X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 324
Dział: Gimnazjum

Program Kółka Europejskiego

działającego przy Gimnazjum nr 2 w Kościerzynie

Na rok szkolny 2006/2007

Opracowała Lucyna Pirch
Kościerzyna 2006

SPIS TREŚCI
WSTĘP...............................................................3

CELE PROGRAMU.......................................................3

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU.........................................4

TREŚCI EDUKACYJNE...................................................4

METODY, FORMY PRACY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE............................6

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW...........................................5

WSTĘP
Program Kółka Europejskiego jest skierowany do uczniów klas I – III
gimnazjum, którzy interesują się problematyką europejską oraz są zainteresowani nawiązywaniem znajomości ze społecznością europejską. Program będzie wdrażany na zajęciach dodatkowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Program ma charakter otwarty. Po ewaluacji może ulec modyfikacji.

CELE GŁÓWNE:
- Zdobywanie wiedzy o własnym regionie, Polsce, Europie i Unii Europejskiej
- Poznawanie krajów członkowskich Unii Europejskiej
- Kontakty z innymi klubami europejskimi w Polsce i w krajach zrzeszonych
- Współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją europejską
- Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- poznanie zarysu historycznego i głównych etapów kształtowania się Wspólnot Europejskich
- poznanie celów i struktury organizacyjnej UE
- zrozumienie korzyści dla Polski z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
- kształtowanie poczucia wspólnego dziedzictwa z innymi narodami
- uświadomienie uczniom wspólnoty lokalnej, regionalnej, religijnej, kulturalnej
- kształtowanie takich umiejętności jak komunikowanie się, współpraca
wyrażanie własnej opinii
- poznanie kultury innych krajów członkowskich Unii Europejskiej
- nawiązanie kontaktów z klubami europejskimi działającymi w naszym
kraju
- umocnienie kontaktów ze szkołą na Węgrzech
- stworzenie logo i nazwy dla kółka europejskiego

WARUNKI REALIZACJI:
WARUNKI PODMIOTOWE:
uczestnicy zajęć:
- młodzież klas I – III gimnazjum zainteresowana problematyką europejską.
nauczyciele:
-nauczyciel geografii.
WARUNKI SZKOLNE:
materialne:
-wykorzystanie klasy lekcyjnej, pracowni multimedialnej
WARUNKI POZASZKOLNE
zaprzyjaźnione szkoły:
-szeroka współpraca z uczniami z Gimnazjum nr 2 w Kościerzynie, wspólny
wyjazd na podsumowanie znajomości.
TREŚCI EDUKACYJNE

ZADANIE CELE SPOSOBY REALIZACJI UWAGI
1. Spotkania o tematyce europejskiej - zdobywanie aktualnych informacji o Polsce i Europie
- kształtowanie świadomości europejskiej
- integracja grupy
- zdobywanie wiedzy podczas zabawy
- wypowiadanie publicznie swoich opinii
- propagowanie idei zjednoczonej Europy - cykliczne spotkania, podczas
których uczniowie poznają historię, filary, instytucje i symbole UE, proces
integracji Polski z UE
- organizowanie i uczestnictwo w debatach

2. Konkurs europejski - inspirowanie uczniów do zainteresowania się europejską problematyką
- pogłębienie wiadomości uczniowskich o Europie
- wprowadzenie zasad zdrowego współzawodnictwa
- rozwijanie osobowości uczniów - zorganizowanie konkursu o tematyce
europejskiej
- ulotki o Unii Europejskiej z zadaniami konkursowymi
3. Wydawnictwo europejskie - zdobywanie umiejętności redakcyjnych
- zintegrowanie grupy uczniów wokół tworzenia strony kółka - redagowanie gazetki ściennej
4. Dni Europejskie - propagowanie idei zjednoczonej Europy
- kształtowanie umiejętności kluczowych młodego Europejczyka
(komunikowanie się, współpraca w grupie, twórcze działanie)
- poznanie specyfiki narodowej, zwyczajów, walorów turystycznych, kultury i gospodarki państw UE - konkursy, wystawy
5. Współpraca z klubami europejskimi i nawiązanie kontaktów ze szkołą
na Węgrzech - integrowanie środowisk uznających europejski system wartości
- ułatwianie kontaktów
- dzielenie się doświadczeniami o działalności pro
europejskiej - umacnianie kontaktów listownych i emaliowych ze szkołą na Węgrzech
- współpraca z klubami europejskimi z Polski
- nawiązanie kontaktów z kółkiem europejskim z Gimnazjum nr 3 w
Kościerzynie

METODY, FORMY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Środki dydaktyczne:

• albumy przedstawiające informacje o państwach członkowskich Unii
Europejskiej
• wykonane przez uczniów gazetki z charakterystyką państwa (wg
wzoru)
• kasety z utworami muzycznymi
• Atlasy geograficzne oraz książki o tematyce europejskiej

Metody:
• Projekt
• Burza mózgów

Formy:
• Zajęcia w grupach
• Współpraca z innymi szkołami
• Konkursy indywidualne

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Aby osiągnąć zakładane cele, należy zachęcać uczniów do uczestnictwa w zajęciach oraz rozwijać ich zainteresowania UE. Ponadto nauczyciel powinien mieć dostęp do sali multimedialnej, aby razem z uczniami poszerzać zainteresowania UE oraz zdobywać bieżące informacje.
W szczególności nauczyciel będzie:
• organizować dzieciom ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania zjednoczoną Europą
• wykorzystywać w swych poczynaniach edukacyjnych naturalną dziecięcą ciekawość świata,
• dostarczać młodzieży poczucie bezpieczeństwa i aprobaty dla indywidualności zainteresowań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.