X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33397

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Konspekt zajęć z edukacji matematycznej klasa II

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
z elementami indywidualizacji nauczania

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.

Cel główny: Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowanie w zakresie 30.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- dodaje i odejmuje w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- rozwiązuje zadania tekstowe,
- dokonuje samooceny swojej pracy,
- samodzielnie sprawdza swoja pracę,
- pracuje w grupie,
- pracuje zgodnie z przyjętymi w klasie zasadami.

Cel lekcji w języku ucznia:
- Dzisiaj będziemy dodawać i odejmować w zakresie 30.

Metody pracy:
- działań praktycznych,
- problemowa,
- rozmowa kierowana.

Formy:
- zbiorowa jednolita,
- grupowa,
- indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: ćwiczenie interaktywne przygotowane przez nauczyciela, domino matematyczne, kostki, karty oceny, indywidualne karty pracy (zróżnicowany poziom trudności).

Informacja zwrotna:
- udzielana na bieżąco w formie ustnej,
- samoocena,
- ocena koleżeńska.

NaCoBeZu:
Uczeń:
- poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 30,
- rozwiązuje proste zadanie tekstowe: zapisuje obliczenie oraz odpowiedź.
- zgodnie pracuje w grupie.

Przebieg zajęć:
1.Podanie celu lekcji oraz kryteriów sukcesu w języku ucznia.
2.Rachunek pamięciowy - dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 – ćwiczenie na tablicy interaktywnej.
3.Omówienie zasad pracy w grupie.
4.Domino matematyczne – praca w parach.
5.Matematyczny wyścig – praca w parach.
6.Ocena koleżeńska pracy w parach.
7.Zabawa ruchowa Woogie boogie.
8.Indywidualna praca w kartach pracy (zróżnicowany poziom trudności). Praca z kartami kontrolnymi – uczniowie sami sprawdzają poprawność wykonanego zadania.:
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
- rozwiązywanie prostego zadania tekstowego,
- rozwiązywanie złożonego zadania tekstowego.
9.Ewaluacja – samoocena, podliczenie punktów na kartach oceny.

Uwaga!
Uczniowie mają na ławkach „karty oceny”, na których wstawiają sobie + za każde poprawnie rozwiązane zadanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.