X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3403
Dział: Gimnazjum

Opinia nauczyciela nauczania indywidualnego o dziecku autystycznym po klasie pierwszej gimnazjum

Łukasz jest dzieckiem autystycznym, nie mówi, komunikuje się pozawerbalnie, potrafi napisać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania). W roku szkolnym 2006/2007 nauczany był indywidualnie w domu i ukończył klasę pierwszą w Gimnazjum w Wilczycach. W trakcie nauki utrwalano i rozwijano posiadane przez niego wiadomości i umiejętności na gruncie poznawczym, ruchowym i emocjonalno – społecznym oraz wzbogacano jego wiedzę ogólną poprzez realizowanie minimum podstawy programowej dla klasy pierwszej gimnazjum.

SUKCESY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:
-sygnalizuje potrzeby fizjologiczne
-bierze udział w niektórych zabawach ruchowych inicjowanych przez nauczyciela
-manipuluje przedmiotami, odtwarza proste ruchy wspólnie z nauczycielem, naśladuje niektóre ruchy
-samodzielnie posługuje się długopisem, kredką, pędzlem, zna przeznaczenie narzędzi plastycznych, zna kolory, ale niechętnie maluje, nie dobiera kolorów, nie maluje w wyznaczonych konturach
-nawiązuje dobry kontakt wzrokowy, ma wykształconą reakcję na własne imię, wdrażane i rozwijane są potrzeby pochwały za dobrze wykonane zadanie i prawidłową reakcję na bodziec
-dostrzega zmiany w obrazach, porównuje je, wyszukuje różnice
-rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia, dopasowuje dźwięk do przedmiotu
-grupuje takie same elementy
-sprawność manualna wymaga ciagłej pracy usprawniającej
-rozróżnia pory roku, dostrzega elementy różniące je, potrafi przyporządkować charakterystyczne cechy do właściwej pory roku
-potrafi wyodrębnić, wskazać podstawowe figury geometryczne, dopasować nazwę do figury geometrycznej
-rozumie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej, rozumie pojęcia: góra, dół, na, pod, lewa, prawa
-uwagę koncentruje na krótki czas, niechętnie bierze udział w zajęciach wymagających dłuższego czasu koncentracji uwagi, wymaga indywidualnego wsparcia ze strony nauczyciela, częstych zachęt i przypominania o przestrzeganiu określonych zasad
-rozróżnia cyfry, potrafi dobrać cyfry do ilości elementów, potrafi prawidłowo zastosować znaki matematyczne: =, +, -, : , . , < , > ; rozwiązuje typowe zadania matematyczne w zbiorze liczb naturalnych oraz prawidłowo wykonuje działania na liczbach naturalnych w zakresie 1000
-rozróżnia litery, dobrze pisze na komputerze, buduje krótkie i proste zdania, prawidłowo dobiera podpis do obrazka
-mowa nie jest rozwinięta, występuja próby wypowiedzi liter i sylab, lecz są to wypowiedzi bezdźwięczne i mało zrozumiałe

Dalsza praca z Łukaszem w klasie drugiej gimnazjum będzie obejmować:
-wdrażanie do lepszej koncentracji uwagi, wydłużanie czasu efektywnej działalności ucznia poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń wynikających z jego własnej aktywności
-pobudzanie aktywności poznawczej ucznia poprzez rozwijanie jego zainteresowań
-usprawnianie sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez różne ćwiczenia plastyczno – techniczne, zabawy konstrukcyjne płaskie i przestrzenne
rozwijanie funkcji społecznych
-wspomaganie rozwoju emocjonalnego poprzez budowanie obrazu pozytywnego „ja”, działania wymagające podejmowania odpowiedzialności i pomocy innym
wzbogacanie wiedzy o życiu poprzez samodzielne doświadczanie różnych przeżyć, aktywizowanie funkcji poznawczych poprzez ciekawostki pochodzące z książek i czasopism młodzieżowych
-usprawnianie komunikacji pozawerbalnej
-wzbogacanie wiedzy ogólnej z zakresu zajęć dydaktycznych przewidzianych podstawą programową dla klasy drugiej gimnazjum

Opinia została przygotowana na prośbę rodzica celem przedstawienia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.