X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33801
Przesłano:
Dział: Artykuły

Jaki powinien być nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? Refleksje i spostrzeżenia

Zazwyczaj nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest pierwszym nauczycielem z jakim styka się dziecko, nie licząc nauczycieli przedszkola, którzy jednak maja inne zadania do spełnienia. Obraz nauczyciela ma niewątpliwie wpływ na przyszłe funkcjonowanie dziecka w szkole. Jeśli ten obraz jest pozytywny, to wpływa on na motywację dziecka do do nauki i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Brak stresu i poczucie sukcesu już na początku drogi edukacyjnej umożliwiają dziecku kreatywne podejście do stawianych mu zadań, a ma to swoje konsekwencje w radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi w starszych klasach.
Już nigdy później nauczyciel nie będzie miał takiego wpływu na uczniów jak właśnie w klasach początkowych. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i właściwie wykorzystywać ten fakt w pracy wychowawczej. Zgodzić się należy z powszechnie znanym poglądem, że dzieci w pierwszych latach nauki nazywają swoją wychowawczynię „Swoją Panią”. Mają do niej zaufanie i odnoszą się do niej życzliwie. Więc nauczyciel by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom dzieci i ich rodziców powinien być na miarę swoich możliwości ” idealny”. Jakie cechy i przymioty charakteryzują nauczyciela idealnego ? Wydaje się, że taki nauczyciel powinien być:
Pełen empatii , która jest jedną z najważniejszych cech nauczycieli, zwłaszcza tych którzy zajmują się małymi dziećmi, potrzebującymi szczególnej troski i zrozumienia .
Powinien posiadać wyjątkowe umiejętności komunikacyjne i dojrzałość emocjonalną, unikać nadmiernych emocji i nieprzemyślanych decyzji. Być cierpliwym, pełnym szacunku dla godności drugiego człowieka jakim jest dziecko.
W przypadku małych dzieci bardzo ważna jest opiekuńczość, troskliwość, serdeczność. Nauczyciel odpowiedzialny, rozsądny, opanowany, jego spokój wewnętrzny powinien dawać podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.
Nauczyciela powinna cechować również : dobroć, otwartość, wrażliwość ale też uczciwość, rzetelność , szlachetność i umiejętność dotrzymywania słowa.
Nauczyciel powinien pobudzać do działania, aktywności, kreatywnego myślenia, wiary we własne siły.
Cieszyć się z osiągnięć swoich podopiecznych, czerpać z nich siłę i motywację do dalszej pracy.
Pośredniczyć między szkołą, domem, środowiskiem lokalnym.
Widzieć problem oczyma nie tylko nauczyciela, ale także ucznia.
Uczyć wrażliwości, poczucia dobrego smaku, taktu i właściwej kultury zachowania się w każdej sytuacji.
Dawać dziecku szansę poprawy, ukazywać drogi dojścia ku dobremu i ku zmianie sposobu zachowania.
Uczyć perspektywicznego spojrzenia w przyszłość, mądrego i odpowiedzialnego planowania .
Nauczyciel pomimo rożnych problemów powinien być pogodnym, uśmiechniętym człowiekiem z dużą wyobraźnią. Potrzebny jest tez samokrytycyzm i dystans do własnej osoby a także umiejętność wnikliwej obserwacji.
O sukcesie nauczyciela w dużej mierze decyduje jego autorytet, którego sam jest twórcą, bo autorytetu nie można otrzymać trzeba go stworzyć i wypracować samemu . Dzieci w młodszym wieku szkolnym są już dobrymi obserwatorami, dokładnie zauważają wszelkie potknięcia nauczyciela, jego stosunek do ucznia i pracy, zauważają też wszelki fałsz i brak przygotowania. Na autorytet wychowawcy składają się przede wszystkim cechy jego charakteru i osobowości (wymienione powyżej) Nauczyciel- wychowawca, to powinna być niezwykła  osobowość, stawiana za wzór w naszym społeczeństwie, kształtująca umysły i serca przyszłych pokoleń.
Niezwykle ważnym, wręcz niezbędnym atrybutem idealnego nauczyciela jest „to coś” co można nazwać talentem pedagogicznym, przejawiającym się w budzeniu zainteresowań i zapału do nauki, a także w umiejętności obcowania z dziećmi. Talent pedagogiczny pozwala na osiągniecie wymiernych efektów poznawczych i wychowawczych. Ważne jest też doświadczenie pedagogiczne nauczyciela o którym decyduje nie tylko ilość przepracowanych lat, ale przede wszystkim inwencja twórcza. Właśnie twórcze rozwijanie umiejętności pedagogicznych to następna cecha nauczyciela idealnego . Powinna ona być czynnikiem chroniącym przed rutyną. Rozwijanie umiejętności pedagogicznych może dokonać się przede wszystkim przez stałe poszukiwanie i pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych , ustawiczne podejmowanie kształcenia i doskonalenia które przełożą się na praktykę szkolną.
Jako nauczyciele podejmijmy starania aby dzieci znalazły w nas pedagogów , którzy w swych staraniach zbliżają się do tego ideału. A celem dla każdego nauczyciela niech zawsze pozostanie dziecko i jego przyszłość.

Opracowała: Marta Wojdyła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.