X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32954
Przesłano:

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia - scenariusz lekcji koleżeńskiej

TEMAT: Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia.
CEL OGÓLNY:
- poznanie i utrwalenie tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń:
- śpiewa piosenkę,
- opowiada o znanych mu obyczajach świątecznych,
- rozwiązuje zagadki,
- rozwiązuje wykreślankę,
- dokonuje oceny koleżeńskiej,
- łączy w pary nazwy i opisy zwyczajów bożonarodzeniowych,
- odczytuje informacje,
- współpracuje w grupie uzupełniając tekst,
- słucha ciekawostek na temat zwyczajów świątecznych celebrowanych w innych krajach,
- rozpoznaje tytuły kolęd,
- słucha wiersza,
- dokonuje analizy treści wiersza pt. "Wigilijny wieczór" w powiązaniu z własnymi doświadczeniami,
- obdarowuje „dobrym słowem” wybraną osobę,
- śpiewa kolędę,
- dokonuje samooceny.
PYTANIE KLUCZOWE:
Jakie są tradycje Świąt Bożego Narodzenia i jakie jest ich pochodzenie?
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- wykreślanka,
- treść zagadek,
- odtwarzacz CD i płyty z kolędami i piosenkami,
- treść wiersza T. Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny”,
- karty pracy dla grup,
- laptop, rzutnik,
- obrazki do prezentacji,
- opis zwyczajów świątecznych celebrowanych w innych krajach,
- kartoniki z hasłami związanymi ze świętami oraz kartoniki z opisem zwyczajów,
- kartki z „przesłaniem”,
- karty z pracą domową,
- kartonowe bombki ze sznureczkami,
METODY PRACY:
- słowna – praca z tekstem,
- praktycznego działania,
- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy,
FORMY PRACY:
- zbiorowa,
- grupowa,
- indywidualna,


PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie dzieci i zaproszenie do zaśpiewania piosenki.
2. Wprowadzenie do tematu.
Podanie celu lekcji i krótka rozmowa na temat znanych dzieciom tradycji bożonarodzeniowych
(przygotowanie stołu wigilijnego, siano pod obrusem, ubieranie choinki, potrawy wigilijne, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, wieczerza wigilijna, obdarowywanie się prezentami, śpiewanie kolęd, Pasterka, pierwsza gwiazdka...).
3. Odgadywanie zagadek.
4. Wykreślanka.
Indywidualne odszukiwanie i wykreślanie haseł związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Zapisanie haseł na tablicy (choinka, szopka, Mikołaj, kolęda, siano, Wigilia, opłatek) i koleżeńska ocena zadania w parach.
5. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.
Omówienie pochodzenia poszczególnych zwyczajów związanych z obchodami świąt, poparte ilustracjami. Następnie łączenie w pary i przypinanie do tablicy kartoników z hasłami i pasującymi do nich opisami.
6 Praca w grupach – utrwalenie wiadomości.
Uzupełniania w grupach kart pracy. Odczytanie tekstów.
7. Święta w innych krajach.
Czytanie przez nauczyciela ciekawostek na temat zwyczajów świątecznych celebrowanych w innych krajach.
8. ”Jaka to melodia?” - Odgadywanie tytułów kolęd.
Dzieci otrzymują kartoniki z tytułami do wyboru. W momencie odtwarzania kolędy i podnoszą kartonik z ich zdaniem właściwym tytułem. Dokonują ewentualnej korekty.
9. Wiersz.
Czytanie przez nauczyciela wiersza T. Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny”.
Rozmowa na temat treści wiersza, omówionych w nim tradycji i zwyczajów wigilijnych oraz przesłania utworu: „Bądź dobry dla ludzi”.

10. Losowanie i wręczanie kolegom i koleżankom lub nauczycielom liścików z przeprosinami, obietnicami lub dobrym przesłaniem.
11. Ewentualne wspólne śpiewanie jednej zwrotki kolędy: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
12. Zadanie pracy domowej.
Rozdanie kart pracy z zadaniami uzupełnianymi wcześniej przez poszczególne grupy.
13. Samoocena.
Uczniowie oceniają swoją pracę podczas zajęć poprzez narysowanie na papierowej bombce odpowiedniego symbolu - buźki , a następnie zwieszenie jej na choince.
14. Ocena i podsumowanie zajęć przez nauczyciela (nagrodzenie dzieci serduszkami).
15. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.