X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3341
Dział: Gimnazjum

Nauka autonomii poprzez realizację projektu językowego

Nauka języków nie może ograniczać się tylko do pracy na lekcji w klasie. Trzeba zwiększyć kontakt uczniów z językami obcymi, zapewniając im właściwie stymulujący materiał do wykonywania w domu. W ten sposób uczniowie uczą się autonomii, która według Hanny Komorowskiej „oznacza umiejętność pracy bez nadzoru, umiejętność przenoszenia (transferu) opanowanych umiejętności w nowe sytuacje oraz umiejętność odejścia od utartego, mechanicznie stosowanego wzoru wyuczonego zachowania”.*
Autonomia ma ogromny walor motywacyjny. Uczniowie doceniają sytuacje, w których mogą współdecydować o doborze tematu, wykonywanych materiałach, w jakiej formie będzie toczyć się praca, jaki będzie jej ostateczny efekt i jak zostanie zaprezentowany.
Jednym z bardzo efektywnych sposobów wdrażania uczniów do autonomii są prace projektowe. Realizując projekt uczniowie nie tylko rozwijają kompetencje językowe, ale również kształtują umiejętności uniwersalne:
· Uczą się pracy w grupie: rozwiązują konflikty, wyrażają własne opinie i słuchają opinii innych osób, poszukują kompromisu, dyskutują, dzielą się w grupie rolami i zadaniami.
· Rozwijają swoje zainteresowania.
· Integrują wiedzę z różnych przedmiotów.
· Rozwijają ważne życiowo umiejętności: rozwiązują problemy w twórczy sposób, wyrażają swoje myśli, formułują cele, planują własne działania, zbierają, porządkują, analizują i przetwarzają informacje, prezentują wystąpienia publiczne.
Powyższe walory edukacyjne projektu zachęciły mnie do opracowania pracy zatytułowanej "Welcome to Kobylka".
Oto opracowany plan:

1. Projekt zatytułowany był "Welcome to Kobylka". Brały w nim udział wszyscy uczniowie pierwszych klas gimnazjum. Miał on na celu popularyzację wiedzy o Kobyłce, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i szacunku do dziedzictwa historyczno - kulturalnego własnego miasta. Sukces każdego z projektów był zależny od współpracy uczniów tworzących dany zespół.

2. Nauczyciel podzieli uczniów z każdej klasy na zespoły ( każdy liczący trzech lub czterech uczniów). Do końca realizacji uczniowie pracowali w tych zespołach i oceniani byli jako zespół.

3. Projekt polegał na przedstawieniu przez uczniów miejsc charakterystycznych, ciekawych i ważnych dla Kobyłki.
Projekt zawierał:
· opis miejsca,
· pracę plastyczną lub zdjęcia,
· zaprezentowanie projektu na forum klasy.

4. Forma wykonania projektu zależała od indywidualnych pomysłów każdego z zespołów. Oceniana była nie tylko poprawność językowa, wartość merytoryczna i estetyczna, ale również wkład pracy każdego z zespołów w realizację projektu.

5. Etapy i terminy realizacji projektu :
· Uczniowie mieli tydzień od dnia przedstawienia im zasad projektu na dostarczenie nauczycielowi listy z podziałem klasy na zespoły.
· Każdy z zespołów w ustalonym przez nauczyciela terminie przedstawił podział obowiązków oraz planowaną formę i zawartość projektu.
· Następnie uczniowie oddali prace do sprawdzenia. Nauczyciel poprawił je od strony językowej oraz dołączył sugestie dotyczące treści.
· Uczniowie zaprezentowali gotowe projekty, za które otrzymali oceny.
· Z każdej klasy nauczyciel wybrał trzy najciekawsze projekty. Reprezentowały one klasę biorąc udział w wyborze najlepszych projektów. Wyznaczona komisja dnia dokonała ostatecznego wyboru.

6. Wystawa prac Welcome to Kobylka odbyła się na forum szkoły. Obejrzeli ją uczniowie i rodzice
Większość uczniów bardzo solidnie przygotowała swoje projekty. Potrzebne informacje uzyskali z różnorodnych źródeł (książki, Internet, wywiady). Liczne grupy prezentowały własnoręcznie wykonane zdjęcia.

Uczniowie wykazali się umiejętnościami językowymi, zdolnością kreatywnego myślenia i talentem plastycznym. Prace uczniów zaskakiwały pomysłowością i dokładnością.
Zaangażowanie uczniów oraz poziom prac potwierdził zasadność wykorzystywania projektów w nauce języka obcego.

* H. Komorowska (2002),Metodyka Nauczania Języków Obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa , s. 167.

Opracowała:
Elżbieta Gajewska
Nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.