X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33340
Przesłano:

Dostrzeganie humoru w wierszu. Wprowadzenie litery n, N

Blok tematyczny: widzę, słyszę, czuję.

Temat zajęć: Dostrzeganie humoru w wierszu. Wprowadzenie litery n, N w oparciu o wyraz podstawowy „narty” i „Natalka”

Cele: Dostrzeganie humorystycznych elementów poezji i ilustracji;
Analiza i synteza z głoską n, N;Pisanie liter n, N oraz połączeń z poznanymi literami;Ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów z poznanymi literami;Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych; Poszerzanie słownika czynnego dzieci.

Metody: oparte na słowie (pogadanka, praca z książką), oparte na obserwacji (pokaz), oparte na praktycznej działalności uczniów, integracyjna (pajęczynka), problemowa.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: tekst wiersza, tablica multimedialna, album liter, kartoniki białe, czerwone i niebieskie, kłębek wełny.

Cele lekcji
1.Poznanie rodzajów sportów zimowych.
2.Poznanie kształtu litery n, N drukowanej i pisanej.
3.Kształtowanie umiejętności prawidłowego zapisu liter n, N.
4.Rozpoznawanie liter n, N wśród innych liter.
5.Poznanie zasad bezpiecznego uprawiania sportów zimowych.
Pytanie kluczowe:
1.Czy uprawianie sportów zimowych jest zdrowe?
2.Czy potraficie odnaleźć literę n, N pośród innych liter?
Informacja zwrotna: udzielana na bieżąco w formie ustnej a w trakcie wykonywania zadań do każdego ucznia indywidualnie.

Przebieg zajęć:
1.Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Na nartach”. Wskazywanie przez dzieci odpowiednich elementów ilustracji (Tablica Multimedialna 72).
Rozmowa na temat wiersza.
2.Oglądanie ilustracji przedstawiających sporty zimowe (TM 80, 81).
3.Zabawa ruchowa – dzieci naśladują sposób poruszania się na nartach, łyżwach i snowboardzie.
4.Wyodrębnienie wyrazu podstawowego „narty” i „Natalka”.
Szukanie na ilustracji elementów, w których nazwach jest głoska n (TM 72).
Podawanie przykładów słów z głoska n w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie.
5.Analiza i synteza słuchowa słowa „narty” i „Natalka” (podział na sylaby i głoski).
Budowanie schematu słowa z białych nakrywek.
Określenie, do której rodziny głosek należy „n”.
Budowanie z niebieskich i czerwonych nakrywek wyrazu „narty”.
Pokaz drukowanych liter n, N, omówienie ich kształtów;
Wyodrębnienie małej i wielkiej litery.
6.Wykonanie karty do albumu liter.
7.Zabawa z kostką sylabową – czytanie sylab.
8.Nauka pisania litery n, N; omówienie kształtu litery; pokaz pisania litery n, N bez liniatury;
Pisanie litery w tunelu, na ławce, w powietrzu, na kaszy;
Wykonanie litery z drucika kreatywnego.
9.Wypełnienie karty do albumu liter – pisanie liter w dużej i małej liniaturze.
Pokaz pisania w liniaturze, omówienie kierunku pytania, bez odrywania ręki, gdzie mieszka litera n, N.
10.Ćwiczenia na tablicy interaktywnej – czytanie wyrazów z literą n, N.
11.Praca z książką – uzupełnianie ćwiczeń z pomysłem.
Pokaz połączeń litery n, N z innymi literami.
12.Projekt litery N – uzupełnienie nasionami.
Ewaluacja:
Runda bez przymusu:
• co Was najbardziej zaciekawiło na dzisiejszych zajęciach?
• czy potrafisz odnaleźć literę n, N pośród innych liter? (karta pracy);
Czas realizacji: 3 godziny lekcyjne.

Opracowała Michalina Staszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.