X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34251
Przesłano:

Rodzaje ćwiczeń na ZDW

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej specjalnej

Cele, zadania i tematyka zajęć dydaktyczno – wyrównawczych zgodna z obowiązującym minimum programowym dla klasy I – III kształcenia zintegrowanego. Na zajęciach przerabiane będą treści nauczania, których dzieci nie opanowały na zajęciach lekcyjnych oraz uzupełniane braki wynikające z dłuższych nieobecności ucznia i w szkole.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. Ćwiczenia grafomotoryczne:

1. Ćwiczenia rozmachowe
- rysowanie na dużych i małych powierzchniach – płaszczyznach,
- gry i zabawy rozmachowe (ruchowe, naśladowcze).

2. Ćwiczenia motoryki małej
- rysowanie wzorów graficznych wg wzoru i własnego pomysłu,
- przerysowywanie szlaczków literopodobnych,
- utrwalenie kształtów, proporcji, odstępów między literami i linijkami, trzymanie się w liniaturze,
- umiejętne łączenie liter w wyrazy,
- rysowanie i pisanie po śladzie, gry wtyczkowe, obrysowywanie szablonów i samodzielne kreślenie wzorów zgodnych ze schematem, lepienie z plasteliny.

3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
- łączenie punktów,
- gry i układanki typu puzzle,
- wodzenie po wyznaczonej linii,
- cięcie w linii prostej i falistej,
- wypełnianie barwą konturów, kolorowanie obrazków,
- układanie klocków i nawlekanie koralików.

II. Usprawnianie techniki czytania:

1. Rozpoznawanie i rysowanie-pisanie liter, cyfr i kształtów
- rozpoznawanie liter i nazywanie ich odpowiednimi głoskami,
- rozpoznawanie i nazywanie oraz umiejętne zapisywanie cyfr, liczb,
- rozpoznawanie i nazywanie kształtów w tym figur geometrycznych.

2. Analiza wzrokowo – słuchowa
- podział wyrazu na głoski, litery, sylaby,
- podział zdania na wyrazy,
- wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie .

3. Synteza wzrokowo – słuchowa
- układanie wyrazów z rozsypanek literowych i zdań z rozsypanek wyrazowych,
- literowanie i głoskowanie prostych wyrazów oraz imion własnych,
- dobieranie podpisów do obrazków i zdań,
- ćwiczenia z alfabetem ruchowym,
- układanie pociętych obrazków w całości i rozcinanie całości na elementy,
- gry i zabawy edukacyjne ćwiczące koordynację i spostrzegawczość, pamięć, logiczne myślenie i rozumowanie, koncentrację uwagi,
- ustalenie kolejności zdarzeń w historyjkach obrazkowych, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów,
- przekształcanie pisma drukowanego na pisane,
- ćwiczenia w odczytywaniu prostych wyrazów.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

I. Usprawnianie techniki liczenia:

1. Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe ( zabawy ruchowe i gry edukacyjne )
- orientacja w stosunkach czasowych ( pory dnia, dziś, wczoraj, teraz, potem) i przestrzennych ( góra – dół, prawo – lewo, pod – nad, przed – za ),
- rozpoznawanie kierunków i reakcja na sygnał ( zmiana pozycji ciała ), rozumienie i wykonywanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela,
- gry i zabawy naśladowcze,

2. Przeliczanie na konkretach i w pamięci w zakresie 10, 20, 50, 100,
- tworzenie zbiorów z określoną liczba elementów, uzupełnianie o brakujące elementy zgodnie z opisem,
- praktyczne wykorzystanie umiejętności liczenia w grach i zabawach edukacyjnych ( gry i zabawy edukacyjne o charakterze multimedialnym, gry planszowe z wykorzystaniem kostki do gry, liczenie monet)
- porównywanie liczb, rozpoznawanie, nagrywanie cyfr i liczb, numerowanie,

3. Pojęcia kalendarzowe i godzinowe ( dni tygodnia, miesięcy, godziny pełne ).
- nazywanie i umiejętność określania poszczególnych dni tygodnia, miesięcy,
- nazywanie i rozpoznawanie poszczególnych pór roku po cechach charakterystycznych i
zmianach zachodzących w przyrodzie,

4. Rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych ( umiejętne posługiwanie się przyborami szkolnymi ).
- rysowani figur i kształtów z wykorzystaniem przyborów szkolnych,
- nazywanie i rysowanie odręczne poznanych figur geometrycznych.

opracowała mgr Aleksandra Strzelczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.