X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32181
Przesłano:
Dział: Internat

Torebka na prezenty dla mamy. Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów chronionych w Polsce. Scenariusze zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ OŚRODKOWYCH

Grupa: Dziewczęta 9-12 lat
Prowadząca: Justyna Pilc
Czas trwania: 60min
Zamierzenia na miesiąc maj: kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych

Temat: Torebka na prezenty dla mamy

Cel główny: Wykonanie ozdobnej torebki
Cele operacyjne:
- wychowanka wie jakie święto się zbliża i dlaczego należy o nim pamiętać,
- poprawnie nazywa przybory i materiały do pracy,
- wycina, skleja i ozdabia torebkę,
- przestrzega bezpieczeństwa w czasie pracy,
- koncentruje uwagę na wychowawcy,
- odczytuje mowę z ust wychowawcy.

Metody nauczania:
- Czynne: metoda aktywności własnej dziecka,
- Percepcyjne: obserwacja, pokaz,
- Słowne: objaśnianie, polecenia, pochwała,
- Surdopedagogiczne: metoda oralno – migowa (kombinowana)

Forma pracy:
- indywidualna zróżnicowana


Słownictwo: „Dzień Matki”, 26 maja, święto mamy, torba na prezenty,
szablony, koraliki, bibuła, rafia, kwiatki, niespodzianka.
Ja: wycinam, sklejam torebki, dekoruje, przyklejam ozdoby.

Środki dydaktyczne:
pokazowa torba na prezenty, kolorowy brystol, rafia, koraliki, kwiatki, naklejki, bibuła, nożyczki, ołówki, klej, linijki, etykiety do powyższych elementów, plansze ilustracyjne tematyczne


Tok zajęć:

Faza wstępna
1. Przywitanie wychowanek przez wychowawcę. Nauczyciel miga dzień dobry Wychowanki odpowiadają słowami i za pomocą języka miganego
2. Wychowawca prosi dzieci (mówi i miga) o oczyszczenie nosa i sprawdzenie aparatów słuchowych -Wychowanki oczyszczają nosy chusteczkami higienicznymi
- zakładają aparaty słuchowe i ustawiają odpowiednią głośność

3. Nauczyciel sprawdza ustawienia aparatów poprzez ćwiczenia słuchowe dostosowane do stopnia ubytku słuchu (n-el tłumaczy na czym będzie polegało zadanie i pyta czy wszystko jest zrozumiałe)
- odczytywanie imion, kogo ja teraz wołam? N-el głośno wymawia i miga imię dziecka , które ma się zgłosić
- n-el zasłania usta i wymawia imię dziecka, które ma się zgłosić
- n-el bezgłośnie wymawia imię dziecka, które ma się zgłosić
- wychowanki skupiają uwagę na wychowawcy
- dziecko po usłyszeniu swojego imienia zgłasza się
- dziecko po usłyszeniu swojego imienia zgłasza się
- dziecko po odczytaniu swojego imienia zgłasza się

4. Zapoznanie z tematem zajęć, wychowawca mówi, że wykonamy prezent dla mamy. Prowadzi krótką rozmowę wspomaganą ilustracjami tematycznymi dotyczącą tradycji Dnia Matki, opowiada o jej roli w życiu dziecka.
Prosi podopieczne o podanie imion ich mam.
- wychowanki skupiają uwagę na wychowawcy
- oglądają ilustrację
- mówią i migają imiona swoich mam.

5.Wychowawca zadaje pytania:
-jakie święto się zbliża?
-czy jest ważne i dlaczego?
-czy miło jest zrobić niespodziankę
Pyta czy wszystko jest zrozumiałe, zwraca uwagę na poprawne budowanie zdań. - odpowiadają na zadane pytania za pomocą mowy i języka miganego,
- zadają pytania gdy coś jest dla nich niezrozumiałe,
- wszystkie migają i mówią zdanie:
”26 maja Dniem Matki”

6. Wychowawca prezentuje wykonaną przez siebie torebkę i objaśnia jak ja wykonać,
- przedstawia etykiety z nazwami przyborów i prosi aby wychowanki dobrały je do przyborów i pomocy
- rozdaje etykiety z kolejnością wykonania torby i przybory - skupiają uwagę na wychowawcy w czasie objaśniania zadania,
- dobierają etykiety z nazwą do konkretnego przyboru,
- układają w odpowiedniej kolejności etykiety z rozpisanym wykonaniem torby.

7. Wychowawca przypomina o bezpiecznym posługiwaniu się ołówkiem i nożyczkami w czasie pracy - mówi czego nie należy robić
Faza realizacyjna

8. Wychowawca rozdaje szablony, nadzoruje dzieci w czasie pracy i pomaga mniej sprawnym wychowankom. - odrysowuje, wycina i skleja poszczególne elementy pudełka
- zachowuje ostrożność posługując się nożyczkami

9. Nauczyciel prosi o udekorowanie wykonanych torebek, wymawia nazwy:
- koraliki, rafia, bibuła, kwiatki, naklejki, ozdoby, dekoracja
- prosi o powtarzanie wymawianych ozdób i pokazanie etykiet - uważnie patrzą na nauczyciela
- odczytują z ruchu warg i odbierają przy pomocy słuchu wymawiane przez n-la słowa
- podnoszą etykiety z nazwami tych ozdób
- dowolnie dekorują swoje upominki

10. Wychowawca prosi o posprzątanie stanowiska pracy - sprzątają pozostałe dekoracje do odpowiednich pudełek, segregują przybory, wyrzucają śmieci.
Faza podsumowująca

11. Nauczyciel prosi o zaprezentowanie przez każdą z dziewcząt swojej torebki i powiedzenie czym ją ozdobiła, zwraca uwagę na poprawne budowanie zdań. - pojedynczo prezentują swoje prace i opowiadają za pomocą mowy i języka miganego czego użyły do ich ozdobienia

12. Wychowawca ocenia pracę na zajęciach i zaangażowanie wychowanek. Chwali je, dziękuje za prace i kulturalne zachowanie. -skupiają uwagę na wypowiedziach, wychowawcy
- zadają pytania gdy czegoś nie rozumieją
- mówią czy zajęcia im się podobały i czego się nauczyły.

Opracowała: Justyna Pilc


KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Prowadząca: JUSTYNA PILC
Data: 13.03.2015
Czas trwania: 45min
Zajęcia z edukacji przyrodniczej
Grupa: II
Blok tematyczny: zwiastuny wiosny
Temat dnia: Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów chronionych w Polsce

Temat lekcji: Kwiaty chronione

Cel główny:
- poznanie kwiatów chronionych
- poszerzenie słownictwa o zwroty związane z ochroną przyrody

Cele operacyjne:
- rozpoznaje i nazywa kwiaty chronione
- zna i nazywa wiosenne kwiaty
- koncentruje uwagę na wychowawcy
- wykonuje polecenia wychowawcy

Cele rewalidacyjne:
- prawidłowo odczytuje nazwy kwiatów z ust nauczyciela
- uwrażliwia resztki słuchu

Cele wychowawcze:
- koncentruje się na wykonywanym zadaniu i na osobie nauczyciela
- stara się przezwyciężać trudności związane z artykulacją

Metody komunikacji: oralno-migowa, totalnej komunikacji

Metody pracy:
- Czynne: metoda aktywności własnej dziecka,
- Percepcyjne: obserwacja, pokaz,
- Słowne: objaśnianie, polecenia.

Forma pracy:
- indywidualna zróżnicowana
- zbiorowa jednolita

Środki dydaktyczne:
Zdjęcia kwiatów, etykiety z nazwami kwiatów: krokus, przebiśnieg, przylaszczka, zawilec, sasanka, pierwiosnek, stokrotka, fiołek, tulipan, narcyz, konwalia, ilustracje zwiastuny wiosny-puzzle z obrazkami wiosennymi( na odwrocie działania matematyczne), hasło WIOSENNE KWIATY, krzyżówka obrazkowo-hasłowa, papierowe kwiaty (chronione i niechronione), kontur wazonu.
Tok zajęć:
Czynności nauczyciela
Czynności uczniów
FAZA WSTĘPNA

1. Przywitanie uczniów. Wychowawca miga dzień dobry

- wychowankowie odpowiadają słowami i za pomocą języka miganego
2. nauczyciel prosi dzieci (mówi i miga) o oczyszczenie nosa i sprawdzenie aparatów słuchowych -dzieci oczyszczają nosy chusteczkami higienicznymi
- zakładają aparaty słuchowe i ustawiają odpowiednią głośność
3. Nauczyciel sprawdza ustawienia aparatów poprzez ćwiczenia słuchowe sprawdzając listę obecności (n-el tłumaczy na czym będzie polegało zadanie i pyta czy wszystko jest zrozumiałe)
- sprawdzenie listy obecności,- n-el zasłania usta i wymawia imię dziecka, które ma się zgłosić i powiedzieć jestem
- n-el bezgłośnie wymawia imię dziecka, które ma się zgłosić
4.Ćwiczenia oddechowe i aparatów artykulacyjnych(n-el pokazuje i tłumaczy na czym będzie polegało ćwiczenie i pyta czy wszystko jest zrozumiałe)
-ja wam pokaże, wy patrzcie potem zrobicie to co ja: wąchanie kwiatków
-przedmuchiwanie kulek papieru na stronę kolegi z ławki
-język myję zęby: prawo ,lewo, góra, dół


5. Przypomnienie zwiastunów wiosny z poprzedniego dnia .
-uczniowie skupiają uwagę na wychowawcy
- dziecko po usłyszeniu swojego imienia zgłasza się i mówi jestem
-uczniowie skupiają uwagę na wychowawcy
- dzieci kolejno wykonują ćwiczenia
- wdech nosem wydech ustami
- dzieci w parach przedmuchują podane kulki papieru na stronę kolegi
- naśladuje czynności n-la (zna pojęcia góra, dół, prawo, lewo)
- każde dziecko po kolei wymienia zwiastuny wiosny jakie pamięta

FAZA GŁÓWNA

1. Uczniowie układają puzzle z obrazkami wiosennymi( na odwrocie znajdują się działania matematyczne), n-el tłumaczy zadanie i pyta czy dzieci wiedzą co mają zrobić
2.Nawiązanie do tematu zajęć, n-el mówi że poznamy wiosenne kwiaty
Wspólne rozwiązanie łamigłówki z hasłem, n-el czyta i miga hasło, prosi kolejno dzieci aby zrobiły to samo

3.Pokaz na tablicy zdjęć roślin kwitnących wiosną, n-el prosi dzieci aby uważnie przyjrzały się , kwiatom. Pyta czy ktoś zna któryś z pokazanych kwiatów
N-el pokazuje zdjęcie, etykietę z nazwą i nazywa kwiat, prosi dzieci o powtórzenie nazw

4.N-el zasłania usta kartką i podaje nazwę kwiatu, prosi aby dzieci wysłuchały nazwy i podniosły do góry etykietę z nazwą usłyszanego kwiatu

5.N-el przyczepia na tablicy nazwy poznanych kwiatów i prosi po imieniu kolejne dzieci aby podeszły do tablicy i dobrały zdjęcie do etykiety

6.N-el prosi dzieci aby jeszcze raz przyjrzały się uważnie zdjęciom na tablicy, niektóre z kwiatów mają opis ROŚLINA CHRONIONA, wyjaśnienie, co to znaczy, że rośliny są pod ochroną.
Następnie odczytują słowa dotyczące roślin chronionych:
„Nie wolno ich zrywać, deptać, niszczyć i kupować.
Za zniszczenie roślin chronionych grożą kary.
Rośliny te rzadko występują – grozi im wyginięcie.
Nie zrywaj krokusów, przebiśniegów, sasanek, przylaszczek i zawilców – są pod ochroną”.
N-el prosi dzieci aby kolejno odczytały tekst i przepisały go do zeszytu

7. Wybieranie z roślin kwitnących wiosną tych, które są pod ochroną.

8.Utrwalenie nazw wiosennych kwiatów,
N-el demonstruje zdjęcia roślin, które kwitną wiosną
Indywidualne rozwiązywanie krzyżówki,
n-el rozdaje wszystkim krzyżówki i wyjaśnia co trzeba zrobić, pyta czy wszystko jest zrozumiałe.


FAZA KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć. Nauczyciel rozdaje uczniom płaskie, papierowe kwiaty (chronione i niechronione). Przyczepia na tablicy kontur wazonu i pyta które kwiaty można tam włożyć.

2.Ocena najaktywniejszych uczniów –wychowawca wręcza wychowankom dyplomy – „Przyjaciel kwiatów”.
- uczniowie układają puzzle, wyszukują liczby i porządkują je rosnąco, odwracają kartoniki i przyczepiają na tablicy, odczytują hasło.
WIO SEN NE KWIA TY
12 14 16 17 19
- uczniowie kolejno mówią i migają hasło „wiosenne kwiaty”
- uczniowie nazywają znane im rośliny
- skupiają uwagę na wychowawcy
- kolejno powtarzają po n-lu poszczególne nazwy kwiatów: krokus, przebiśnieg, przylaszczka, zawilec, sasanka, pierwiosnek, stokrotka, fiołek, tulipan, narcyz, konwalia,
- dzieci podnoszą etykietę z nazwą, którą, usłyszały.
- dzieci po usłyszeniu swojego imienia podchodzą do tablicy i wykonują zadanie.
- uczniowie wypowiadają się , co wiedzą na ten temat.
- dzieci skupiają uwagę na nauczycielu
- czytają kolejno tekst i przepisują go do zeszytu
- uczniowie ze zdjęć na tablicy wybierają te ,które przedstawiają rośliny chronione:
krokus, przebiśnieg, sasanka, zawilec, przylaszczka,
- uczniowie podają ich nazwy.
- uczniowie wpisują nazwy kwiatów: tulipan, narcyz, fiołek, stokrotka, bratek. Po wykonanym zadaniu odczytują nazwy kwiatów wpisanych do krzyżówki
- uczniowie podają nazwy roślin, które trzymają.
- uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i wkładają do wazonu tylko kwiaty, które nie są pod ochroną. Pozostałe przyczepiają u dołu tablicy.
- wywołane dzieci podchodzą do wychowawcy po dyplom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.