X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33150
Przesłano:
Dział: Logopedia

"Ptaszki zimą" scenariusz zajęć

Opracowała: mgr Renata Stachowicz
Nauczyciel w
Przedszkolu Miejskim nr 6
W Mielcu

Scenariusz zajęć logopedycznych przeznaczony do realizacji
wśród dzieci 5 i 6 letnich

Temat zajęć: „ Ptaszki zimą – sz, ż, cz”
Cel główny: Wdrażanie do prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż.
Cele szczegółowe:
1.Usprawnienie narządów artykulacji głównie języka.
2.Zwiększenie ruchomości narządów mowy.
3.Doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania.
4.Wzbogacenie słownika dziecka.
5.Naśladowanie dźwięków mowy różnych zwierząt oraz śmiechów różnych osób.
6.Rozwijanie słuchu fonemowego.
Pomoce dydaktyczne:
Berło, emblematy w kolorze żółtym, czerwonym i szarym, obrazki ptaków, gniazdko, karmniki, sylwety ptaków, papierowe krążki, krzesło, klej, obrazki przedstawiające smakołyki dla ptaków, obrazki z nazwami przedmiotów, szablony głosek.
Formy pracy:
Grupowa i indywidualna.

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia przygotowawcze usprawniające język i wargi, wspólne dla szeregu: sz, ż, cz, dż.
- wysuwanie języka do przodu,
- unoszenie języka na górną wargę,
- unoszenie języka za górne zęby,
- cofanie języka za wałek dziąsłowy,
- kierowanie języka w kąciki ust – zęby widoczne,
- oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach,
- wysuwanie warg do przodu ( zęby widoczne),
- tworzenie ryjka,
- rozchylanie warg, jak przy uśmiechu.
2.Zabawa słuchowo – ruchowa „ Król wiatru”. Prowadzący wybiera spośród dzieci, jedno, które będzie królem wiatru i wręcza mu berło. Pozostałe dzieci siedzą na dywanie z zamkniętymi oczami. Dziecko, które jest królem wiatru, biega cicho na palcach za plecami innych, wymawiając głośno szszsz po chwili kładzie berło za wybrana osobą, przestaje szumieć i szybko wraca ba swoje miejsce. Jest to sygnał dla pozostałych uczestników zabawy, by sprawdzić komu król wiatru podrzucił berło i złapać go, zanim zajmie swoje miejsce w kręgu. Zabawę powtarzamy kilka razy.
3.Zabawa artykulacyjna „ Kolorowe obrazki” – nauczyciel – logopeda pokazuje dzieciom szablony głosek sz, ż, cz. Następnie pokazuje dzieciom obrazki: szafa, szalik, czapka, żaba, żeton, żonkil, szufelka. Zadaniem dzieci jest po powtórzeniu na glos nazwy obrazka przyporządkowanie do właściwej głoski.
4.Zabawa słuchowo – ruchowa „ Gile, wróbelki i sikorki”
Logopeda pokazuje dzieciom trzy ptaki, które zima mogą potrzebować pomocy ludzi. Mają one brzuszki w trzech kolorach żółtym ( sikorka), czerwonym ( gil), szarym ( wróbelek).
Logopeda dzieli dzieci na 3 grupy przypinając im emblematy w kolorach: żółtym, czerwonym i szarym ( tak jak brzuszki ptaków). Grupy wywoływane są kolejno: gile – poprzez krótkie i rytmiczne wymówienie głoski cz cz cz, sikorki – ż ż ż, wróble – sz sz sz.
5. Zabawa oddechowa „ Okruszki”.
Dzieci ustawiają się tworząc koło. Logopeda mówi, że ptaszki są głodne i trzeba zrobić dla nich papierowe okruszki. W tym celu rozdaje paski papieru i prosi, by dzieci, trzymając wyciągnięte do przodu ręce, rozerwały je na dwie części i palcami każdej dłoni oddzielnie ugniotły po jednym okruszku. Gotowe okruszki należy ułożyć na otwartej dłoni i wykonując wdech nosem i wydech ustami zdmuchnąć je. Następnie dzieci pochylają się i naśladując dziobanie, uderzają każdym palcem oddzielnie, poszukując okruszków. Po chwili podnoszą dwa dowolne i umieszczają je na dłoni.
6.Zabawa artykulacyjna „ Smakołyki”
Logopeda umieszcza na tablicy rysunki ptaków: sikorka, gil, wróbelek oraz ilustracje smakołyków: jarzębina, słonina, okruszki i ziarna zbóż. Wspólnie ustalają co jest przysmakiem ptaków. Zadanie polega na dopasowaniu obrazków z pokarmami dla ptaszków, a następnie na opowiedzeniu pełnymi zdaniami o ptasich smakołykach.
7. Zabawa artykulacyjna – „ Ptaszki do karmnika”. Dzieci podzielone są na zespoły tak jak były w zabawie z kolorami. Każda grupa otrzymuje karmnik z napisana na nim sylabą SZA i ma za zadaniem dokleić tylko te ptaszki z tą sylabą. ( ćwiczenie na spostrzeganie wzrokowe).
8. Gimnastyka narządów mowy „ Dzióbki”
Dzieci ustawiają się w rzędach zgodnie z kolorami ( jak we wcześniejszych zadaniach). Przypomnienie, że ćwiczone głoski sz, ż, cz, wymagają ułożenia ust w „ dzióbek”. Następnie rozdają papierowe krążki. Prosi dzieci, aby utworzyły dzióbek i położyły na nim papierowy krążek. Zadanie polega na doniesieniu krążków trzymanych na ustach do ustawionego w pewnej odległości krzesła symbolizującego gniazdo. Dziobek powinien być utworzony poprzez ułożenie ust w kształt kółeczka tak aby były widoczne lekko zsunięte zęby.
9.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.