X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34239
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości przed pracą klasową - konspekt lekcji matematyki w kl IV

Konspekt lekcji matematyki w kl. IV

Temat: Powtórzenie wiadomości przed pracą klasową nr 2

PYTANIE KLUCZOWE :

Co możesz powiedzieć o wielokątach, które spotykasz na co dzień?

Cele lekcji:

- utrwalenie pojęć z geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie wielokątów, lustrzane odbicie i figury symetryczne.
- sprawdzenie umiejętności rysowania oraz rozpoznawania odcinków prostopadłych i równoległych, rysowania oraz rozpoznawania wielokątów o podanych własnościach

Cele sformułowane w języku ucznia:

- powtórzymy i utrwalimy wiadomości o poznanych wielokątach
- pokarzemy ,gdzie w życiu codziennym spotkamy kąt prosty, oś symetrii, odcinki równoległe i prostopadłe

Wymagania z podstawy programowej:

- rozpoznaje, nazywa i rysuje wielokąty
- rozpoznaje, rysuje odcinki i proste prostopadłe i równoległe,
- zna podstawowe własności kwadratu i prostokąta

Metody nauczania:

- problemowe (aktywizujące ucznia do myślenia)
- praktyczne (ćwiczenia praktyczne)
- dyskusja.
Formy pracy:
- ćwiczenia indywidualne
- praca w grupach
- zbiorowa.
Materiały i pomoce wykorzystane podczas lekcji:

- zeszyt przedmiotowy
- podręcznik „Matematyka 2001"
- karty pracy ucznia

Przebieg lekcji:
1. Część wstępna:
Podanie tematu lekcji i celów sformułowanych w języku ucznia.

Zanim przejdę do nowej lekcji przypominamy z klasą czym zajmowaliśmy się na poprzedniej lekcji i czego się nauczyliśmy. Przypomnienie jak rysuje się lustrzane odbicie figury, pokazanie rysunków figur i ich odbić lustrzanych, oś symetrii figury, rodzaje wielokątów, nazewnictwo, własności, odcinki prostopadłe i równoległe, prostokąt – jego własności, kwadrat – jego własności.
2. Część właściwa:

a) Praca w grupach dwuosobowych:

Na czystych kartkach rysują:
Zadanie 1.
- Odcinek (nazwa, oznaczenie)
- Równoległy do narysowanego
- Prostopadły do narysowanego
Zadanie 2.
Dowolny wielokąt
(po dyskusji opowiadają o nim)
b) Praca z całą klasą
Zadanie z podręcznika
c) Praca indywidualna
Karta pracy ucznia
3. Część końcowa
Odpowiedź na pytanie kluczowe..........................
Uczniowie kończą zdania:
Dziś nauczyłem się...
Przypomniałem sobie...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.