X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33245
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program autorski w ramach Ogólnopolskiego Projektu Dobrych Uczynków „Ziarenka dobra" Edycja V "Dzieci - Środowisku"

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
-Poznanie motywów i sposobów ochrony środowiska.
-Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin.
-Rozwijanie świadomości proekologicznej
-Poznanie różnych środowisk przyrodniczych
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
-Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
-Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie
w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
-Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
-Gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja.
-Zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza.
-Zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.
FORMY I METODY  PRACY:
Formy:
-zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy
-zajęcia w zespołach
-zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję
-zabawa oraz inne formy działalności dzieci pozwalające na -rozwijanie własnej inicjatywy,
-spacery, wycieczki,
-udział w akcjach organizowanych w przedszkolu,
-udział w konkursach
Metody:
-metoda oglądowa: obserwacja, pokaz, prezentacje multimedialne
-metoda słowna: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wiersz, gry dydaktyczne, spotkania
-metoda praktyczna (badawcza): spacery, wyjścia, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty.
Poprzez realizację programu dziecko  zdobywa podstawowe wiadomości i umiejętności:
-zna słownictwo o treści przyrodniczo-ekologicznej,
-zna zasady ochrony przyrody,
-dostrzega nieprawidłowości i reaguje na nie w trosce o przyrodę,
-uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
-wie na czym polega ekologiczny styl życia– promocja zdrowia,
rozumie znaczenie powietrza w życiu człowieka,
-zna przyczyny zanieczyszczenia powietrza,
-zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
-rozumie stałość obiegu wody w przyrodzie i przyczyn jej występowania w różnych postaciach,
-ma właściwy nawyk dotyczący oszczędzania wody,
-zna sposoby korzystania ze słońca i ochrony przed jego nadmiernym promieniowaniem.

Harmonogram działań:
PAŹDZIERNIK:
1. Zajęcia wprowadzające program, przekazanie informacji rodzicom.

2. Przestawienie „Grzyby”- inscenizacja utworu Jana Brzechwy:
– rozumienie pojęć grzyb jadalny – grzyb trujący,
- wdrażanie do poszanowania grzybów,
- rozumienie znaczenia grzybów w jadłospisie,
- wykonanie dekoracji do przedstawienia z materiału przyrodniczego
- nauka wiersza i piosenki „Na grzyby”
LISTOPAD:
1. „Czyste powietrze wokół nas” - prezentacja multimedialna:
- rozumienie konieczności dbania o czyste środowisko
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
- informacja o Dniu Czystego Powietrza, 14.11.

2. Wprowadzenie kalendarza pogody:
- kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji,
- zdobywanie wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej,
- systematyczne obserwowanie pogody,
- samodzielne przygotowanie oznaczeń zjawisk pogodowych (doskonalenie sprawności manualnych).
GRUDZIEŃ:
1.Dokarmianie ptaków w okresie zimy:
-wykonanie karmników dla ptaków z plastikowych butelek,
- organizacja zbiórki karmy dla ptaków,
- obserwacja ptaków przylatujących do karmników,
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
- zapoznanie z ptasim jadłospisem i jadłospisem zwierząt żyjących w naszych lasach

2.Akcja choinkowa.
- pogadanka na temat ochrony drzew iglastych,
- wykonanie stroików świątecznych z materiałów przyrodniczych.
STYCZEŃ:
1. Dzień Ekologa (17.01):
- rozumienie znaczenia słowo „ekolog”
- nauka wiersza Co to jest ekologia? D. Klimkiewicz, W. Drabik
- wykonanie „Kodeksu Małego Ekologa”, rozpowszechnienie wśród rodziców poprzez publikację na stronie internetowej i w gazetce przedszkolnej.

2. Poznajemy właściwości lodu i śniegu – eksperymenty
- poznanie właściwości lodu
– poznanie trzech stanów skupienia wody: lód, woda jako ciecz, para wodna
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– doskonalenie umiejętności wnioskowania i przewidywania konsekwencji pewnych zjawisk
LUTY:
1. Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej (10.02)
- pogadanka na temat konieczności dokarmiania zwierząt zim?

- poszerzanie wiadomości o zwierzętach leśnych
- zorganizowanie spotkania z leśnikiem lub myśliwym – pogadanka.

2. Zajęcia plastyczne – wykonanie zwierząt z plastikowych butelek po napojach:
- wykorzystanie surowców wtórnych do pracy plastyczno-technicznej
- doskonalenie sprawności manualanych
- doskonalenie umiejętności pracy w grupach.
MARZEC:
1. Międzynarodowy Dzień Słońca (18.03)
- pogadanka na temat znaczenia promieni słonecznych dla ludzi, zwierząt i roślin,
- poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus – prezentacja multimedialna
- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
- praca plastyczna „Słońce” z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (np. z masy piaskowej).

2. Światowy Dzień Wody (22.III)
- zapoznanie ze znaczeniem wody dla życia na Ziemi,
- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,
- poznanie źródeł zanieczyszczenia wody,
- rozumienie konieczności oszczędzania wody – rozdawanie rodzicom własnoręcznie przygotowanych ulotek dotyczących oszczędzania wody.
KWIECIEŃ:
1.Międzynarodowy Dzień Ptaków (1.04)
- omówienie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode,
- zabawy rytmiczne przy dźwiękach natury (ptaki)
- powieszenie budki lęgowej w ogrodzie przedszkolnym.
- obserwacja ptaków w naturalnym środowisku podczas spaceru do parku.

2. Tworzymy zieloną hodowlę – od nasionka do roślinki:
- wizyta w sklepie w celu zakupu nasion, doniczek i ziemi
- samodzielne przygotowanie doniczek do wysiewu roślin
- poznanie etapów rozwoju rośliny i warunków niezbędnych do jej wzrostu
- systematyczna opieka i obserwacja roślin

3. Zbiórka nakretek od butelek (czerwone, białe, czarne) do wykonania bociana – akcja ogólnoprzedszkolna.
MAJ:
1. Dzień bez Samochodu – organizacja spotkania rowerowo- hulajnogowego w przedszkolu:
- rozumienie potrzeby ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalin w powietrzu,
- uświadomienie roli wycieczek pieszych i rowerowych dla zdrowia i środowiska,
- ogólnoprzedszkolny konkurs fotograficzny dla rodzin „Moja rodzinna wyprawa na rowerach/hulajnodze/rolkach”.

2. Dzień Bociana (31.05):
- przebranie dzieci za bociany
- nauka słów i układu ruchowego do piosenki „Bocian i żaby”
- wykonanie portretu bociana z nakrętek od butelek
- przypomnienie trybu życia bocianów
- obserwacja bocianiego gniazda w internecie.
CZERWIEC:
1. Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5.06) – podsumowanie projektu:
- utrwalanie wiedzy ekologicznej,
- wzbudzanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne,
- wręczenie podziękowań, dyplomów „Małego Ekologa” i drobnych upominków.

Zrealizowany projekt jest finalistą V edycji Projektu Dobrych Uczynków "Ziarenka Dobra" - Dzieci - Środowisku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.