X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34049

Magiczna liczba siedem - konspekt zajęć edukacyjnych

Klasa: I

Data:
Numer kolejny lekcji:
Temat: Magiczna liczba siedem.

Wymagania z podstawy programowej:
Edukacja matematyczna:7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8
Edukacja plastyczna: 4.2) a, b
Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej:
- edukacja jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego
- czas trwania zajęć wynika z możliwości psychofizycznych uczniów
- nauczyciel przygotowuje pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć
- praca domowa jest dostosowana do możliwości uczniów
Treści kształcenia wynikające z programu nauczania:
Uczeń:
- Krótko wypowiada się na określony temat
- Rozumie pojęcie liczby we wszystkich aspektach (kardynalnym i porządkowym)
- Dodaje i odejmuje w zakresie 7
- Rozkłada liczbę 7 na składniki
- Sprawnie przelicza elementy
- Rozwiązuje zadania z treścią
- Poprawnie i kształtnie zapisuje w kratkach liczbę 7
- Starannie wykonuje pracę plastyczną
Cele lekcji:
1. Utrwalenie znajomości liczby 7 we wszystkich aspektach
2. Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów i rozkładania liczby 7 na składniki
„Nacobezu” – „na co będę zwracał uwagę”:
(zakres umiejętności i wiadomości ucznia, w formie konkretnych zoperacjonalizowanych czynności, podlegających sprawdzeniu i ocenianiu.)
1. Czy uczeń rozumie pojęcie liczby 7 we wszystkich aspektach;
2. Czy uczeń przelicza elementy i rozkłada liczbę 7 na składniki;
3. Czy uczeń potrafi współpracować z kolegami i oczekiwać na swoją kolej wypowiedzi;

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
Metody pracy: wg. M. Kwiatkowskiej: słowne (met. przekazywania wiadomości, met. żywego słowa), met. poglądowe (met. obserwacji, met. przykładu), met. czynne (met. zadań stawianych dziecku do wykonania, met. ćwiczeń);
*met. zabawowo-naśladowcza;
Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa, indywidualna jednolita;


Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:
- odpowiedzi uczniów na zadane pytania;
- prawidłowe wykonywanie poleceń

Kluczowe pytania do uczniów:
1.Ile elementów odpowiada liczbie 7?
2. W jaki sposób możemy rozłożyć liczbę 7 na elementy?

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Kartoniki z cyframi, koła hula-hoop, duże kostki do grania, karta pracy, sylwety krasnoludków, ubrań, sznurek, spinacze

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu – rozwiązanie zagadki: „Malutki człowieczek z wielu bajeczek”
N. pyta: Jakie znacie bajki, w których występują krasnoludki? Wypowiedzi u. nt. znanych im bajek.
N. mówi: W naszej klasie też ukryły się krasnoludki, spróbujcie je odnaleźć.
Tworzenie zbioru o określonej liczbie elementów i zbioru 7-elementowego – zbioru odnalezionych krasnali.
N. przyczepiana tablicy obrazki krasnoludków i prosi wybranego u. żeby policzył ile ich jest. Ponumerowanie krasnali kartonikami z cyframi.

2. „Krasnoludki robią pranie” – rozwiązywanie zad. matematycznego.
N. Przyczepia na tablicy sznurek i „rozwiesza” ubrania krasnoludków - 6. N. mówi: Pewnego dnia krasnoludki zrobiły pranie.
Czy wszystkie krasnoludki wywiesiły swoje ubranka do wyschnięcia?
Ile krasnoludków tego nie zrobiło? Skąd to wiecie? Ponumerujmy ubrania.
Ile ubranek trzeba dowiesić?
U. numerują ubrania kartonikami z cyframi i porównują ilość krasnoludków i ich ubrań.

3. Utrwalenie znajomości liczebników porządkowych.
N. pyta: Który z krasnoludków ma różową czapeczkę, który z kolei krasnoludek ma zielone spodenki itp.
Jakie ubranie wisi na sznurku: pierwsze, drugie itd.

3. „Magiczna liczba siedem” – zabawa ruchowo-naśladowcza ze śpiewem. U. ustawiają się na dywanie w kole, śpiewają piosenkę i wykonują ruchy pokazywane przez N.

4. Zabawa „Pokazywanie liczb”.
U. siedzą w ławkach parami. N. pokazuje kartonik z liczbą. Zadaniem u. jest pokazanie tylu palców, żeby razem było ich tyle ile pokazał N.

5. „Koło i kostka” – zabawa matematyczna. U są podzieleni na 2 grupy. Siadają wokół kół hula-hoop. Obok kół leżą liczmany. Pierwszy u. rzuca kostką i umieszcza w kole tyle liczmanów ile wskazuje liczba oczek na kostce. Następny u. rzuca kostką i dokłada lub odejmuje tyle liczmanów, żeby ich liczba zgadzała się z liczbą oczek na kostce. Za każde prawidłowe wykonanie zadania u. dostaje 1 punkt. Zabawę przerywa się, gdy wszystkie dz. je wykonają lub tyle razy, ile chcą u. Wygrywa to dz., które zbierze najwięcej punktów.

6. „Krasnoludki” – Przeliczanie krasnoludków i pisanie cyfry 7.Praca domowa: - kolorowanie obrazka

Uwagi nauczyciela po zajęciach:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.