X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 334
Dział: Gimnazjum

Lepiej być pięknym, czy mądrym?- czyli rzecz o wartościach-konspekt godziny wychowawczej

Edukacja filozoficzna

CELE LEKCJI
nabywanie umiejętności wartościowania;
dostrzeganie różnych wartości;
kształtowanie umiejętności wyrażania myśli, poglądów i opinii;
kształtowanie postawy obrony swoich wartości;

METODY NAUCZANIA
burza mózgów
dyskusja.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Kolorowa kreda
tablica
wydrukowane kartki z „podium”
wydrukowane kartki z „piramidą”

FORMY PRACY
Praca w grupach
Praca indywidualna

PLAN PRACY
Czynności wstępne (przywitanie, bieżące sprawy klasy)
Rozwinięcie
Czynności końcowe (podsumowanie)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU LEKCJI

Przywitanie się z grupą; Rozwiązania bieżących spraw klasy; Zapoznanie z tematem zajęć
Wprowadzenie w tematykę przez przytoczenie bajki o księciu i dwóch królewnach: pięknej i mądrej;
Postawienie problemu: od czego zależy wybór;

Dochodzenie do wniosku, że wybór zależy od wartości, jakimi się kierujemy; pytania, by naprowadzić uczniów czym jest wartość?;
Chętni uczniowie zgłaszają swoje definicje wartości;
Wychowawca proponuje, aby wszyscy zastanowili się nad wartościami wnaszym życiu i odpowiedzieli na pytania:
Co to jest wartość?
Co dla ludzi jest ważne w życiu?
Czego ludziom życzymy?
Metodą burzy mózgów wychowankowie podają nazwy wartości, a jeden z uczniów zapisuje je na tablicy; Można użyć kartonu
Prowadzący czyta głośno zapisane hasła i prosi, aby każdy wybrał 3 wartości dla niego najważniejsze
Wychowawca rozdaje uczniom do dyspozycji kartki z „podium”;
Wychowankowie ustalają swój system wartości: mając do dyspozycji 1,2,3 miejsce.
Prowadzący wybiera 3 osoby, każdemu wręcza kredę w innym kolorze;
Objaśnia znaczenie kolorów i czynności ucznia:
Kolor czerwony: 1 miejsce;
Kolor żółty: 2 miejsce;
Kolor niebieski: 3 miejsce
Uczniowie odczytują swoje systemy wartości
Wybrani uczniowie zaznaczają kolorowe kropki przy odpowiedniej wartości;
Można użyć kolorowych flamastrów
Nauczyciel podsumowuje metodę, zaprasza do dyskusji, jaka wartość zyskała największe uznanie; Uczniowie chętni zgłaszają swoje uwagi;
Prowadzący dzieli klasę na 4-5 osobowe zespoły. Zadanie polega ułożeniu jednego systemu wartości wspólnego dla uczestników grupy.
Nauczyciel obserwuje pracę grup; Grupy otrzymują piramidę wartości do uzupełnienia 5 wartościami; wewnątrz grupy dyskutują, ucząc się wartościowania, obrony swych poglądów;
Prezentacja hierarchii wartości ułożonej przez poszczególne grupy
Pytanie do wychowanków:
Czy łatwo było stworzyć wspólną skalę wartości?
O czym decyduje system wartości? Na co ma wpływ?
Czy system wartości może ulec zmianie? Dlaczego, kiedy?
Może nauczyciel naprowadzać uczniów przytaczając pewne przykłady; uczniowie odpowiadają na pytania;
Nauczyciel zbiera kartki z systemami wartości uczniów, obiecując zwrócić je za jakiś czas (np. ukończenie szkoły), aby uczniowie mogli je wówczas zweryfikować;
Nauczyciel na oczach uczniów niszczy jedną z kartek, aby sprowokować odpowiedź na pytanie:
Co może się stać, kiedy zniszczymy system wartości? Uczniowie szukają skutków z niszczenia wartości;
Podsumowanie lekcji: powrót do bajki z księciem
Podziękowanie uczniom za wspólną pracę; nagrodzenie uczniów najbardziej aktywnych plusami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.