X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34083
Dział: Przedszkole

Oznaki wiosny - konspekt zajęć otwartych

Konspekt zajęć
1. Prowadząca: Emilija Widniak
2. Staż pracy: 5 lat i 6 miesięcy
3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.
4. Grupa wiekowa: 6 latki
5. Data: 24.03.2017
6. Data rozmowy przed obserwacją: 17.03.2017
7. Tematyka obserwacji:

Ocena wiadomości i umiejętności dzieci określonych w podstawie programowej – zajęcia otwarte dla rodziców

8. Cel ogólny obserwacji:

Uzyskanie informacji nt diagnozy rozwoju dzieci – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania, samodzielności oraz innych kluczowych umiejętności

9. Cele szczegółowe obserwacji
sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych,
atrakcyjność zajęć,
kontakt z dziećmi

10. Temat kompleksowy: Witamy wiosnę.
11. Temat zajęcia: Oznaki wiosny.
12. Rodzaj zajęcia: Zabawy dydaktyczne
13. Obszar podstawy programowej

Obszar 1 podstawy programowej: -punkt 1: obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują. Obszar 11 podstawy programowej: -punkt1: rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; Obszar 14 podstawy programowej: -punkt 4: słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób...; interesuje się książkami -punkt 6: układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej -punkt 7: zna drukowane małe i wielkie litery( z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe) -punkt 8: interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter, potrafi je przeczytać -punkt 10: rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania

14. Cel ogólny zajęć( adresowany do nauczyciela, określający jego zamysł, zamiar, strategię pracy z dziećmi)
Sprawdzenie umiejętności dzieci w zakresie umiejętności czytania oraz czytania ze zrozumieniem.

15. Cele operacyjne zajęć( określające konkretne osiągnięcia, planowane umiejętności dzieci, wiadomości, które dziecko opanuje, zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo- dydaktycznych )
wiedza:
-rozróżnia pory roku, potrafi wskazać charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie, -wskazuje cechy pogody w różnych porach roku,
umiejętności:
-dzieli krótkie wyrazy na głoski, -układa proste wyrazy z kartoników z literami, -czyta proste trzy-czterowyrazowe zdania, -rozumie treść czytanego tekstu,
postawy:
-skupia uwagę na rozmowie z dorosłymi i dziećmi, -stara się aktywnie pokonywać trudności przy realizowaniu zadań, -potrafi skupić uwagę na czytanym przez nauczyciela tekście,
15. Pomoce dydaktyczne: plansza przedstawiająca wiosnę, temat zajęcia ułożony z plastikowych liter, książki o różnorodnej tematyce, talerzyki z obrazkami oraz literami do ułożenia odpowiedniego wyrazu, karty pracy, kredki, magnetofon, płyta CD z muzyką relaksacyjną
16. Literatura: „Księga zagadek”M. Przewoźniak, „Moja pierwsza encyklopedia. Natura”.
17. Metody: słowna, oglądowa, czynna, działalności praktycznej.
18. Formy: grupowa, indywidualna.
19. Przebieg zajęcia
Wprowadzenie. Powitanie dzieci i gości oraz zapoznanie z tematem zajęcia. Nauczycielka proponuje dzieciom, żeby posłuchały zagadkę i czyta z książki:
Z lodu uwalnia się rzeka
I ze snu budzą się drzewa,
Ptaki wracają z daleka,
Będą wić gniazda i śpiewać;
Sady zabielą się kwieciem... Jaka to pora? Czy wiecie?
Dzieci podają rozwiązanie zagadki. Nauczycielka prosi o odczytanie hasła i mówi, że dzisiaj będziemy rozmawiać o oznakach wiosny. Następnie mówi, że wiosna zostawiła dla nas wskazówki i prosi dzieci o wybranie obrazka z rozsypanki i odczytanie podpisu pod obrazkiem.
,,Wiosenne skarby” - nauczycielka mówi, że znalazła ładny opis wiosny i czyta tekst z książki „Moja pierwsza encyklopedia. Natura”.

„Wiosna niesie skarby. Daje nam kwiaty i blask promieni. Rozwija listki. Wita ptaki: bociany, jaskółki, skowronki. Trawy maluje na zielono. Kwiatom daje kolory. Wiosna to bogata i cudna pora. A co wiosna da nam?”
Dzieci otrzymują talerzyki z wyrazem rozciętym na litery oraz obrazkiem.
„Każdy z was za chwilę będzie musiał ułożyć wyraz z liter. Jako podpowiedź macie obrazek. W związku z tym, że mamy porę roku – wiosnę, wyrazy są oznakami wiosny.”
Każde dziecko samodzielnie układa wyraz, rodzic sprawdza. Następnie nauczycielka pyta jakie oznaki wiosny mają poszczególne dzieci, a dzieci kolejno odczytują swoje wyrazy.
„Wiosenny spacer”– zabawa ruchowa przy muzyce relaksacyjnej.
Dzieci poruszają się po sali przy muzyce. Nauczycielka mówi hasła, a dzieci inscenizują usłyszane hasło.
„Idziemy do parku na wiosenny spacer.” - Dzieci spacerują po sali.
„W parku rosną różne drzewa: wysokie” - stają na palcach, ręce wyciągnięte w górę - „i niskie” - przechodzą do przysiadu.
„W nocy padał deszcz, na alejkach jest pełno kałuż.” - Dzieci przeskakują z nogi na nogę.
„Na drzewach widać świeże wiosenne liście, którymi lekko porusza ciepły wietrzyk.” - Dzieci kołyszą rękami w dowolnych kierunkach.
„Teraz znowu grzeje wiosenne słońce.” - Dzieci cieszą się i wesoło podskakują - wykonują przeskoki z nogi na nogę.
„Jesteśmy zmęczeni, wracamy do przedszkola odpocząć.” - Dzieci maszerują.
Nauczycielka zaprasza dzieci, żeby usiadły i tłumaczy na czym będzie polegać zadanie w kartach pracy. Dzieci siadają na swoje miejsca przy stolikach i wykonują dwa zadania. W pierwszym zadaniu odczytują wyrazy i porównują z podanym obok obrazkiem, wykreślając wyrazy nieobecne na obrazku. W drugim zadaniu zaznaczają krzyżykiem zdania prawdziwe. Rodzice sprawdzają poprawność wykonanych zadań własnego dziecka.

20. Podsumowanie zajęcia :
Nauczycielka zaprasza dzieci wkoło i zadaje pytania:
- Gdzie znalazłam informacje o wiośnie?
- Jakie znacie rodzaje książek?
- Jakie korzyści mamy z czytania książek?
- Czy warto umieć czytać?
- Skąd bierzemy książki? A w naszej sali?
- Czy rodzice czytają wam książki w domu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.