykonania ukryłem w balonach.
(nauczyciel prosi chętne dziecko o przekłucie balonu z numerem 1, odczytuje zadanie 1: Ja bardzo lubię łowić ryby. Mam nadzieję, że Wy też lubicie. Chciałbym z Wami powędkować. Potraficie? Waszym zadaniem jest złowienie rybek.

5. „Wędkowanie nad stawem” – zabawa matematyczna wg Gruszczyk - Kolczyńskiej
(dzieci biorą dywaniki, siadają w kole przed dywanikami, dyżurni rozdają plansze w kształcie misek z wpisanymi operacjami dodawania i odejmowania, rozwiązują działania czynnościowo lub w pamięci, odszukują wynik-łowią na wędkę odpowiednią rybkę i umieszczają w misce, w tle słychać spokojną muzykę. Dzieci mają wyznaczony czas, pracują samodzielnie zgodnie ze światłem sygnalizatora. Na koniec odczytują działania matematyczne z użyciem mikrofonu.)
N: „dziękuję, a teraz czas na drugie zadanie. Prosi chętne dziecko o przekłucie balonu z numerem 2. Odczytuje zadanie 2: chciałbym, żeby moi przyjaciele potrafili grać na różnych instrumentach muzycznych i jeszcze do tego śpiewać. Bardzo lubię muzykę. Proszę zagrajcie coś.
6. „Nad stawem” – wspólne muzykowanie z wykorzystaniem dzwonków diatonicznych.
(dzieci biorą dzwonki i zajmują miejsce przed dywanikiem, grają do muzyki śpiewając słowa piosenki „Kaczka”, potem naśladują chód kaczki podczas zabawy ruchowej do piosenki.
„Kuchnia” – śpiewanie i granie na dzwonkach do utworu
„Łyżki” – słuchanie utworu C. Saint-Saens`a – „Skamieliny”, cz. 12 cyklu „Karnawał zwierząt”, grając na łyżkach.
(dzieci odkładają łyżki, dzwonki i dywaniki na wyznaczone miejsce, siadają w kręgu, słuchają treści kolejnego zadania.)
N. Prosi chętne dziecko o przekłucie balonu z numerem 3. zadanie 3: drogie dzieci, mam kłopot. Tak naprawdę to ja bardzo długo spałem, a jak spałem to wszystkie pory roku poplątałem. Proszę pomóżcie mi.

7. „Pory roku” – klasyfikowanie
(dzieci siadają na dywanie wokół planszy w kolorze ich wizytówki na ubraniu, w ten sposób dzielą się na zespoły. Każdy zespół otrzymuje obrazki i podpisy do nich. Dzieci wybierają obrazki związane z daną porą roku i przyklejają do arkusza, potem dobierają podpisy do nich, odczytują, N. umieszcza prace w widocznym miejscu w sali)
N.: to już wszystkie zadania, które mieliście wykonać w ramach testu na dobrego przyjaciela. Moim zdaniem spisaliście się znakomicie, na medal, macie cechy dobrego przyjaciela. Jesteście uczynni, lubicie się bawić, z chęcią śpiewacie, gracie na instrumentach muzycznych i tańczycie, a jak trzeba to potraficie rozwiązać problem. Ciekawe co na to tajemniczy KTOŚ
(N. idzie zobaczyć, czy nie ma kogoś za drzwiami. Okazuje się, że tam czeka miś Teofil znany dzieciom, ma na plecach plecak.

8. „Taniec powitalny” – taniec w wykonaniu dzieci dla misia Teofila – nowego przyjaciela (wg Klanzy)

9. „Kwiat lotosu” – zaproszenie misia do wspólnej zabawy opartej na zaufaniu do grupy z chustą animacyjną

10. Ewaluacja zajęć – buźka wesoła i buźka smutna.

11. Rozdanie medali „Super przyjaciel”
N. :zobaczmy co miś Teofil ma w plecaku. To pudełko z literką „M”. Ciekawe co tam może być? Jak myślicie?
Tak to medale. To znaczy, że Wy zasłużyliście na medal Super przyjaciela i Teofil zostanie tu z Wami. Cieszycie się?

12. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i gościom za przybycie.

Opracowała:
Katarzyna Wus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.