X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34050

Tropimy matematykę w wierszu i na mapie. Konspekt zajęć

Klasa: III

Data:
Numer kolejny lekcji:
Temat: Tropimy matematykę w wierszu i na mapie.

Wymagania z podstawy programowej:
Edukacja polonistyczna:1.1) a, b, c, 1.2) b
Edukacja społeczna: 5. 4)
Edukacja matematyczna: 7. 5), 7.13)
Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej:
- edukacja jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego
- czas trwania zajęć wynika z możliwości psychofizycznych uczniów
- nauczyciel przygotowuje pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć
- praca domowa jest dostosowana do możliwości uczniów
Treści kształcenia wynikające z programu nauczania:
Uczeń:
- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
- wyodrębnia w treści wiersza dane matematyczne
- wykorzystuje do obliczeń przygotowaną kartę pracy
- odczytuje z mapy pogody wskazania temperatury
- oblicza różnice temperatur

Cel lekcji: Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z tekstu i z mapy oraz wykorzystywanie ich do rozwiązania zadań.
„Nacobezu” – „na co będę zwracał uwagę”:
(zakres umiejętności i wiadomości ucznia, w formie konkretnych zoperacjonalizowanych czynności, podlegających sprawdzeniu i ocenianiu.)
1.Na dzisiejszej lekcji będę zwracała uwagę na to, czy potraficie odnajdywać potrzebne informacje, żeby wykorzystać je do rozwiązania zadań.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
Metody pracy: wg. M. Kwiatkowskiej: słowne (met. przekazywania wiadomości, met. żywego słowa), met. poglądowe (met. obserwacji, met. przykładu), met. czynne (met. zadań stawianych dziecku do wykonania, met. ćwiczeń);
Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa, indywidualna jednolita;

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:
- odpowiedzi uczniów na zadane pytania;
- prawidłowe wykonywanie zadań i poleceń

Kluczowe pytania do uczniów:
1. Co trzeba zrobić, żeby odnaleźć potrzebne informacje?
2. Czy matematyczne dane zawsze są zapisane cyfrą?
Materiały i pomoce dydaktyczne:
tekst wiersza Natalii Usenko „Zaczytana królewna” - Nasza szkoła 3klasa, cz. 2 (M), s. 75, karty pracy, mapa Polski, kartki z termometrami, mazaki, długopisy, koperty, magnesy

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu – przedstawienie uczniom tematu zajęć i wyjaśnienie na co nauczyciel będzie zwracał uwagę.
N. Na dzisiejszej lekcji pobawimy się w „Tropicieli matematyki”. Matematyka towarzyszy nam codziennie i często nawet nie zwracamy na to uwagi. Np. w sklepie płacąc za zakupy, sprawdzając w gazecie wyniki sportowe, u krawcowej, gdy trzeba coś skrócić, albo obciąć nogawki, w kuchni, kiedy trzeba odmierzyć odpowiednie ilości produktów, czy nawet oglądając prognozę pogody.
Dziś będziemy tropić ślady matematyki w wierszu i na pogodowej mapie Polski.
Będę zwracała uwagę na to, czy potraficie odnajdywać potrzebne informacje, żeby wykorzystać je do rozwiązania zadań, które dla was przygotowałam. Jeśli wykonacie je prawidłowo, na końcu czeka was nagroda.
Powiedzcie co trzeba zrobić, żeby odnaleźć potrzebne informacje? (odp.: Uważnie przeczytać polecenie lub tekst).Czy matematyczne dane zawsze są zapisane cyfrą?

2. Nauczyciel wybiera jednego ucznia, który na zasadzie zabawy w „Ciepło-zimno” ma odnaleźć ukrytą kopertę z pierwszym zadaniem.
3. Nauczyciel czyta pierwsze zadanie: Posłuchajcie uważnie treści wiersza, w którym ukryte są informacje potrzebne do rozwiązania zadania. Jeśli wykonamy je prawidłowo, będziemy mogli otworzyć pudełeczko z zagadką, a dzięki jej rozwiązaniu dowiemy się jak odnaleźć kolejne zadanie.
N. czyta wiersz Natalii Usenko „Zaczytana królewna”. I zadaje pytania:
- Kiedy roztargniona królewna lubiła sobie poczytać?
- Jaki tytuł miała książka, którą znalazła?
- Czego chcemy się dowiedzieć? (Przez ile dni królewna czytała książkę.)
- Co już wiemy? ( Ile stron książki przeczytała królewna pierwszego dnia?; Po ile stron czytała każdego następnego dnia?; Ile stron miała cała książka?)
N. rozdaje uczniom karty pracy i wyjaśnia jak należy ją wypełnić. Uczniowie pracują w parach: numerują kolejne dni i do każdego dnia (począwszy od pierwszego) dodają o jedną stronę więcej, aż suma stron w książce będzie wynosić 78. (Odp.: Królewna czytała swoją książkę przez 12 dni).
4. Po prawidłowym wykonaniu zadania N. otwiera pudełeczko z zagadką i czyta:
Na końcu klasy stoi skrzynka, zmieści się do niej nawet choinka.
Lecz jeśli ją odnajdziecie, to nowe zadanie mieć będziecie.
W schowku znajduje się koperta z zadaniem, kartami pracy i kolejnym pudełeczkiem. N. zwraca uwagę uczniów na powieszoną na tablicy mapę i czyta zadanie:
Na mapie Polski przyczepione są karteczki z nazwami miast i prognozą pogody. Odczytajcie temperatury i przedstawcie je na załączonych termometrach.
Wybrani uczniowie mazakiem zaznaczają na papierowym termometrze odpowiednią temperaturę.

1. N. rozdaje uczniom karty pracy z mapkami. Zadaniem uczniów jest obliczyć różnicę temperatur między trzema parami wybranych miast.

2. Następne zadanie. Uczniowie otrzymują kolejną kartę pracy. Obliczają w parach na podstawie temperatury w ciągu dnia i różnicy temperatur między dniem a nocą, temperaturę dla danych miast w nocy. Następnie zamieniają się kartami pracy z inną parą i sprawdzają nawzajem czy prawidłowo dokonali obliczeń.

3. Po prawidłowym wykonaniu zadania nauczyciel otwiera pudełeczko z ostatnią wskazówką:
Wie to każdy chłopiec i każda dziewczynka, że ważne rzeczy skrywa ważna skrzynka.
Nauczyciel zaprasza uczniów na dywan

4. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta:
- Czego dowiedzieliście się na dzisiejszych zajęciach?
- Co wam się podobało?
- O czym trzeba pamiętać, gdy szukamy informacji w tekście czy na mapie?
Na koniec n. rozdaje uczniom, odznaki „Tropiciel matematyki”, które były schowane w „Ważnej skrzynce”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.