X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33361
Przesłano:

Spotkanie z lekturą "Anaruk chłopiec z Grenlandii" Cz. Centkiewicza. Scenariusz zajęć dla kl. 3

TEMAT DNIA:
W kraju Anaruka - z wyprawą na Grenlandię.

CELE OGÓLNE:
- kształtowanie umiejętności czytania,
- rozwijanie umiejętności dłuższego wypowiadania się na określony temat,
- doskonalenie wyodrębniania postaci głównych i drugorzędnych,
- poznanie krajobrazu Grenlandii,
- utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym,
- utrwalenie mnożenia pełnych dziesiątek.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- potrafi wyodrębnić postaci główne i drugorzędne w utworze,
- czyta tekst płynnie, poprawnie, respektując znaki przestankowe,
- umie ułożyć wypowiedź w formie opisu,
- rozwiązuje zadania rozmaite,
- utrwala mnożenie pełnych dziesiątek,
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i stosuje je w praktyce,
- docenia znaczenie ruchu na świeżym powietrzu,
- wybiera odpowiednie miejsce do zabawy.

FORMY PRACY:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana.

METODY PRACY:
- słowna: rozmowa, praca z tekstem,
- oparta na działaniu: ćwiczenia praktyczne, zapis działań,
- oglądowa: praca z mapą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
egzemplarze lektury, karty pracy, plakaty oraz książki i albumy przedstawiające Granlandię, multimedialne prezentacje krajobrazu, zwierząt oraz roślin Grenlandii, mapa świata oraz karty techniczne z mapą świata.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Odczytanie hasła (tematu lekcji) z rozsypanki sylabo-wej napisanej na tablicy.
2. Spontaniczne wypowiedzi w związku z lekturą pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.
3. Zapisanie w zeszycie lektur podstawowych informacji i książce (metryczka).
4. Ustalenie, jak nazywa się forma wypowiedzi, w której uczestnik wydarzeń opisuje swoje przeżycia.
5. Czas i miejsce akcji. Wskazanie Grenlandii na mapie świata.
6. Wypowiedzi uczniów na temat krajobrazu Grenlandii na podstawie lektury.
7. Wyszukiwanie fragmentów tekstu dotyczących krajobrazu Grenlandii.
8. Układanie opisu krajobrazu Grenlandii z rozsypanki zdaniowej.
9. Głośne jednostkowe czytanie ułożonego opisu Grenlandii.
10. Rozwiązywanie zadań rozmaitych.
Utrwalenie mnożenia pełnych dziesiątek.
11. Roślinność i zwierzęta Grenlandii. Wyszukiwanie w lekturze odpowiednich fragmentów tekstu. Korzystanie z encyklopedii i innych źródeł wiedzy.
12. Zachęcenie uczniów do wykonania autorskiej karty pracy (czas wykonania 3 dni).
13. Rozszyfrowanie hasła: Grenlandia czeka na podróżników.
14. Drama: Rozmowy z uczestnikami wyprawy na Grenlandię. Uczniowie występują w rolach: przyrodników, rybaków, podróżników i dziennikarzy wracających z Grenlandii.
15. Samodzielne redagowanie zdań na temat wyprawy trzecioklasisty na Grenlandię. Stosowanie form czasowników w czasie przyszłym.
16. Prezentacja wypowiedzi z wyprawy na Grenlandię.
17. Pisownia form rzeczowników z zakończeniem –ii, np. Grenlandii.
18.Podsumowanie dnia i samoocena.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.