X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33507
Dział: Gimnazjum

Lekcja z wielkim "O". Okoliczniki i ich klasyfikacja - powtórzenie wiadomości. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum

Czas realizacji: 45 min

Temat lekcji: Lekcja z wielkim „O”. Okoliczniki i ich klasyfikacja – powtórzenie wiadomości.

Cele lekcji:

Cele ogólne:
- powtórzenie wiadomości o częściach zdania;
- powtórzenie wiadomości o wszystkich typach okoliczników;
- ćwiczenia w określaniu okoliczników w zdaniach;

Metody i formy pracy:

- metoda graficzna z elementami mapy myśli
- metoda ćwiczeń praktycznych
- dyskusja;

Środki dydaktyczne:

- tablica interaktywna
- projektor
- ćwiczenia na kartkach ksero
- plakaty z różnymi pytaniami dotyczącymi części zdania
- magnesy
- materiały do wyświetlania

Tok lekcji:

1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Nauczyciel opowiada uczniom, czego będzie dotyczyła ich praca na lekcji.
4. N. prosi uczniów o przypomnienie, jakie części zdania znają.
5. Uczniowie mówią o kolejnych częściach zdania. Nauczyciel wyświetla kolejne części zdania na tablicy interaktywnej.
6. N. wygasza prezentowane plansze.
7. N. rozdaje uczniom obrazek ośmiornicy.
8. N. wyświetla na tablicy interaktywnej obrazek ośmiornicy.
9. N. prosi uczniów, aby usiedli na podłodze wokół porozrzucanych kartek.
10. U. wybierają z rozsypanki pytania, z jakimi można utożsamiać okolicznik i przyczepiają je magnesami do tablicy interaktywnej – tak tworzą drzewko okoliczników.
11. U. wracają do ławek i dopisują hasła na rysunku.
12. N. zadaje uczniom pytanie: O czym ogólnie informują okoliczniki?
13. U. udzielają odpowiedzi. Odpowiedź prawidłowa: Okoliczniki informują o okolicznościach wykonywanej czynności.
14. U. zapisują prawidłową odpowiedź do zeszytu.
15. U. próbują nazwać poszczególne typy okoliczników, do których pytania zamieszczone są na drzewku – dyskusja.
16. N. wyświetla na tablicy planszę z klasyfikacją okoliczników.
17. U. dopisują do drzewka w zeszytach odpowiednie nazwy okoliczników.
18. N. prezentuje uczniom tekst dotyczący II wojny światowej na tablicy interaktywnej i odczytuje go.
19. U. wykonują na tablicy ćwiczenie, w którym muszą nazwać poszczególne okoliczniki wyróżnione w zadaniach i przepisują zdania do zeszytu.
20. N. rozdaje uczniom na kartkach ćwiczenie dotyczące okoliczności pewnego zdarzenia.
21. N. wyświetla na tablicy ćwiczenie – drzewko dotyczące pewnego zdarzenia.
22. Kolejni uczniowie uzupełniają na tablicy i na kartkach schemat dotyczący omawianego zdarzenia.
23. N. prezentuje uczniom na tablicy zasadę wielkiego „O”.
24. Praca domowa – uczniowie otrzymują od nauczyciela kartki ksero, na których znajdują się zdania zawierające różnego rodzaju okoliczniki. Zadaniem gimnazjalistów będzie podkreślenie i nazwanie tych okoliczników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.