X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32955
Przesłano:

Zawitała do nas wiosna - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji przeprowadzonej w klasie I c

Temat dnia: Zawitała do nas wiosna.

Wymagania z podstawy programowej:
Uczeń:
w zakresie edukacji polonistycznej:
1a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji,
3) tworzy wypowiedzi:
a) w formie ustnej i pisemnej,
c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie
i formułuje wnioski,
e) rozumie pojęcia: wyraz, sylaba, zdanie,
g) przepisuje teksty,
4a) uczestniczy w zabawie, ilustruje treści mimiką, gestem, ruchem;

w zakresie edukacji muzycznej:
1a) śpiewa proste melodie, realizuje gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne,
2b) tworzy proste improwizacje ruchowe do muzyki;

w zakresie edukacji plastycznej:
2 b) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie;

w zakresie edukacji społecznej:
d) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej;
w zakresie edukacji przyrodniczej:
d) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny,
e) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;

w zakresie edukacji matematycznej:
a) klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie,
c) zapisuje cyframi i odczytuje liczby,
d) porównuje liczby,
e) dodaje i odejmuje liczby,
h) rozwiązuje proste zadania tekstowe,
o) podaje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy;

w zakresie wychowania fizycznego:
c) bierze udział w zabawach ruchowych.

Cel ogólny:
• wzbogacanie i usystematyzowanie wiedzy na temat wiosny i jej zwiastunów;

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• słucha wypowiedzi innych,
• uczestniczy w rozmowie kierowanej,
• określa cechy charakterystyczne pory roku odwołując się do własnych doświadczeń
i obserwacji,
• dostrzega zmiany zachodzące wiosną w pogodzie, świecie roślin i zwierząt oraz zachowaniu ludzi,
• wymienia nazwy pierwszych wiosennych kwiatów,
• wymienia nazwy ptaków powracających wiosną do naszego kraju,
• układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
• układa wyrazy z podanych sylab,
• odczytuje zdanie z wykerślanki i zapisuje je,
• oblicza sumy i różnice w zakresie 15,
• rozwiązuje zadania z treścią,
• rozwiązuje zagadki dotyczące wiosny,
• śpiewa piosenkę interpretując jej treść ruchem,
• współpracuje w grupie i parze,
• tworzy zbiorową pracę plastyczną.

Metody pracy według W. Okonia:
• metody asymilacji wiedzy - podające: opis, opowiadanie, dyskusja, praca z książką,
• metody problemowe,
• metody waloryzacyjne: ekspresyjna, impresywna,
• metody praktyczne: metody realizacji zadań wytwórczych, metody ćwiczebne.

Formy pracy:
• indywidualna jednolita,
• zbiorowa:
• grupowa zróżnicowana,
• w parach zróżnicowana,
• z całym zespołem klasowym.

Środki dydaktyczne i materiały:
karty z zadaniami matematycznymi i wyrazami, rozsypanka wyrazowa, rozsypanka sylabowa, karty ewaluacyjne, „Moje ćwiczenia”, teksty zagadek, płyta CD z muzyką, odtwarzacz CD, tekst bajki matematycznej, obrazki ze zwiastunami wiosny, kartony, kredki, klej, laptop, rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, flamastry do tablic, „patyczki” z nazwiskami uczniów.

Miejsce realizacji: sala lekcyjna.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie matematycznej łamigłówki i odczytanie hasła. Uczniowie rozwiązują działania, wyniki porządkują w kolejności rosnącej, po odwróceniu kartoników odczytują hasło: „Dzisiaj zawitała do nas wiosna.”

2. Określenie celu lekcji. Po dzisiejszych lekcjach chciałabym, aby każdy z was potrafił wymienić co najmniej 5-7 zwiastunów wiosny. Mam nadzieję, że będziecie umieli wskazać zmiany zachodzące w przyrodzie - zmiany
w pogodzie, w świecie zwierząt i roślin. Każdy powinien potrafić wymienić 3 nazwy gatunków pierwszych wiosennych kwiatów i 3 nazwy gatunków ptaków powracających wiosną do naszego kraju.

3. Rozmowa kierowana na temat zwiastunów wiosny. Zadawanie pytań uczniom:
Jakie znacie pory roku? Jaka pora roku jest teraz? Jaką mamy dzisiaj datę? Co jest szczególnego w tym dniu? Dlaczego właśnie dziś obchodzimy pierwszy dzień wiosny? (Ponieważ dzień 21 marca to początek kalendarzowej wiosny. Wiosna astronomiczna zaczyna się w dniu równonocy wiosennej, czyli
w różnych miejscach Ziemi pomiędzy 20 a 22 marca). Jakie są wiosenne miesiące?

4. Zadania w grupach – podziału dokonuje nauczyciel.
Skąd wiemy, że nadeszła wiosna? Jakie są jej zwiastuny? I grupa - uczniowie zastanawiają się jakie zmiany zachodzą w pogodzie (następuje ocieplenie, topnienie pokrywy śnieżnej, dni są dłuższe, pogoda jest zmienna: śnieg, deszcz, słońce, wiatr występują przemiennie i z różnym natężeniem, skoki temperatur itp.). II grupa – określa zmiany zachodzące w świecie zwierząt (powroty ptaków, budowanie gniazd, składanie jaj, budzenie się niektórych zwierząt z zimowego snu, pojawienie się owadów itd.). III grupa – określa zamiany w świecie roślin (rośnie trawa, na drzewach i krzewach pojawiają się pączki, zaczynają rosnąć pierwsze wiosenne kwiaty). IV grupa – zastanawia się jak wiosna wpływa na zachowanie ludzi (zmiana ubioru na lżejszy, prace
w ogródkach i działkach, porządki w domach, spacery, spędzanie czasu na dworze, uprawianie sportów). Grupy omawiają własne wnioski z dyskusji.

5. Zabawa ruchowa „Kwiaty” - ćwiczenie dużych i małych grup mięśniowych.
Dzieci w pozycji kucznej, głowy mają schowane, powoli podnoszą się, rozprostowują ręce, nogi, tułów, wyciągają ramiona w górę. Następnie wykonują ćwiczenia dłoni: pączki, listki, kwiatki.

6. Wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 36 „Moje ćwiczenia”- wykreślanie wyrazów, odczytanie i zapisanie hasła „witamy wiosnę”.

7. Prezentacja multimedialna „zwiastuny wiosny”. Wykazanie najistotniejszych wiadomości na temat wiosny. Ciekawostki ze świata przyrody np.:
• samice zięby odlatują do ciepłych krajów, natomiast większość samców zostaje, by pilnować terytoriów,
• borsuki w cieplejszych okresach zimy budzą się,
• niektóre z gatunków nietoperzy odlatują na zimę na tereny o cieplejszym klimacie,
• przebiśniegi, krokusy, zawilce i sasanki są roślinami chronionymi.

8 . Wiosenne zagadki.
W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. (wiosna) 2. Mówią – że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana, a do tego jeszcze przelatują deszcze! (marzec) 3. Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie? (kwiecień) 4. Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. (maj) 5. Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. Jak się nazywają? (bazie)
6. Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 7. Co łopata przekopie, to one wygładzą. W domowym ogródku bardzo się przydadzą. (grabie)
8. Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a potem rzewnie się rozpłacze, gdzie spadnie łez tych liczba duża, tam z wody się zrobi wielka ... (kałuża) 9. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące. Zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla swej mamy. (kwiaty) 10. On pierwszy do nas z ciepłych krajów wrócił i nad polami piosenkę zanucił. (skowronek)

9. Rozsypanki wyrazowe – układanie i odczytywanie zdań w grupach (I – IV). Wiosna to piękna pora roku. Powracające ptaki zwiastują wiosnę. Wiosną kwitną krokusy, zawilce i sasanki. Do Polski wracają bociany, jaskółki i skowronki.

10. Przerywnik - zabawa muzyczno-ruchowa według „Klanzy”: Pada deszczyk.
Pada deszczyk, pada deszczyk, wieje, wieje wiatr, pada deszczyk, pada deszczyk, wieje, wieje wiatr. Błyskawica, grzmot, błyskawica, grzmot, a na niebie taka piękna tęcza. Błyskawica, grzmot, błyskawica, grzmot, a na niebie taka piękna tęcza.

11. Układanie wyrazów z podanych sylab – praca w parach.
Układanie wyrazów i wpisywanie we właściwe miejsca tabeli.
Zwierzęta: bocian, skowronek, jaskółka, dudek, suseł, świstak, słowik, gęsi
Rośliny: krokus, zawilec, pierwiosnek, sasanka, forsycja

12. Bajka matematyczna „Wiosna Zielonego Kapturka”. Nauczyciel czyta zredagowany przez siebie tekst bajki. Uczniowie rozwiązują poszczególne zadania.

WIOSNA U ZIELONEGO KAPTURKA

Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka, która mieszkała w małej chatce pod lasem. Miała 9 lat. Nazywano ją Zielonym Kapturkiem, gdyż bardzo kochała przyrodę. Wielkim jej przyjacielem był wilk, który mieszkał w norze pod dębem. Był on starszy od Zielonego Kapturka o 4 lata.
Ile lat miał wilk? 9+4=13

Pewnego dnia, wczesną wiosną dziewczynka poszła do lasu i zauważyła, że przez śnieg przebiło się 5 krokusów i 7 przebiśniegów.
Ile kwiatów zauważyła dziewczynka? 5+7=12

Kiedy spojrzała w górę zobaczyła nadlatujące z ciepłych krajów ptaki. Było tam 11 żurawi i 4 dzikie gęsi.
Ile ptaków zobaczył Zielony Kapturek? 11+4=15

Z zimowego snu obudziły się 2 niedźwiedzie, 3 jeże i 5 świstaków.
Ile zwierząt obudziło się z zimowego snu? 2+3+5=10

Po powrocie do domu Zielony Kapturek bardzo zgłodniał. Zjadł 6 pierogów z serem i 3 z mięsem.
Ile pierogów zjadł Zielony Kapturek? 6+3=9

Na deser dziewczynka zjadła orzechy. Miała ich 10, ale zjadła tylko 6.
Ile orzechów zostało dziewczynce? 10-6=4

Przed domkiem Zielonego Kapturka rosły krzewy forsycji. Na jednej gałązce można było zobaczyć już 2 pierwsze pączki, na drugiej 3, a na kolejnej aż 5 pączków.
Ile pąków liści pojawiło się na krzewie forsycji? 2+3+5=10

Popołudniu dziewczynka sprzątała leśne łąki. Zebrała 8 puszek po napojach i 4 papierki.
Ile śmieci zebrała? 8+4=12

Potem obserwowała niedźwiedzia, który złowił 12 ryb, ale zdążył zjeść dopiero 10.
Ile ryb zostało niedźwiedziowi? 12-10=2

Kilka dni później Zielony Kapturek liczył gniazda tych ptaków, które wróciły z ciepłych krajów. Znalazł 3 gniazda bocianów, 4 gniazda skowronków i 3 szpaków.
Ile było wszystkich gniazd? 3+4+3=10

Zaczęły już kwitnąć kwiaty, słońce grzało dłużej i mocniej, w lesie i na łąkach robiło się coraz bardziej kolorowo. „Ach, jak to cudownie, że przyszła wiosna” – zawołała dziewczynka.

13. Ewaluacja. Podsumowanie zajęć i informacji na temat wiosny i jej zwiastunów. Wypełnienie w grupach ankiet ewaluacyjnych. Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów.

EWALUACJA

Podkreśl właściwe zakończenie zdania.
1. Wiosnę witamy 19 marca.
21 marca.
30 marca.

2. Wiosenne miesiące to

marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
luty, marzec, kwiecień, maj.
marzec, kwiecień, maj.

3. Wiosną powracają do Polski ptaki: wróble, sroki i sikorki.
skowronki, dudki i bociany.
bociany, gołębie i gile.

4. Kwiaty zwiastujące wiosnę to: maki, lilie, tulipany.
fiołki, bratki i konwalie.
zawilce, krokusy i pierwiosnki.

14. Zajęcia wyciszająco – twórcze z wykorzystaniem obrazków ze zwiastunami wiosny – praca zbiorowa. Uczniowie losują obrazki, przyklejają w dowolnym miejscu kartonu i zaczynają dorysowywać kolejne elementy. Na sygnał pracę przekazują sąsiadowi. Czynność powtarzamy do momentu powrotu prac do pierwszego jej autora. Omówienie i wystawa prac. Pochwała uczniów za czynny udział w lekcji.

15. Zadanie pracy domowej – przepisanie utworzonych podczas lekcji zdań do zeszytu (wszyscy uczniowie otrzymują teksty wzorcowe do wklejenia).

16. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.