X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33455

Działania nauczycieli o charakterze rewalidacyjnym dla ucznia z Zespołem Aspergera

• Polecenia kierowane do ucznia muszą być formułowane w sposób konkretny oraz krótko i jasno określający cel działania bez metafor i przenośni.
• Zadania, polecenia dłuższe, bardziej skomplikowane dzielimy na kolejne etapy ich wykonania.
• Nowe pojęcia i terminy należy zapisywać na tablicy i wyjaśniać ich znaczenie odwołując się do treści poznanych wcześniej, wydłużanie czasu pracy.
• Przed rozpoczęciem lekcji, dyskusji, wykładu należy zapoznać ucznia z ich tematem,
z ważnymi, trudnymi pojęciami.
• Pracę samodzielną ucznia należy poprzedzić dokładną instrukcją, analizą zadania, tekstu, demonstracją, wykorzystaniem poglądowych pomocy i środków dydaktycznych, dodatkowymi objaśnieniami.
• W trakcie pracy dydaktycznej angażować częściej w czynności praktyczne i manipulacyjne. (Należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach itp. Trzeba umożliwić uczniowi korzystanie w czasie zajęć z pomocy dydaktycznych: plansz, słownika, map itp.).
• Ilość i trudność zadań, ćwiczeń, poleceń podawanych do wykonania w szkole czy w domu powinna być zgodna ze sferą rozwoju i możliwościami psychofizycznymi ucznia.
• Każdorazowo dostosowywana powinna być ilość czasu do specyfiki danego zadania ( zwiększanie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sama ilość czasu jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań).
• Wdrażać ucznia do autokontroli własnej pracy ( np. pozostawić uczniowi dodatkowy czas na ponowne przejrzenie pracy już skończonej i skorygowanie jej poprawności).
• Wdrażać do efektywnej pracy poprzez każdorazowe zaznaczanie w książce lub zapisywanie czy też przekazać uczniowi opracowane materiały związane z daną jednostką lekcyjną, czy np. zakres materiału do opanowania
• W celu utrwalania wiedzy i umiejętności szkolnych z wyprzedzeniem należy informować ucznia o konieczności opanowania określonej partii materiału, przeczytania tekstu itp.
• Motywować ucznia do pracy poprzez częste stosowanie wzmocnień pozytywnych.
• Należy zadbać o kształtowanie się pozytywnych relacji, umożliwić uczniowi pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów.
• Należy uwzględnić tempo pracy ucznia
• Należy okazywać zainteresowanie uczniowi w czasie odpowiedzi
• Należy unikać sytuacji na słuchanie głośnych dźwięków
• Należy rozbudzać zainteresowania, budzić ciekawość poznawczą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.