X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34303
Przesłano:
Dział: Artykuły

Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego w klasach I - VI

mgr Magdalena Grygiencza – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku.
Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach języka angielskiego.

Ogólne wskazówki do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami na zajęciach języka angielskiego w szkole podstawowej. (1)
Wiedza, którą chcę państwu przedstawić, skierowana jest głównie do nauczycieli języka angielskiego, którzy w codziennej pracy spotykają się z uczniami ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Na koniec krótkich artkułów podaję linki do platformy z grami edukacyjnymi dla dzieci w różnym wieku od klasy I do klasy 6.Dysleksja powoduje określone trudności u ucznia w przyswajaniu języka obcego. Zadanie, jakie postawiłam sobie, to przedstawienie takich ćwiczeń i zabaw, które można wykorzystać podczas zajęć z dziećmi dyslektycznymi i nie tylko. O wyborze tych, a nie innych ćwiczeń i gier oraz zabaw, zadecydowały następujące przekonania:
1) Uczniowie z dysleksją mają często za sobą wiele niepowodzeń szkolnych, czyli występują u nich dysfunkcje motywacyjne i emocjonalne. Dobrze jest wtedy wprowadzić grę, jako formę pracy z uczniem dyslektycznym ,która przyzwyczaja go do tego, że może wygrać albo przegrać. Zdarzyć się może, że uczeń wygra nawet z nauczycielem, bo np. w grze liczy się szczęście. Poczucie mniejszej wartości zastępuje wówczas wiara we własne siły.
2) Uczniowie z dysleksją mają często trudności z koncentracją i podzielnością uwagi, zdarza się, że są męczliwi, dlatego trzeba wprowadzać różnorodne ćwiczenia, aby unikać monotonii a ćwiczenia powinny być krótkie;
3) Pojawiają się u nich problemy z zapamiętywaniem, które mogą wynikać z zaburzeń funkcjonowania i współdziałania analizatora słuchowego i wzrokowego. Osoby z głęboką dysleksją mają trudność w zatrzymaniu na dłużej w pamięci słyszanych i zapisanych informacji.
4) Uczenie powinno opierać się o metody wielozmysłowe.
5) Wielokrotne powtarzanie przez regularne powracanie także ułatwia zapamiętywanie przez dyslektyka poznanego zakresu materiału.
6) Nauczyciel powinien dysponować jak największą ilością ćwiczeń, ponieważ powtarzanie jest nudne. Materiał gramatyczny powinno się ćwiczyć przy użyciu różnorodnych gier, zabaw i zadań, które zawierają materiał literowego i nieliterowego.
7) Pamięć kinestyczna może być ogromnym wsparciem dla ucznia dyslektycznego, więc na lekcjach należy wprowadzać jak najwięcej ruchu, szczególnie w przypadku dzieci klas I-III.
8) Dobierać należy ćwiczenia usprawniające spostrzeganie.
W następnych częściach skupię się na sposobach uczenia pisania i mówienia oraz nauczania słownictwa.

Uczenie pisowni. (2)
Uczniowie z trudnościami w nauce mają problemy z pisownią w języku obcym. Oto propozycje zabaw i ćwiczeń przydatnych do nauczania pisowni nie tylko dzieci ze specyficznymi trudnościami.

1) Let’s put some „clothes” on the letter czyli Ubierzmy literkę.
Zabawa jest skierowana do uczniów, którzy mają trudności z kojarzeniem określonych wyrazów z literami, od których te od tej litery zaczyna. wyrazy się zaczynają. Nauczyciel rozdaje kartki z literami, a zadaniem uczniów jest udekorowanie (ubranie) litery tak, aby była ona odzwierciedleniem słowa, które się od tej litery zaczyna.
2) Anagramy
Uczniowie rozwiązują anagramy z podpowiedzią lub bez, nauczyciel sam dobiera zasób leksykalny, np.:
uttesdn – goes to school and learns
orlssi’tf – you can buy flowers there itp.
3) Let’s look for new words czyli szukamy nowych wyrazów.
Nauczyciel zapisuje na tablicy długi wyraz, z którego liter uczniowie tworzą jak najwięcej wyrazów. Po utworzeniu słowa litery wracają do zapisanego na tablicy wyrazu, np.: podaję uczniom wyraz COMFORTABLE, z którego można utworzyć np.: bat, boat, table, come itp.
4) Word snake czyli wąż literowy.
Nauczyciel lub uczeń podaje wyraz. Zadaniem dzieci indywidualnie bądź w parach jest dopisać kolejny wyraz zaczynający się literą, którą poprzedni się kończył.

Uczenie sprawności mówienia (3)

Mówienie jest najtrudniejszą umiejętnością spośród czterech umiejętności językowych.
1) Find someone who... czyli znajdż kogoś, kto...
Nauczyciel rozdaje klasie kartkę w kopiach „Find someone who...” Uczniowie chodzą po klasie i próbują znaleźć kogoś, kto... i tu zależy wszystko od pomysłowości nauczyciela, może to być ktoś, kto lubi truskawki, kolor czerwony, wierzy w duchy, urodził się w piątek i czyta więcej niż jedna książkę tygodniowo. Zadaniem ucznia jest zapisać imię osoby, która to robi, o co ją się pyta. Celem jest wypełnienie wszystkich linijek w możliwie najkrótszym czasie. Zabawa ta doskonali umiejętność zadawania pytań, np.:

Find someone who...
likes stawberries..............................
likes red................................
reads more than one book a week............................
believes in ghosts.........................
was born on Friday.................................

2) Mime the action czyli pantomima.
Wybrany uczeń losuje kartkę z nazwą czynności, którą bez użycia mowy musi przedstawić. Zaś pozostali muszą zgadnąć, co to za czynność i nazwać ją po angielsku. Osoba, która poprawnie wymówi nazwę czynności jest kolejnym aktorem. Zabawa doskonałą dla dzieci, które lubią występować przed publicznością.
3) Back to back, czyli plecy do pleców.
Dzieci chodząc po klasie, starają się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ubioru kolegów. Następnie stają do siebie plecami i próbują się nawzajem opisać, Używają w tym celu wcześniej wprowadzonego słownictwa związanego z opisywaniem ubioru, np. What are you wearing? I am wearing....

Nauczanie słownictwa (4)

Dzieci ze specyficznymi trudnościami i nie tylko uczą się lepiej słówek, gdy widzą ich obraz, ważne jest więc używanie flashcards.

1) Skojarzenia tematyczne.
Zadaniem uczniów jest zgromadzenie wyrazów – skojarzeń z określonym wyrazem, np.: summer lub green. Ćwiczenie to pozwala powtórzyć wiele wyrazów w krótkim czasie.
2) Odd man out, czyli odmieniec.
Wkażdej linijce jest jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych trzech pod różnym względem, np.:
Valley – horse – sea – field
Bigger – worse – better – the ugliest
Nice- good – important – the best
Lake – waterfall – city – hill
Nice – ugly –great- pretty
3) Memory, czyli ćwiczymy pamięć.
Gra bardzo lubiana przez dzieci, zarówno w prawdziwe karty jak i te wirtualne. Polega ona na odkrywaniu kart i wyszukiwaniu par: obrazek – słowo (napisane, bądź nagrane), słowo – słowo (na zasadzie przeciwieństw. Zabawa dostarcza dużo radości graczom i każdy ma w niej szansę wygrać. Gra ma wersję porządkowanie par.
Oto linki do platformy LearningApps z różnymi grami edukacyjnymi mojego autorstwa:
LearningApps.org/view3002105 co nie co o naszych Mazurach po angielsku dla klasy VI
LearningApps.org/view2313063 czyli puzzle na temat Stanów Zjednoczonych materiał bardzo przydatny do lekcji kulturowej z filmem o Stanach w podręczniku English Steps 3.
LearningApps.org/view2326726 to propozycja do lekcji z klasą III „Free time activities”.

LearningApps.org/view2311889 My day activities kl. IV Steps Forward 1
LearningApps.org/view2298777 Memory powtarzające w kl. III nazwy zwierząt, liczby, kolory, członków rodziny i jedzenie.
LearningApps.org/view2326053 memory z nazwami zwierząt kl. III
LearningApps.org/view2313388 nazwy ubrań klasa II
LearningApps.org/view2313188 nazwy zwierząt klasa I

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.