X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3402
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji z języka angielskiego: I don't believe it!

Jest to scenariusz lekcji z języka angielskiego do podręcznika New-Snapshot Pre-Intermediate. Omówiłam przykładowy sposób na realizację lekcji zawierającej zarówno pracę ze słownictwem,z tekstem jak i strukturą - 'I okres warunkowy'

Scenariusz lekcji języka angielskiego: "I don’t believe it!"

Treści podstawy programowej: - Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i kreatywności. - Utrwalenie struktury gramatycznej- I Conditional

Zamierzone osiągnięcia:
Uczeń :
• doskonali umiejętność rozumienie ze słuchu, • utrwalenie struktury gramatycznej: I okres warunkowy
• rozwija swoje umiejętności w zakresie czytania i rozumienia tekstu,
• rozwija zdolność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie,
• doskonali wymowę,
• powtarza i utrwala poznane wcześniej słownictwo,
• wzbogaca zasób słownictwa związanego ze zdrowiem,
• doskonali umiejętność kooperacji pracując w parach,

Metody pracy :
• prezentacja obrazków, aby zapoznać uczniów z nowym słownictwem nawiązującym do tematu lekcji i mające na celu wzbudzenia zainteresowania ucznia,
• czytanie i słuchanie tekstu,
• ćwiczenie czytania z naciskiem na właściwą wymowę (praca w parach),
• słuchanie dialogu i uzupełnianie tabelki,
• układanie zdań z nowym słownictwem z tekstu,

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca w parach,

Środki dydaktyczne:
• tekst z podręcznika New Snapshot Pre-Intermediate,
• materiały ksero przygotowane przez nauczyciela,
• magnetofon,
• płyta z ćwiczeniami,
• słowniki, zestaw obrazków , ‘realia’- przedmioty
• tablica,

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe, sprawdzenie pracy domowej.
2. Rozgrzewka- Nauczyciel przedstawia temat oraz prezentuje nowe słownictwo. Nauczyciel zawiesza na tablicy różnorodne obrazki, czyta krótkie definicje lub pokazuje uczniom przedmiot. Zadanie uczniów polega na zapoznaniu się z nowym słownictwem, które pojawi się w tekście. Sposób prezentacji wzbudza zainteresowanie tematem. Następnie uczniowie budują zdania, aby pokazać, że rozumieją nowe słówka i potrafią je zastosować.
3. Uczniowie pracują z tekstem; uczniowie czytają 6 zdań z książki dotyczących powszechnych wierzeń związanych ze zdrowiem i próbują odgadnąć, czy są to zdania prawdziwe czy fałszywe. Swoje wypowiedzi wyrażają w krótkich wypowiedziach. Następnie czytają 6 fragmentów tekstu i próbują dopasować do siebie dane zagadnienia.
4. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie słuchają płyty z nagraniem tekstu, aby upewnić się czy poprawnie wykonali zadanie. uczniowie czytają i równocześnie słuchają tekstu, zwracając szczególną uwagę na wymowę.
5. Uczniowie czytają pytania do tekstu, zwracając uwagę na poprawną wymowę, nauczyciel monitoruje, pomaga.
6. Uczniowie czytają tekst ponownie , poszukując konkretnych informacji, które będą odpowiedzią do pytań.
7. Uczniowie uzupełniają zdania nawiązujące do przekonań co do stosowania różnych produktów żywnościowych stosując I okres warunkowy. (praca indywidualna)
8. Uczniowie pracują w parach i tworzą własne przykłady takich zdań z zastosowaniem I okresu warunkowego oraz słownictwa z omawianego tematu. Krótkie podsumowanie lekcji i przypomnienie najważniejszych słówek z lekcji.
9. Nauczyciel krótko podsumowuje lekcję i zadaje zadanie domowe. Uczniowie mają napisać krótkie treści reklamowe, które zachęcą do użycia danego produktu, uczniowie utrwalą w ten sposób słownictwo oraz I okres warunkowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.