X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3391
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami w oddziale przedszkolnym

Rok szkolny 2008/2009

(W pierwotnej wersji plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Forma
Zadania
Sposoby realizacji
Uwagi o realizacji
Kontakty indywidualne z rodzicami

( Według potrzeb i oczekiwań rodziców)
1.Bliższe poznanie dzieci i ich przyzwyczajeń, upodobań oraz warunków w jakich wychowują się w domu.
2. Dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka.
3. Bieżące informacje z życia grupy i dziecka.
4.Bieżące informacje z życia grupy i dziecka.
5.Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych. Praca indywidualna z rodzicami:
• Rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela i rodziców
• Pomoc rodziców w wypełnianiu karty dziecka 6-letniego oraz arkuszu obserwacji dziecka
Zebrania z rodzicami 1.Spotkanie o charakterze integracyjnym ( zebranie organizacyjne).

2.Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej za pierwsze półrocze

3.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2008/2009

4.Spotkania z rodzicami organizowane raz w miesiącu
- wzajemne poznanie
- poznanie organizacji pracy
- poznanie ramowego rozkładu zajęć
- omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
- wypełnienie przez rodziców kart : odbioru dzieci , ich dowozu , zgody na udział dziecka w zajęciach z religii
- określenie zasad i form współpracy
- zapoznanie rodziców z programami wybranymi do pracy w grupie
- wypełnienie przygotowanych przez wychowawczynię kart informacyjnych o dziecku
- przyjmowanie zgłoszeń rodziców nt. indywidualnych preferencji , bądź problemów żywieniowych dziecka
- poznanie „służbowej drogi” rozwiązywania problemów ( konsultacje rodziców z wychowawcą, ewentualnie z dyrektorem)
- zapoznanie z podręcznikami wybranymi do pracy z dziećmi
- zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych
- propagowanie kampanii: ”Poczytaj mi mamo”
- wybór trójki klasowej

- Diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z programu
- Omówienie jakości pracy w grupie
- Wnioski do dalszej pracy

-Przedstawienie wyników mierzenia jakości pracy grupie
- Wyszczególnienie rodziców zaangażowanych w pracy w przedszkola- podziękowanie za współpracę.

- Omawianie problematyki zachowań dzieci
- Poruszanie spraw bieżących
- Dyskusja
- Oczekiwania ( problemy i radości) rodziców

Spotkania z rodzicami i rodziną Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte i integracyjne
Zapraszanie rodziców i członków rodziny na uroczystości przedszkolne i szkolne
1. Spotkanie inauguracyjne na rok szkolny 2008/2009

2. Halloween
-Pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci,
- Udział we wspólnych zabawach

3. Andrzejkowe czary mary
- Pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci
4. Barbórka- zaproszenie Górnika w stroju galowym; opowiadanie o pracy w kopalni
-Część artystyczna przygotowana przez dzieci

5. Mikołajki
- Pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci.
-Przygotowanie paczek z funduszu przedszkola

6. Wigilia w przedszkolu
-Wspólne kolędowanie , wzmacnianie więzi rodzinnych i rodziny z przedszkolem
-Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
- Pomoc w organizacji spotkania

7. Bal karnawałowy
- Udział rodziców w balu
- Przygotowanie stroi dla dzieci
- Organizacja poczęstunku

8. Dzień babci i dziadka „ Dzień seniora”- zorganizowany na Choince szkolnej
- Część artystyczna zorganizowana przez dzieci

9. Dzień Kobiet i Chłopca
- przygotowanie upominków dla dzieci

10. Dzień Mamy i Taty
- uroczystość dla rodziców

11. Dzień Dziecka
-poczęstunek i zabawa

12. Pożegnanie z Przedszkolem
- Część artystyczna w wykonaniu dzieci
- Podziękowanie rodzicom, wręczenie listów pochwalnych
-Pomoc rodziców w organizacji

Przy każdej uroczystości wykonywanie pamiątkowych zdjęć
Udział rodziców w pracach na rzecz oddziału przedszkolnego i szkoły Sukcesywne doposażenie bazy materialnej oddziału przedszkolnego i szkoły

Zachęcanie rodziców do współpracy na rzecz szkoły
- Uszycie woreczków gimnastycznych
- Pomoc w organizowaniu uroczystości i wycieczek dla dzieci
- Pomoc w zagospodarowaniu przestrzeni na placu zabaw dla dzieci
- Ustalenie stałej miesięcznej składki na potrzeby przedszkola
- Sponsorowanie wycieczek dzieciom oraz pomaganie dzieciom z rodzin uboższych
- Zaprojektowanie podziękowań i listów pochwalnych dla rodziców zaangażowanych w prace na rzecz oddziału przedszkolnego
Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców Pedagogizacja rodziców - Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte i integracyjne
-Pomoc w nawiązaniu kontakt aktów z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
- Przekazywanie artykułów związanych z problematyką wychowawczą
- Przekazywanie informacji nt. problemów , na jakie mogą napotykać dzieci
-„System nagradzania i karania dzieci” – warsztaty psychologiczno –pedagogiczne
- Organizowanie warsztatów ze specjalistami (psycholog , pedagog , pediatra)


Zatwierdzone przez Trójkę Klasową w składzie:
Przewodniczący -
Zastępca-
Skarbnik -

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.