X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34189
Dział: Gimnazjum

Umiejętność rozwiązywania konfliktów to trudna sztuka - konspekt zajęć do dyspozycji wychowawcy

Konspekt zajęć do dyspozycji wychowawcy
Temat: „Umiejętność rozwiązywania konfliktów to trudna sztuka”
Cele:
•kształtowanie świadomości uczniów dotyczącej istnienia zjawiska agresji,
•określanie przyczyn omawianych zachowań,
•nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów,
•opracowanie własnych sposobów radzenia sobie z zachowaniem agresywnym,
•kształtowanie umiejętność pracy w grupie
Metody pracy: „burza mózgów”, dyskusja, praca w grupach, pogadanka


Przebieg lekcji:
1.Zapoznaję uczniów z definicją agresji oraz wymieniam kilka rodzajów agresji.
Agresja, z łaciny aggresio oznacza napaść, w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego i intencjonalnego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej.

Rozdaję uczniom kartki z różnymi rodzajami agresji. Proszę wybranych uczniów o głośne odczytanie podanych przykładów oraz o krótki komentarz do każdego typu, sprawdzając w ten sposób stopień ich zrozumienia.
•agresja wroga – agresja, która ma na celu zranienie lub zadanie bólu
•agresja instrumentalna – agresja służąca innemu celowi niż zranienie lub zadanie bólu, np. zastraszenie, usunięcie konkurencji itp.
•agresja prospołeczna – chroniąca interesy społeczne, obrona służąca interesom jednostki i społeczeństwa
•agresja indukowana – wywołuje ją psychomanipulacja innych ludzi
•autoagresja – agresja skierowana na własną osobę.

2.Następnie pytam uczniów o rodzaje konfliktów ze względu na miejsce ich występowania oraz zapisuje ich sugestie na tablicy (burza mózgów). Podaję kilka przykładów sytuacji społecznych wywołujących zachowania agresywne np.:
•gdy na naszej drodze pojawiają się przeszkody – odczuwamy złość i irytację,
•gdy mamy niespełnione oczekiwania i potrzeby,
•chęć odwetu, gdy spotykamy się z zachowaniem agresywnym innych ludzi lub z krytyką naszej osoby,
•przekazy zachowań agresywnych oraz ich utrwalanie przez środki masowego przekazu np. w grach komputerowych, filmach, czy Internecie. Proszę uczniów o podanie własnych przykładów sytuacji wywołujących złość i agresję oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Proszę jednego ucznia o zapisanie odpowiedzi na tablicy, używając markera w dwóch kolorach: czerwonego do sytuacji agresywnych oraz zielonego do sposób radzenia sobie z nimi.

3.Dzielę uczniów na cztery sześcioosobowe grupy, które mają za zadanie uzupełnić karty pracy, zapisując wspólne odpowiedzi. Uczniowie mają na wykonanie tego zadania 10 minut, a po upływie tego czasu przedstawiciele z każdej grupy odczytują swoje odpowiedzi. Po zaprezentowaniu wszystkich grup dokonuję podsumowania tematu, a do utrwalenia omawianych treści związanych z agresją prezentuję krótki film edukacyjnych poświęcony temu zagadnieniu.
https://www.youtube.com/watch?v=v9qXfTW2tCQ

KARTA PRACY UCZNIA
1) Co to jest konflikt?
........................................
2) Jakie znasz sytuacje konfliktowe? ........................................ ........................................
3) Czy w ostatnim tygodniu byłeś świadkiem (lub przeżyłeś) sytuacje konfliktowe i czego one dotyczyły?
........................................ ........................................
4) Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktowych?
........................................ ........................................
5) Podaj sposoby rozwiązywania konfliktów. ........................................ ........................................
6) Wymień czynniki ułatwiające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów. ........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.