X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33506
Dział: Gimnazjum

Krętą ścieżką w dzikim lesie. Wprowadzenie do epoki romantyzmu. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Czas realizacji: 45 min

Temat lekcji: Krętą ścieżką w dzikim lesie. Wprowadzenie do epoki romantyzmu.

Cele lekcji:

Cele ogólne:
- przedstawienie wiadomości na temat głównych założeń i realiów epoki romantyzmu;
- poznanie wiadomości na temat sztuki romantyzmu i jej twórców;
- poznanie dzieł malarskich różnych twórców epoki romantyzmu;
- powtórzenie wiadomości na temat tworzenia opisu dzieła sztuki.

Cele szczegółowe:

Na lekcji uczeń:
- próbuje definiować termin „romantyczny”;
- poznaje termin „romantyzm”;
- poznaje wiadomości o epoce romantyzmu;
- tworzy notatkę na podstawie wyświetlanych wiadomości;
- ogląda przykładowe dzieła sztuki epoki romantyzmu w dużym formacie wyświetlane dzięki projektorowi na specjalnym ekranie, poznaje wybitnych twórców romantycznych;
- uczestniczy w dyskusji na temat obrazów;
- ogląda wyświetlany obraz Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc C. D. Friedricha w dużym formacie na specjalnym ekranie;
- znajduje w dziele Friedricha cechy sztuki romantycznej;
- tworzy metaplan dotyczący obrazu Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc C. D. Friedricha;
- powtarza wiadomości poznane na lekcji;
- powtarza wiadomości na temat tworzenia opisu dzieła malarskiego;
- opisuje obraz Friedricha Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc.

Metody i formy pracy:

- metoda podająca – projekcja multimedialna + wykład;
- metoda praktyczna – klasyfikacja;
- praca indywidualna;
- praca zbiorowa;
- dyskusja;
- metaplan (graf);

Środki dydaktyczne:

- projektor multimedialny;
- ekran do projektora;
- komputer PC (laptop);
- strona informacyjna o romantyzmie;
- cyfrowe zdjęcia obrazów w formacie JPG;

Tok lekcji:

1. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów.
2. N. zapisuje temat lekcji na tablicy.
3. N. pyta uczniów o skojarzenia ze słowem „romantyczny”.
4. N. ustosunkowuje się do skojarzeń uczniów i wyjaśnia termin „romantyzm”.
5. N. informuje uczniów, jaki jest cel przeprowadzanej lekcji.
6. Uczniowie zapisują definicję terminu „romantyzm” dyktowaną przez nauczyciela.
7. N. prezentuje uczniom wiadomości o romantyzmie (ramy czasowe epoki, najważniejsi twórcy europejscy i polscy) – wyświetlana jest strona z najważniejszymi wiadomościami.
8. U. tworzą notatkę na podstawie wyświetlanych wiadomości.
9. Główne założenia romantyzmu – wykład.
10. N. wyświetla zdjęcia wybranych romantycznych dzieł sztuki – z krótkim ich omówieniem - (C.D Friedrich, W. Wańkowicz, F. Goya, malarze anonimowi ) przy użyciu projektora.
11. N. informuje uczniów, że opis obrazu jest jedną z najczęściej sprawdzanych form pisemnych na egzaminie gimnazjalnym.
12. Dyskusja na temat obrazów, ich cech wspólnych i różnic, na temat ich zgodności z założeniami romantyzmu.
13. U. tworzą notatkę na podstawie wyświetlanych wiadomości.
14. Samodzielna praca z tekstem malarskim – uczniowie wypisują cechy typowe dla romantyzmu, jakie dostrzegli w wyświetlanym zdjęciu dzieła sztuki – praca z obrazem C. D. Friedricha Mężczyzna i kobieta obserwujący księżyc.
15. U. tworzą na tablicy metaplan, który przybliży ich odpowiedzi.
16. U. zapisują do zeszytu odpowiedzi z tablicy.
17. U. powtarzają wiadomości z lekcji.
18. U. powtarzają wiadomości na temat tworzenia opisu dzieła malarskiego – dyskusja.
19. Praca domowa – uczniowie opisują obraz Friedricha, uwzględniając jego romantyczną tematykę.

.

Opracował: Dominik Czernelewski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.