X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33049
Przesłano:

Plan rozowju zawodowego nauczyciela mianowanego

KIERUNKI ROZWOJU ZAWODOWEGO
I. Pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć specjalistycznych
czerwiec 2016r.
dyplom logopedy
2. udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - kursy doszkalające, kursy metodyczne, warsztaty
przez okres stażu
zaświadczenia
3. opracowanie konkursów przedmiotowych z j. angielskiego

4. organizacja Powiatowego Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

5. organizacja dnia języków obcych
wrzesień

6. opieka nad uczniem zdolnym
na bieżąco
udział w powiatowym konkursie z języka angielskiego w SP w Białobieli
7. organizacja uroczystości okolicznościowych
zgodnie z harmonogramem
Boże Narodzenie, Wielkanoc, Halloween, Thanksgiving
8. pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki

akcje społeczne

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. udział w projekcje edukacyjnym
2016/ 2017

2. Internet – miejsce promocji szkoły
na bieżąco
aktualizacja strony internetowej szkoły
3. video-filmowanie

nagrywanie uroczystości, ważnych wydarzeń szkolnych oraz oprawa filmów
4. komputer jako pomoc naukowa

prowadzenie zajęć lekcyjnych przy użyciu komputera
5. doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem w pracy zawodowej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

udział w szkoleniach o tematyce związanej z technologią informacyjną i komunikacyjn?

III. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania do realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. prowadzenie otwartych zajęć w ramach praktyk nauczycielskich
(w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych)
przez okres stażu
karta obserwacji zajęć
2. prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

3. prowadzenie innych zajęć

4. powiększanie szkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez zaopatrzenie jej w nowości wydawnicze o tematyce związanej z nauczanymi przedmiotami ( j. angielski, logopedia)

zgromadzone materiały
5. wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

protokoły z prac zespołów
6. dzielenie się wiedzą poprzez publikacje

opublikowanie na portalach, m.in. planu rozwoju

IV. Realizacja poniższych zadań.

Zadania do realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
przez okres stażu
koło fotograficzne - program
2. wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

3. poszerzenie zakresu działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych

dyplom logopedy
4. uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym (język migowy)

certyfikat
5. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

V. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Zadania do realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. podejmowanie wewnątrzszkolnych działań we współpracy z innymi nauczycielami
systematycznie
konsultowanie działań dydaktyczno–wychowawczych podejmowanych w klasie z pedagogiem i psychologiem oraz innymi nauczycielami pracującym w klasie
2. pomoc uczniom mającym trudności w nauce
systematycznie
prowadzenie konsultacji dla uczniów z problemami w nauce

Plan opracowała: Katarzyna M. Maciejewska

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, dlatego w trakcie realizacji może ulec zmianom za zgodą Dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.