X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33645
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć z edukacji patriotycznej "Śladami Józefa Piłsudskiego" przeprowadzonych w oddziale 6 - latków

Scenariusz zajęć z edukacji Patriotycznej „ Śladami Józefa Piłsudskiego“
przeprowadzonych w oddziale 6 - latków

Opracowała: mgr Anna Daszczuk

CELE I ZADANIA:
1. Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”
2. Poznanie symboli narodowych.
3. Poznanie historii Polski z okresu zaborów, odzyskania niepodległości, przybliżenie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego
4. Słuchanie wierszy, opowiadań z elementami historii Polski .
5. Rozpoznawanie godła Polski – ćwiczenia spostrzegawczości.
6. Przygotowanie tablicy okolicznościowej
7. Poznanie elementów historii związanej z odzyskaniem niepodległości, poznanie postaci marszałka Józefa .
8. Wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej.
9. Organizowanie kącika patriotycznego.
10. Bogacenie słownictwa związanego z wartościami patriotycznymi.

Metody i formy pracy

Metody pracy:
o podające – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
o problemowe– dyskusja , burza mózgów, metoda sytuacyjna;
o eksponujące – impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci;
o praktyczne (działanie).

Formy pracy:
o indywidualna
o grupowa
o zbiorow?

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
1. Powitanie: iskierka.
2. Wysłuchanie hymnu polskiego w pozycji na baczność. Ustalenie kiedy jest grany i w jaki sposób należy się wtedy zachować.
3. Rozwiązanie zagadki

"W górach mieszka wielki ptak, to jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może. To jest ..............”

- Jakie znacie symbole narodowe?
4. Opowiadanie (pogadanka) o tym jak powstało państwo polskie, kto był jego pierwszym władcą. Po tym opowiedziałabym wychowankom, że po powstaniu Polski istniała ona ponad 800 lat, jednak w pewnym momencie stało się coś strasznego i bardzo trudnego.

II. Część właściwa:
1. Zadanie dla całej grupy.
Oglądanie mapy Polski, proszę, żeby dzieci ułożyły z rozsypanki mapę Polski wg wzoru (wzór zawieszam na tablicy na który dzieci mogą patrzeć i układać). Kiedy dzieci ułożą mapę, zacznę opowiadać:
Polska w pewnym momencie była bardzo słaba i miała 3 bardzo silnych sąsiadów. Były to – Rosja (położę karteczkę ), Prusy (karteczka) i Austria (karteczka). I pewnego roku te silne państwa zabrały część Polskiej ziemi (odłączam odpowiednie fragmenty i kładę obok karteczek z nazwami państw). I wiecie co się jeszcze stało, Rosja i Prusy jeszcze raz zabrały ziemie Polski, tak że już tylko taki mały kawałek nam został. Ale to jeszcze nie koniec. Wszystkie te 3 państwa jeszcze raz dokonały podziału ziem polskich, tak, że już nic nie zostało, Polska zniknęła z mapy – to co zrobiły te trzy państwa nazywamy rozbiorami Polski . Ludzie – Polacy musieli teraz poddać się władzy tych krajów. Te kraje chciały, żeby Polacy zapomnieli o swoim kraju i o wszystkim, co polskie – mówimy że Polska utraciła niepodległość.
(Myślę, że ta ilustracja naprawdę przyciągnie uwagę dzieci)

2. Pogadanka z całą grupą.
Czy wiecie, jak długo nie było Polski na mapie, a ludzie musieli być pod władzą rządów innych krajów? Mam dla was jeszcze jedno zadanie. Podaję karteczki z numerkami, a tych karteczek wcale nie tak mało jest, bo aż 123, proszę by ułożyli je po kolei, a zobaczymy, jak długo Polska była pod zaborami.
Jak już wiedzieliśmy że Polska była pod zaborami 123 lata, kontynuowałam opowiadanie:
Dowiedzieliśmy się, jak długo Polacy nie mieli swojego kraju. Zapytałabym : Myślicie, że chcieli go odzyskać?
Tak, było w tym czasie wielu odważnych ludzi, który nie chcieli się pogodzić, że ich kraj przestał istnieć i walczyli o to, aby go odzyskać. Jednym z nich był Józef Piłsudski. Był on bohaterem, odważnym żołnierzem, przywódcą Polaków walczących o swoją ojczyznę. Miał on jeden cel, zrobić wszystko, by Polska odzyskała niepodległość. Stworzył on polskie wojsko – Legiony Polskie, które składało się z bardzo dzielnych, odważnych ludzi, gotowych zginąć w walce. I w końcu udało się. Wybuchła pierwsza wojna światowa, w której Polacy dzielnie walczyli i 11 listopada 1918 roku odzyskali swój kraj. Polska znowu zaczęła istnieć, a Józef Piłsudski stanął na czele polskiej armii. Dlatego co roku świętujemy Dzień Niepodległości i to, że nasz kraj jest wolny musimy być wdzięczni Józefowi Piłsudskiemu.

Warczą karabiny i dzwonią pałasze,
To Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze.
Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie
I każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w Warszawie.
Wisłą pieśń poleci – falami jasnymi,
Że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi.
Autor nieznany

3. Oglądanie prezentacji o Józefie Piłsudskim pt .....“Byłem ja tu u Was byłem..."

4. Wysłuchanie nagrania głosu Józefa Piłsudskiego z 1924 roku( teks byłby taki):
„[...] matki i ojcowie, gdy śmiać się nie możecie,w kąt rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek roześmianych buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia[...]”

5. Gra P-Polska i Piłsudski – przygotowanie do pisania – rysowanie po śladzie,
kalkowanie – kontury Polski, stosowanie różnych technik do wykonania flag – wyklejanka, wydzieranka, Gra "Marszałek na koniu" – kolorowanie pól zgodnie z określonym kodem .
6. Czytanie (opowiadanie czytanki) opowiadania „Zwierzyniec marszałka Piłsudskiego“.
7. Kolorowanie flag – technika dowolna, portret marszałka. Oglądanie albumów z reprodukcjami oraz zdjęć , przedstawiających postać Józefa Piłsudskiego.
8. Wykonanie portretu marszałka (różne techniki).
9. Zabawa relaksująco – koncentrująca. Śladami Józefa Piłsudskiego
Przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. Dzieci ustawiają się w pociąg. Na przerwę w muzyce nauczycielka odsłania tablicę( wykorzystujemy tablicę interaktywną). Na podstawie ilustracji, dzieci zapoznają się z miastami, które odegrały znaczące role w życiu Marszałka Polski J.Piłsudskiego
(Na każdej kolejnej tablicy w zależności od miejscowości wyświetlone są zdjęcia przedstawiające J.Piłsudskiego, rodziców, dom rodzinny i rodzeństwo, pomniki, wojnę) .
I stacja Litwa. Zułów.
Opowiadanie nauczyciela:
Józef Klemens Piłsudski urodził się w grudniu 1867 roku w Zułowie; małej miejscowości znajdującej się niedaleko Wilna (Litwa). Rodzice małego Ziuka, bo tak zdrobniale nazywali swoje czwarte w kolejności dziecko, należeli do rodów bardzo zasłużonych w historii Litwy. Józef Wincenty Piotr Piłsudski oraz jego żona Maria z Billewiczów. Mały Józef wraz ze swoim licznym rodzeństwem; pięcioma braćmi i czterema siostrami wychowywał się w pięknym dworze otoczonym parkiem, przez który płynęła rzeka. Wieloosobowa służba dbała zaś o to, aby dwór był idealnym miejscem do wypoczynku i życia rodzinnego.
W wychowaniu dzieci rodzicom pomagały bony (wychowawczynie dzieci w bogatych domach), liczni nauczyciele sprowadzani do dworu, a także szwajcarska guwernantka. Pełniła ona funkcję domowej nauczycielki, opiekowała się dziećmi w wieku przedszkolnym, a także uczyła starszych języka francuskiego oraz niemieckiego.Jak można zauważyć Maria Piłsudska bardzo dbała o wykształcenie swoich pociech. Szczególną uwagę przywiązywała również poszanowaniu tradycji narodowych. Uczyła dzieci polskiej literatury i prawdziwej historii Polski wychowując w duchu patriotyzmu. Ziuk z polskich wieszczów najbardziej lubił Słowackiego, który był dla niego pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych. Wspólne słuchanie wierszy czytanych przez mamę wzbudzało u dzieci poczucie kolektywizmu i wzajemnej pomocy. Ideologie te znalazły odbicie w przyszłej działalności Piłsudskiego, hołdując przekonaniu, iż razem można obronić i wywalczyć niepodległą Polskę.
Dwór rodziny Piłsudskich był prowadzony z rozmachem zapewniając idealne warunki do życia. Sytuacja ta zmieniła się jednak, gdy Józef Klemens miał 7 lat. Do zmiany tego stanu przyczyniła się nieudolna działalność gospodarcza głowy rodziny. Niewłaściwe decyzje i inwestycje ojca małego Ziuka doprowadziły do zadłużenia niemal do bankructwa całego majątku. Kropkę nad przysłowiowym „i” postawił pożar, który wybuchł w 1874 roku i strawił wszystkie zabudowania. Rodziny Piłsudskich nie było stać na odbudowę dworu i byli zmuszeni przenieść się do Wilna i przystosować się do nowych, gorszych warunków życia.

II stacja Polska-Białystok
Józef Piłsudski odwiedził Białystok ponad dwadzieścia razy, najczęściej spośród wszystkich przywódców państwa polskiego. Bywał tutaj jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, jako towarzysz „Wiktor”, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Na pewno gościł wtedy w domu przy ulicy Wiktorii 6. Już w 1919 roku rada miasta zdecydowała, że Piłsudski zostanie honorowym obywatelem miasta, jednak z wręczeniem tego tytułu czekano do 1921 roku, żeby Naczelnik mógł go odebrać osobiście. Stało się to 21 sierpnia. Wtedy Marszałek został pierwszym honorowym obywatelem w dziejach Białegostoku. Z tym wydarzeniem związany jest dom przy ulicy Starobojarskiej, zamieszkiwany wówczas przez prezydenta miasta. Piłsudski zjadł tutaj śniadanie.
31 V 1935 roku zatrzymał się na białostockim dworcu, w drodze do Wilna, pociąg z urną zawierającą serce Piłsudskiego.
Białystok jest też pierwszym miastem III Rzeczypospolitej, w którym w 1991 roku odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego.

III stacja -Kraków

Mimo że urodził się na Wileńszczyźnie, to przez kilkanaście lat życia związany był z Krakowem. Z woli całego narodu Jego ciało spoczęło na Wawelu, obok grobów królewskich, kryjących szczątki dawnych władców Rzeczypospolitej, najwybitniejszych Jej wodzów. Składając ciało Pierwszego Marszałka Polski na Wawelu w Krakowie, naród nie tylko spełnił wolę zmarłego, lecz na zawsze połączył Jego pamięć z miastem, z którym związanych było szereg pierwszorzędnej wagi wydarzeń z życia Piłsudskiego i które On szczególnie wśród innych miast wyróżniał. Swój stosunek do Krakowa określił sam Piłsudski mówiąc: „Kraków – pamiętajmy – nie jest tylko olbrzymią, czarowną, dźwigającą serce mogiłą wielkiego narodu. Kraków jest współczesnym miastem i jedną ze stolic Polski. Właśnie Kraków wyróżnia się między innymi miastami tym, że najłatwiej w nim było zawsze przeprowadzić współpracę ludzi i stronnictw”. W Krakowie posiada też najbardziej oryginalny pomnik w postaci kopca na Sowińcu – Kopiec Piłsudskiego. Jednakże tych miejsc jest tutaj znacznie więcej. Są to miejsca, które odwiedzał, uroczystości, w których brał udział. Wiele z nich jest upamiętnionych poprzez tablice, obeliski, obiekty i instytucje noszące Jego imię. W bardzo skrótowym wydaniu postaram się niektóre z nich przybliżyć, mając świadomość, że ich ilość uniemożliwia dokładniejsze zagłębienie się w ich historię i znaczenie. Pierwsza grupa obiektów to miejsca zamieszkiwania. Po raz pierwszy zatrzymał się w Krakowie w sierpniu 1896 roku, przy ulicy Pańskiej 5 (obecnie Marii Skłodowskiej-Curie). Za pierwsze stałe mieszkanie pod Wawelem – dosłownie naprzeciwko Wawelu – uchodzi nieznany z numeru budynek przy ul. Podzamcze. Było to w 1901 lub 1902 roku. Tam właśnie przygotowywał do druku „Bibułę”, ów elementarz podziemia dla współczesnych i kilku następnych pokoleń. Później zamieszkał przy ul. Topolowej 14, a następnie 18. Miejsce to, podobnie jak kolejny adres przy ul. Szlak 31, upamiętniają okolicznościowe tablice pamiątkowe.

Część końcowa
12.Słuchanie i śpiewanie pieśni : „Pierwsza kadrowa”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”.
13. Udekorowanie kącika patriotycznego, zawieszenie wykonanych portretów marszałka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.