X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33591
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Znamy różne zwierzęta egzotyczne. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Data: 21.02.2017
Grupa: dzieci 4,5, – letnie
Prowadząca: mgr Monika Jaskuła

Temat: Znamy różne zwierzęta egzotyczne

Cel ogólny:
•Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych żyjących na sawannie.
•Poznanie kontynentu Afryki
•Utrwalenie nazwy kontynentu na którym mieszkamy – Europa oraz nazwę kraju -Polska

Cele szczegółowe - podczas zabawy dziecko:
•rozwiązuje rebus fonetyczny dokonując syntezy ostatnich głosek w nazwach obrazków;
•zapoznaje się z nazwą i kształtem kontynentu – Afryki, potrafi odnaleźć go na globusie;
•utrwala nazwę kontynentu na którym mieszkamy – Europa oraz nazwę kraju -Polska;
•rozwiązuje zagadki o zwierzętach egzotycznych;
•dzieli na sylaby nazwę zwierząt, przelicza sylaby i podaję ich liczbę – 4-latki;
•dzieli na głoski nazwę zwierząt, przelicza głoski i podaję ich liczbę – 5-latki;
•dobiera w pary obrazki, których nazwy się rymują,
•odgaduje nazwę zwierząt, kojarząc ich cechy charakterystyczne używając przymiotników w formie zgodnej z rzeczownikiem,
•uczestniczy w zabawach ruchowych;
•rozwija sprawność manualną wykonując pracę plastyczną wg wskazówek nauczyciela.

Metody:
•słowne: rozmowa, instrukcja słowna,
•czynnościowe: zadań stawianych do wykonania,
•oglądowa: pokaz

Formy pracy:
•z całą grup?

•indywidualna

Pomoce dydaktyczne: : nagranie piosenki Dżungla, obrazki do rebusu, obrazek przedstawiający Afrykę, globus, chusta animacyjna, plakat przedstawiający sawannę, obrazki ze zwierzętami egzotycznymi, zagadki o zwierzętach, kostka ze zwierzętami, obrazki do rymów, rolki papieru, papier kolorowy, nożyczki, klej, flamastry.

I.1. Zabawa ze śpiewem przy piosence Dżungla Dzieci uczestniczą w zabawie ze śpiewem.

II.2. Afryka- rebus fonetyczny, wprowadzenie w tematykę zajęć, synteza ostatnich głosek w nazwach obrazków. Zapoznanie z wyglądem Afryki, odszukanie kontynentu na globusie. Dzieci łączą ostatnie głoski w nazwach obrazków, rozwiązując tym samym rebus: Afryka, wskazują kontynent na globusie.

3. Podróż balonem do Afryki - Zabawa ruchowa z rodzicami przy użyciu chusty animacyjnej. Nauczyciel rozkłada chustę animacyjną, dzieci wraz z rodzicami chwytają ją za brzegi. Wszyscy falują chustą, napełniamy balon powietrzem i startujemy. Podziwiamy widoki, rozglądamy się w prawą stronę gdzie widzimy ocean (idziemy w prawo), w lewą stronę gdzie widzimy ląd Afryki.(Idziemy w lewo). Zbliżamy się do celu naszej podróży, przygotowujemy się do lądowania. Wszyscy delikatnie falują chustą tak aby wypuścić powietrze z balonu. Następnie podnosimy chustę wysoko do góry - lądujemy dzieci wskakują pod nią tak, by opadła na ich głowy. Nauczyciel wita dzieci w Afryce na sawannie.

4. Sawanna – praca z obrazkiem, charakterystyka miejsca Dzieci uważnie spostrzegają, żeby zapamiętać to co jest przedstawione na obrazku. Słuchają informacji przekazywanych przez nauczyciela.
5. Czy znacie zwierzęta - Zagadki o zwierzętach egzotycznych. Charakterystyka zwierząt: lew, żyrafa, zebra, słoń, wąż, nosorożec. Dzieci rozwiązują zagadki, poszerzają swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na sawannie.

6. Kostka ze zwierzętami - Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. Na każdej ze ścian kostki widnieje ilustracja, przedstawiająca poznane zwierzę z sawanny. Zadaniem dzieci 4-letnich jest wykonać rzut i podzielić na sylaby nazwę wyrzuconego zwierzęcia, podać liczbę sylab w wyrazie. Dzieci 5- letnie dzieliły nazwę na głoski, przeliczały głoski w wyrazie.

7. Rymy – wyszukiwanie nazw obrazków, rymujących się z nazwami wybranych zwierząt egzotycznych.
Nosorożec – jednorożec
Lew – zlew
Żyrafa – szafa
Słoń – koń
Dzieci wyszukują rymujące się obrazki i łączą je w pary.

8. Jakie są zwierzęta - Dobieranka słowna:
groźny jak ... (lew), syczący jak ...(wąż), ciężki jak ... ( słoń), zwinny jak ... (małpa), w paski jak ...(zebra), wysoka jak ...( żyrafa).
Nauczycielka podaje określenia, a dzieci dopowiadają nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie najczęściej się kojarzy.

9. Lew i zebry - Zabawa ruchowa Dzieci stoją w luźnej rozsypce, na słowa: zebry biegają dzieci biegają wysoko unosząc kolana, na słowa: idzie lew stoją nieruchomo, a wybrane dziecko lew przechodzi i patrzy kto się poruszył. Dziecko, które się poruszyło odchodzi na bok.

10. Powrót balonem do przedszkola – zabawa z chustą animacyjną. Nauczyciel rozkłada chustę animacyjną, dzieci wraz z rodzicami chwytają ją za brzegi. Wszyscy falują chustą, napełniamy balon powietrzem i startujemy. Podziwiamy widoki, rozglądamy się w prawą stronę gdzie widzimy ocean (idziemy w prawo), w lewą stronę gdzie widzimy ląd Europy gdzie znajduję się nasz kraj - Polska.(Idziemy w lewo). Zbliżamy się do celu naszej podróży, przygotowujemy się do lądowania. Wszyscy delikatnie falują chustą tak aby wypuścić powietrze z balonu. Następnie podnosimy chustę wysoko do góry - lądujemy dzieci wskakują pod nią tak, by opadła na ich głowy. Szczęśliwie wróciliśmy do naszego przedszkola.

11. Zabawa odprężająca Czarodziejski wąż Dzieci kładą się na brzuchu na dywanie i wyciągają ramiona do przodu – wyobrażają sobie, że są wężami. Wymyślają sobie kolor wężowej skóry i wzory na grzbiecie. Węże mają popatrzeć przez jedno ramię, a potem przez drugie. Następnie podnoszą głowy do góry i spoglądają do przodu, wydając przy tym krótki, syczący odgłos. Na zakończenie mają poruszyć ogonem, czyli podnieść swoje stopy i uderzać nimi delikatnie o podłogę.

12. Wąż- praca plastyczna
Dzieci wykonują węża z rolki papieru oraz kolorowego papieru przy użyciu nożyczek, kleju, flamastrów wg instrukcji nauczyciela.

III. 13. Podsumowanie zajęcia.
Omówienie wykonanych prac.
Podziękowanie za wspólną zabawę pożegnanie gości. Dziecko wypowiada się na temat swojej pracy i pracy kolegów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.