X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34140
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji postanowień programu "Szkoła Przyjazna Rodzinie"

Sprawozdanie z realizacji postanowień programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Gimnazjum Im. Jana Pawła II
Koordynator : .........................
Data przystąpienia do programu - rok szkolny 2015/2016
1.Wrzesień–październik 2015r.-Dwugodzinne warsztaty integracyjno–readaptacyjne dla uczniów klas pierwszych mające na celu wzmocnienie więzi i uczulenie na pomoc innym.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Rozbudzenie szacunku względem drugiego człowieka. Próba poznania jego potrzeb oczekiwań. Wyrobienie poczucia empatii i niesienia pomocy innym.
2.Listopad 2015r.-Prelekcja z udziałem Policji. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Wspieranie rodziców w zakresie wychowywania Profilaktyka uzależnień minimalizowanie postaw patologicznych wśród dzieci młodzieży. Przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem.
3.Listopad 2015r.-Prelekcja z udziałem pracownika Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szkodliwości zażywania dopalaczy na organizm ludzki.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Wspieranie rodziców w zakresie wychowywania Profilaktyka uzależnień minimalizowanie postaw patologicznych wśród dzieci młodzieży. Przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem.
4.Listopad 2016r.-Prelekcja z udziałem pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu pt: „Jak z dobrym skutkiem dopasować się do rynku pracy”. Spotkanie ze specjalistą dotyczyło wyboru ich dalszej ścieżki zawodowej poznali wykaz zawodów przyszłości, zawodów deficytowych itp.Uczniowie mięli również możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji zawodoznawczych.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Wspieranie rodziców w zakresie wychowywania. Przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem.
5.Grudzień 2015r.-Spotkanie z rodzicami. Rodzice uczniów klas drugich uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szkodliwości dopalaczy na nasz organizm.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Rodzice mięli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat narkotyków. Wsparcie rodziców z zakresie wychowywania. Takie spotkania również wpływają na lepsze relacje rodziców ze szkołą.
6.Grudzień 2015r.-Pogadanka we wszystkich klasach, wigilia klasowa. Wychowawcy w klasach przeprowadzili pogadankę pt: Nasze tradycje i zwyczaje rodzinne. Dlaczego warto spędzać razem czas. Ponadto klasach odbyły się również wigilie klasowe.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Zajęcia te miały na celu tworzenie podstaw wizji własnej rodziny znajomość tradycji, uroczystości rodzinnych w moim domu. Zajęcia miały również na celu wspierania rodziców w zakresie wychowywania opartym na spójnym systemie wartości.
7.Styczeń 2016r.-Pogadanka we wszystkich klasach. Wychowawcy w klasach przeprowadzili pogadankę pt:„Rodzina w życiu człowieka”.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest rola rodziny w ich życiu oraz jak ważna jest spójność rodziny a także konieczność uczestniczenia wszystkich członków w życiu rodziny dla jej prawidłowego funkcjonowania. Wspieranie rodziców w zakresie wychowywania Podkreślenie wartości rodziny oraz jej znaczenia w życiu każdego człowieka.
8.Styczeń 2016r.-Pogadanka klasy I –e. Uczniowie klas pierwszych na lekcji WDŻ rozmawiali na temat sztuki porozumiewania się z rodzicami.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Uczeń na zajęciach poznał zasady otwartego komunikowania się, potrafi podjąć działania usprawniające komunikację w rodzinie.
9.Styczeń 2016r.-Spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich. Rodzice uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szkodliwości dopalaczy na nasz organizm.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Rodzice mięli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat narkotyków. Wsparcie rodziców z zakresie wychowywania. Takie spotkania również wpływają na lepsze relacje rodziców ze szkołą.
10.Luty 2016r.-Konkurs „Mój bezpieczny wypoczynek”. Przed feriami zorganizowano szkolny konkurs mający na celu promowanie bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Celem konkursu było między innymi wspieranie rodziców w wychowywaniu oraz odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.
11.Luty 2016r.-Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach udzielania pomocy przedmedycznej spotkanie ze studentem IV roku medycyny było nieocenioną okazją do przyswojenia i udoskonalenia umiejętności z zakresu resuscytacji. Uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację na fantomach.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Wspieranie rodziny w wychowywaniu Przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem.
12.Marzec 2016r.-Pogadanki w klasach. Na lekcjach wychowawczych wszyscy uczniowie rozmawiali temat Miłości – wartości która nigdy nie przemija.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Zajęcia miały na celu zweryfikowanie własnych przekonań na temat miłości i związku dwojga ludzi. Uzmysłowienie sobie odpowiedzialności za nasze słowa względem drugiej osoby. Wspieranie rodziców w zakresie wychowywania opartym na spójnym systemie wartości.
13.Marzec 2016r.- Pogadanki w klasach drugich Uczniowie klas drugich na lekcji WDŻ odbyli pogadankę pt: "Rola kobiety, rola mężczyzny w życiu rodziny".
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Zajęcia miały na celu wsparcie rodziny w wychowaniu przekazanie uczniom podstawowych funkcji rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie. Podkreślenie roli ojca roli matki w rodzinie. Rozbudzenie szacunku do roli kobiety i mężczyzny w rodzinie.
14.Kwiecień 2016r.-Pogadanki w klasach. Na lekcjach wychowawczych wszyscy uczniowie mięli pogadankę pt: "Asertywność”
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Wspieranie rodziny w wychowywaniu. Uczniowie uczyli się asertywnie reagować w sytuacjach dla nich niekomfortowych.
15.Maj 2016r.-Pogadanki klasach. Uczniowie na godzinach wychowawczych rozmawiali na temat wartości przyjaźni.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Ukazanie roli przyjaźni uzmysłowienie uczniom kim jest przyjaciel. Uzmysłowienie iż przyjaźń wymaga pewnego trudu.
16.Maj 2016r.-Pogadanki w klasach trzecich. Uczniowie klas trzecich na lekcji WDŻ rozmawiali na temat problemu wczesnej inicjacji seksualnej.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Uczniowie podczas zajęć pogłębiali wiedza związaną z funkcją rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, seksualnych człowieka i prokreacją. Poznali negatywne skutki wczesnej inicjacji seksualnej. Zajęcia te miały na celu wsparcie rodziny w procesie wychowawczym.
17.Maj 2016r.-Apel profilaktyczny - „Stop Używkom”.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Uświadomienie uczniom zagrożeń. Wspieranie rodziców w wychowywaniu.
18.Pierwszy wtorek miesiąca. Comiesięczne konsultacje dla rodziców w szkole Rodzice mogą skorzystać ze spotkań z nauczycielami wychowawcą uczącym ich dziecko.
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Rodzice mają okazję pogłębić relacje z wychowawcą klasy w której uczy się ich dziecko. Ponadto ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu aktualnych problemów wychowawczych nurtujących pytań w konsekwencji czego może lepiej odpowiedzieć na potrzeby własnego dziecka. Takie spotkania również wpływają na lepsze relacje rodziców ze szkołą.
19.Cały rok szkolny Organizowanie imprez szkolnych, dyskotek. Zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa. Rodzice sprawują opiekę podczas dyskoteki choinkowej wspólnie z nauczycielami, organizują wspólnie dzień dziecka poczęstunek np.:grill
Prorodzinny aspekt wydarzenia:
Takie spotkania wpływają na lepsze relacje rodziców ze szkołą. Rodzice mają okazję pogłębić relacje z wychowawcą klasy w której uczy się ich dziecko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.