X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33640
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wesołe zabawy z moim miastem. Scenariusz zajęć

Cele zajęć:
- nawiązanie bliskich kontaktów między rodzicami, dziećmi i nauczycielami,
- integracja grupy poprzez wspólne działanie i zabawy,
- tworzenie okazji do wykorzystania w zabawie zdobytych wiadomości o Lubartowie,
- stwarzanie okazji do gromadzenia spostrzeżeń o własnym dziecku ,
- wyzwalanie ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej.

Cele z Podstawy Programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; (1.1)
2. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
-zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób,
w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; (3.1)
3. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
-śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; (8.1)
4. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;(9.1)
- przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; (9.2)
5. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
- zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; (15.3)

Metody pracy:
- czynne,
- oglądowe,
- słowne
Formy pracy:
- indywidualna,
- zespołowa,
- grupowa.
Pomoce dydaktyczne: płyta CD, wizytówki dla dzieci – listki, duże liście z napisem MIASTO, katroniki z napisem LUBARTÓW oraz cyframi od 1 do 8, markery, opakowania po kinder niespodziance, kartki z pytaniami do quizu, kule szklane, sztaluga, karton na punktację, herby Lubartowa – punkty, kartki z tematami prac plastycznych, kartony, kredki pastele olejne.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką „Podaj rękę partnerowi”.
2. „Wizytówki” – dzieci szukają listka podpisanego swoim imieniem.
3. „ Co kryją listki?” – ułożenie z dużych liści napisu MIASTO.
4. „Najbardziej lubię w moim mieście?” – rundka
5. „Jakie jest Twoje miasto?” – ćwiczenia językowe.
Ułożenie kartoników z cyrfami od 1 do 8, odgadnięcie nazwy miasta, która ukryta jest pod kartonikami. Opisanie swojego miasta, wyrazami rozpoczynającymi się kolejnymi literami wyrazu LUBARTÓW.np. L – lubelski U - uroczy
6. Piosenka o Lubartowie.
7. Quiz wiedzy o Lubartowie.
8. „Jeśli jesteś wesoły...” - zabawy integracyjne z rodzicami.
9. Zabawy plastyczne – maluję, rysuję razem z rodzicem na wylosowany temat.
10. Opowiadanie o Lubartowie na wylosowany temat.
11. Wystawa prac.

Quiz wiedzy o Lubartowie

1. Wymień barwy jakie znajdują się na fladze Lubartowa?
2. Wskaż Lubartów na mapie Polski ?
3. Co przedstawia herb Lubartowa?
4. Wymień nazwę rzeki nad którą leży Lubartów?
5. Skąd wzięła się nazwa rzeki Wieprz?
6. Gdzie urzęduje burmistrz Lubartowa?
7. Pod jakim wezwanie jest Bazylika?
8. Wymień 3 instytucje Lubartowa?
9. Jakie znasz zabytki Lubartowa?
10.Wymień sklep w którego nazwie jest zwierzę?
11. Wymień sklep w którego nazwie jest kwiat?
12. Czy w Lubartowie jest muzeum?
13. Co jest przedstawione na pocztówce?
14. Powiedz co jest przedstawione na obrazku? (ułóż puzzle)
15. Gdzie znajduje się Pałac Sanguszków?
16. W którym roku założono Lubartów?
17. Kto był założycielem Lubartowa?

Tematy prac plastycznych oraz opowiadań
Lubartów nocą.
Jesień w moim mieście.
Moje osiedle.
Widok z mojego okna.
Ulubione miejsce spacerów.
Rynek mojego miasta.
Zabytki mojego miasta.
Bazylika św. Anny.
Klasztor Ojców Kapucynów.
Pałac Sanguszków.
Moje przedszkole.
Park w moim mieście.
Nad stawem w parku.
Nad Wieprzem.
Park w jesiennej szacie.
Kamieniczki mojego miasta.
Spacer ulicami miasta.
Ratusz z wieżą zegarową.
Pałac w parku.
Zabytkowa budowla mojego miasta.
Ulubione miejsce w Lubartowie.
Urząd Miasta w Lubartowie.
Spacer nad Wieprzem.
Spacer Aleja Topolową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.