X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33853
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Pożar w lesie

Cel ogólny:
Zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów.
Kształcenie nawyku sprzątania po sobie przed opuszczeniem lasu.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna nazwy zwierząt żyjących w lesie,
- wymienia nazwy kilku leśnych drzew,
- zna przyczyny i skutki powstawanie pożarów,
- rozumie niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozumie pojęcie przyroda i ochrona środowiska,
- opowiada o szkodliwej działalności człowieka wobec przyrody,
- wie, jakie zwierzęta żyją w trawie i w ziemi,
- zna numer telefonu do straży pożarnej.
Metody: podająca, problemowa, praktyczna
Forma: praca zbiorowa, indywidualna, zespołowa
Środki dydaktyczne: plansza - las, ilustracje przedstawiające pozostawione w lesie śmieci, puzzle (kret, konik polny, lis, wiewiórka, zając), liście zielone i czarne, flamaster, kartonik z numerem straży pożarnej, nagranie piosenka „Drzewo”, syrena wozu straży pożarnej, flamaster, karton, klej, namalowany las na dużym arkuszu szarego papieru.
Literatura:
„Ekologia w literaturze dziecięcej”, WOM, Kalisz 1994.

Przebieg
1. Rozmowa przy planszy na temat mieszkańców lasu, żyjących m.in. na drzewach, w ściółce leśnej.
2. Odgadniecie usłyszanego dźwięku – syrena straży pożarnej.
3. Wysłuchanie opowiadania nauczycielki, ilustrowanego orazkami.
Przyszło lato, na niebie mocno świeciło słońce – było bardzo gorąco. Nawet w lesie trudno znaleźć trochę cienia.
Nagle wiewiórka zobaczyła nad lasem ciemną chmurę. Domyśliła się, że to pożar. Zwierzęta pobiegły w tym kierunku i zasypały płomienie piaskiem. Zmartwiły się, że w pożarze spłonęły trawy i różne owady żyjące w mchu i ziemi. Zaczęły też zastanawiać się, dlaczego wybuchł ten pożar.
4. Snucie przez dzieci przypuszczeń, co mogło być przyczyną pożaru.
- Jakie zagrożenie dla przyrody stwarzają ludzie?
- Jak można zapobiegać pożarom?
- Dlaczego pożar może przynieść szkody nie tylko zwierzętom, ale i człowiekowi?
- Jakie zwierzęta giną najczęściej w czasie pożaru?
- Jakie znacie inne przyczyny powstawania pożarów?
5. Wskazywanie ilustracji przedstawiających sytuacje w których przyczyną pożarów może być niewłaściwe zachowanie ludzi tj.
- palenie ognisk w lesie, lub w jego pobliżu i nie zasypanie żaru piaskiem,
- rzucanie zapalonych zapałek, niedopałków papierosów na ziemię,
- pozostawienie stłuczonych szklanych butelek, które nagrzewając się mogą zapalić wysuszony mech,
- pozostawienie szmat nasączonych olejnymi farbami, olejami które mogą doprowadzić do samozapalenia.
6. Wyjaśnienie dzieciom dlaczego każdy z tych pozostawionych przez człowieka” śmieci” może spowodować pożar. Uświadomienie dzieciom, że to, co szkodzi przyrodzie, szkodzi też ludziom. Zwrócenie uwagi na naturalne przyczyny pożaru np.: pioruny.
7. Ilustrowanie ruchem treści piosenki „Drzewo”.
8. Udzielenie przez dzieci podpowiedzi na pytania:
- Co zrobiły zwierzęta, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia?
- Jak powinien zachować się człowiek kiedy zobaczy, że wybuchł pożar?
- W jaki sposób należy się zabezpieczyć przed pożarem? (piorunochrony, uziemienia, sprawna instalacja gazowa, gaśnice)
9. Pokazanie kartonika z numerem straży pożarnej, wyjaśnienie w jakich sytuacjach można dzwonić i jak należy prawidłowo nadać meldunek.
10. Kreślenie na tacy z piaskiem numeru do straży pożarnej.
11. Wyszukiwanie na obrazkach sprzętu potrzebnego do gaszenia pożarów: łopaty, skrzynie z piaskiem, węże gumowe, woda w beczkach, odzież ochronna.
12. Zabawa ruchowa „Sprawni jak strażacy”
Dzieci ustawione w dwóch rzędach ścigają się , kto najszybciej ugasi pożar (poda wiaderka z klockami).
13. Słuchanie i analiza treści wiersza P. Łozowskiego pt. „Na skraju lasu”.
14. Co jest dobre, a co złe - niech odpowie ten, kto wie - praca w zespołach
Grupy otrzymują koperty z obrazkami, ich zadaniem jest wybrać te ilustracje, które mówią o szkodliwej działalności człowieka na środowisko.
15. Ułożenie „Kodeksu młodego ekologa” i zapisanie na planszy przez nauczycielkę:
- Nie pozostawiaj śmieci.
- Nie łam gałęzi.
- Nie baw się ogniem.
- Nie hałasuj w lesie.
- Nie zrywaj kwiatów.
Zwrócenie uwagi na prawidłowe postępowanie wobec środowiska przyrodniczego, że las jest domem wielu zwierząt. Jeśli każdy człowiek będzie zachowywał się właściwie w lesie, nie będzie go zaśmiecał, ani palił ognisk - las i jego mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni.
17. Czy znasz to zwierzę? - puzzle
Dzieci podzielone na zespoły. Każdy zespół losuje kopertę, która zawiera jedną zagadkę
– leśne zwierzęta i ptaki. Składają je, przyklejają na kartonie na którym namalowany
jest las i opowiadają o zwierzątku, które przedstawia ich obrazek.
18. Podsumowanie zajęcia.
19. Leśny krąg - refleksja na temat zajęcia i samopoczucia
Jeśli zajęcia podobały się - dzieci podnoszą listek zielony, jeśli nie - listek czarny, spalony.
20. Wyjście do ogrodu, obserwowanie przez lupę zwierząt żyjących w trawie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.