X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32927
Przesłano:

Niezwykłe spotkanie z Calineczką - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W OPARCIU
O BAŚŃ H. CH. ANDRESENA „CALINECZKA”

AUTOR: Anna Koziarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

TEMAT: Niezwykłe spotkanie z Calineczką.

CEL OGÓLNY:
- poznanie postaci H. Ch. Andersena i baśni pt. „Calineczka”;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- zna:
• treść baśni pt. „Calineczka”;
• bohaterów występujących w utworze;
- potrafi:
• ustalić kolejność baśniowych wydarzeń,
• charakteryzować bohaterów,
• odróżniać cechy pozytywne od negatywnych,
• dostrzegać związki między ilustracjami a treścią baśni;
- rozumie:
• motywy postępowania bohaterów.

POSTAWY:
- rozwijanie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się;
- doskonalenie umiejętności wyróżniania postaci i wydarzeń;
- poszerzenie zasobu słownictwa;
- wyrabianie nawyku starannego wykonywania prac;
- rozwijanie sprawności manualnych,
- doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania i mnożenia.

METODY PRACY:
Metoda: słowna, oglądowa, przekładu intersemiotycznego, praktycznego działania, „po nitce
do kłębka”, mapa mentalna („słoneczko”), tarcza strzelnicza.

FORMY PRACY:
praca indywidualna, praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

tekst baśni, portret pisarza, ilustracje do baśni, krzyżówka, koła do orgiami, klej, nożyczki, kolorowy papier, nagranie J. Staussa „Nad pięknym modrym Dunajem”, kłębek wełny lub włóczki, duży schemat tarczy strzelniczej


PRZEBIEG LEKCJI:

1. Wprowadzenie do tematu lekcji.

- Rozwiązanie krzyżówki, w której hasłem jest nazwisko autora baśni – Andersen. (zał. 1)
- Odczytanie hasła krzyżówki.
- Oglądanie portretu H. Ch. Andersena, przedstawienie najważniejszych informacji o autorze.
- Zapisanie tematu lekcji.

2. Omówienie treści utworu.
Opowiadanie treści baśni:
Zajęcia na dywanie: uczniowie siedzą w kole, nauczyciel rozpoczyna opowiadanie treści – przekazuje kłębek wełny uczniowi, który kontynuuje jego opowieść i podaje kłębek kolejnemu uczniowi itd.
3. Porządkowanie zgodnie z treścią baśni ilustracji umieszczonych na tablicy.
4. Układanie planu wydarzeń:
Uzupełnianie przez uczniów tabeli z planem wydarzeń. (zał. 2)
5. Głośne odczytanie prawidłowej kolejności wydarzeń.
6. Ustalenie słownictwa określającego wybrane postacie. Podanie cech pozytywnych i negatywnych następujących postaci: Calineczka, ropucha, polna mysz, jaskółka, kret, chrabąszcz.
Uczniowie pracują w 4 – osobowych grupach, na kartkach wypisują po 3 określenia do wybranych bohaterów. Głośne odczytanie charakterystyk postaci. Zapisanie na tablicy wyników pracy uczniów. Wspólne ustalenie, który z bohaterów jest postacią pozytywną, a który negatywną.
Zapisanie do zeszytów cech bohaterów.
7.Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Doskonalenie umiejętności w mnożeniu, dodawaniu i odejmowaniu.
Propozycje zadań do rozwiązywania:
• Calineczka spacerowała wśród kwiatów rosnących na łące. Były tam trzy rzędy po dwa maki, pięć rzędów po trzy bławatki, cztery rzędy po pięć jaskrów. Idąc dalej, niedaleko stawu zobaczyła dziesięć lilii wodnych. Ile kwiatów zobaczyła Calineczka w czasie swojego spaceru?

• Będąc gościem Polnej Myszy, Calineczka pomagała jej robić zapasy na zimę. Zebrały razem 12 ziaren zboża, 10 ziaren grochu, 6 grzybów. Przygotowały również 7 butelek soku malinowego i 4 słoiki dżemu z jeżyn. Ile przetworów zrobiły bohaterki na zimę?

• Calineczka poruszała się podziemnymi korytarzami i nosiła wodę dla chorej jaskółki. Pierwszy korytarz liczył 15 cm długości, drugi był o 2 cm dłuższy od pierwszego, a trzeci był o 11 cm dłuższy od drugiego. Jaką odległość musiała pokonać Calineczka, by pomóc jaskółce?
8. Wykonanie pracy plastycznej.
- Omówienie materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania pracy.
- Przedstawienie planu wykonania pracy.
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wykonywania prac plastyczno – technicznych.
- Tworzenie kwiatu z kół orgiami, ozdabianie go.
- Prezentacja i ocena wykonanej pracy.
* Uczniowie wykonują pracę plastyczną przy muzyce J. Straussa.

9. Ewaluacja.
Nauczyciel zawiesza na tablicy duży schemat tarczy strzelniczej. Każde dziecko ocenia swój udział
w zajęciach, stawiając „kropeczkę” w odpowiednim miejscu tarczy (najbliżej 10 oznacza najwyższą ocenę).
Nauczyciel nagradza najbardziej aktywnych uczniów „+” za aktywność.

ZAŁĄCZNIK 1.

1. Jest nią „Królowa Śniegu”. (baśń)
2. Wyrósł z niego piękny kwiat. (nasionko)
3. Był nim kwiatowy książę. (duszek)
4. Kopie podziemne korytarze. (kret)
5. Mieszka na bagnach w trzcinowym domku. (ropucha)
6. Ptak zwiastujący wiosnę. (jaskółka)
7. Miała cal wzrostu. (Calineczka)
8. Spała w niej mała dziewczynka. (łupinka)

ZAŁĄCZNIK 2.

Plan wydarzeń

Marzenia kobiety o dziecku.
Ślub Calineczki z kwiatowym księciem.
Pojawienie się Calineczki w kielichu kwiatu.
Spotkanie z duszkiem.
Nocny podstęp ropuchy.
Lot z jaskółką do ciepłych krajów.
Przygotowania do ślubu syna ropuchy z Calineczką.
Pomoc chorej jaskółce.
Uwolnienie Calineczki przez ryby.
Ślubne plany kreta.
Podróż po rzece na listku.
Pobyt u polnej myszy.
Porwanie przez chrabąszcza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.