X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33024
Przesłano:

Co wiem o swoim kraju? Zajęcie z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

PLAN METODYCZNY
Przedmiot:Zajęcia zintegrowane -
edukacja społeczna, edukacja polonistyczna
Klasa I SP
Temat: CO WIEM O SWOIM KRAJU?
Cele operacyjne lekcji:
-Rozpoznaje symbole narodowe Polski.
-Wyjaśnia znaczenie symboli narodowych.
-Dobiera brakujące wyrazy w zdaniach.
-Określa wygląd flagi oraz godła Polski.
-Zna nazwy państw sąsiadujących z Polską.
-Czyta z podziałem na role.
-Pokazuje, gdzie na mapie znajdują się wymienione miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań.

Planowana forma sprawdzania i oceniania pracy uczniów:
-ustna ocena wypowiedzi uczniów i ich pracy indywidualnej oraz zbiorowej
-ocena pisemna

Zastosowanie aktywnych metod nauczania:
-metoda ćwiczeń praktycznych, metoda zabawowa, zgaduj-zgadula

TOK ZAJĘĆ:
Czynności organizacyjno – porządkowe
1. Sprawdzenie listy obecności i wykonanie pracy domowej. Podanie i zapisanie w zeszytach tematu lekcji:
CO WIEM O SWOIM KRAJU?
Zapoznanie uczniów z celami lekcji.

Forma zbiorowa z całą klasą.
Metoda słowna, oglądowa.

Rekapitulacja wtórna

2. Przypomnienie, jak wyglądają symbole narodowe.
Zabawa w odgadywanie - Jak wygląda godło?
Jak nazywa się hymn naszego kraju?
Jak wygląda flaga?

3. Wykonanie flagi z przygotowanych pasków bibuły białych oraz czerwonych. Uczniowie po wykonaniu flagi prezentują ją. Wszyscy sprawdzają poprawność wykonania.
Jak należy wyrażać szacunek do symboli narodowych?
Uczniowie podają przykłady właściwych zachowań.

Forma zbiorowa, indywidualna.
Metoda słowna, oglądowa, działań praktycznych.
Godło, flaga, hymn Polski, paski bibuły, klej.

Ogniwo wiążące
4. Rozpoznawanie oraz wymienianie nazw państw sąsiadujących z Polską.
Zabawa “Sasiedzi Polski”. Dzieci wchodzą do koła, które symbolizuje Polskę, wokół niego leżą kartki z napisami sąsiadów Polski. Na słowo np.Czechy stają przy kartce z tym napisem. Na słowo Niemcy stają przy kartce z takim słowem.
Pokazanie na mapie Polski państw sąsiadujących z Polską.

Forma zbiorowa, indywidualna.
Metoda słuchowa, oglądowa.
Kartki z nazwami państw, mapa Polski.

Tok lekcji właściwej
5. Podział uczniów na grupy. Przedstawiciele każdej grupy odpowiadają na wylosowane pytania. Zabawa zgaduj-zgadula.
Polska leży nad rzeką .....
Kraje z którymi Polska sąsiaduje to:....,....,.....,.....,.....,....,.......
Stolica naszego kraju to.......
Odgadywanie legend związanych ze znanymi miastami po przeczytaniu krótkich fragmentów np. "Wars i Sawa", "Legenda o smoku wawelskim", "O poznańskich koziołkach", "Bazyliszek".
Wygrywa grupa z największą liczbą punktów.

Forma zbiorowa, indywidualna.
Metoda ćwiczeń praktycznych, słowna, oglądowa.
Karty pracy, kartki z fragmentami znanych legend, mapa Polski.

Rekapitulacja pierwotna
6. Odczytanie wiersza “Katechizm polskiego dziecka” z podziałem na role.
Wiersz J. Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”.

Forma zbiorowa.
Metoda słowna, oglądowa.
Egzemplarz książki J.Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”.

Kontrola i ocena
7. Pochwała za aktywną pracę i poprawność wykonywanych zadań. Wystawienie uczniom ocen.

Forma zbiorowa, indywidualna.
Metoda słowna.

Praca domowa
Zadanie pracy domowej pisemnej - kartki z zadaniami do pracy indywidualnej dla każdego ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.