X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32923
Dział: Przedszkole

"Zwierzęta w zoo" - zerówka zajęcia z angielskiego

TEMAT KOMLEKSOWY/ WEEKLY TOPIC: DZIKIE ZWIERZĘTA/WILD ANIMALS
TEMAT LEKCJI/LESSON TOPIC: ZWIEZRĘTA W ZOO/ZOO ANIMALS
CELE OGÓLNE/GENERAL LESSON OBJECTIVES:
- wprowadzenie nowego słownictwa: słoń, hipopotam, żyrafa, niedźwiedź, aligator, ptak.

CELE SZCZEGÓŁÓWE/ SPECIFIC LESSON OBJECTIVES:

- utrwalenie piosenki na rozgrzewkę ”Puk puk Cześć”/ „Knock knock Hello” , piosenka na zakończenie „Do zobaczenia później Aligatorze”/„See you later Alligater”,
- dzieci poznają nazwy kilku dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci poprawnie wypowiedzą nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci połączą nazwy zwierząt z ich rysunkami,
- dzieci będą reagować odpowiednio na komendy nauczyciela,
- dzieci będą ćwiczyć impresję ruchową w zabawach naśladowczych

METODY/TEACHING METHODS:
- audiolingwalna: używanie flash cards,
- reagowania ciałem TPR: piosenki z pokazywaniem, zabawy w zespołach.

FORMY/FORMS:
- grupowa,
- indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE/TEACHING AIDS:
Materiały/Materials:
Piosenki/Songs: „Knock knock hello” (CD 1 Super Simple Song), „See you later Alligator” (CD2 Super Simple Songs),
Karty obrazkowe/Flash cards: an elephant, a hippopotamus, a giraffe, a bear, an alligator, a bird.


PRZEBIEG ZAJĘĆ/LESSON ORGANIZATION:
Stage Procedure Rescoures Time
Przywitanie/
Greeting Powitanie piosenką „Knock knock hello”. Sprawdzenie obecności. CD1 Super Simple Songs 3 min
Prezentacja/
Presentation
„Animals charades” – N. zadaje pytanie „What can it be?” i demonstruje ruchem, gestem lub naśladując odgłosy zwierząt, nie pokazując flash cards dzieciom. Dz. starają się odgadnąć pokazywane zwierzę.N. dopiero wtedy pokazuje flash cards jeśli uda się dzieciom podać nazwę lub sam ostatecznie nazywa zwierzę. N. umieszcza flash cards na tablicy w następującej kolejności: „It’s an elephant, a hippopotamus, a giraffe, a bear, an alligator, a bird”. Kilka razy powtarza nazwy zwierząt wskazując karty obrazkowe. Flash cards 8 min
Ćwiczenia utrwalające/
Practise
/Production „Cards races” - Dzieci podzielone zostają na 3 grupy. Na dywanie nauczyciel rozkłada 3 zestawy małych kart obrazkowych. Na sygnał, jakim jest nazwa zwierzęcia dzieci ruszają i szukają karty z konkretnym zwierzęciem. Pierwszy kto odnajdzie kartę stara się wypowiedzieć nazwę zwierzęcia i pokazać ruchem co dane zwierze potrafi zrobić.

„Guess my card” - dzieci gromadzą się w kole. N. wraz z dziećmi powtarza jeszcze raz nazwy zwierząt, następnie odwraca je. N. wybiera spośród kart jedną, nie pokazując jej zachęca dzieci, aby spróbowały zagadnąć jakie zwierze znajduje się na tej karcie. Dzieci powinny się zgłaszać do odpowiedzi podnosząc dłoń. N. pokazuje flash cards dopiero wtedy, gdy ktoś poda dobrą nazwę.

„Take a sit” - zaproszenie dzieci do stolików na sygnał. Dzieci otrzymują kartę pracy: kolorowankę, kolorują zwierzę. 3 set of Flash cards

Set of flash cards

Coloring sheets, pastels 10 min

3 min

6 min
Zakończenie/
Goodbye Posprzątanie sali, pożegnanie piosenką „See you later Alligator”. CD2 Super Simple Songs 1 min

Załączniki/Attachments:
Piosenki/songs:
„Knock Knock Hello” tekst: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/knock-knock-hello/ - data 17.05.2015

Hello! (Hello!) [Wave with your right hand.]
Hello! (Hello!) [Wave with your left hand.]
Come in. [Motion to come inside.]
Let’s sing. [Pretend you are singing into a microphone. ]
Let’s play. [Run in place.]
Hello! (Hello!) [Wave with your right hand.]
Hello! (Hello!) [Wave with your left hand.]
Knock, knock, knock. [Pretend to knock on a door.]
Come on in! [Motion for someone to come inside.]
Let’s sing. [Pretend you are singing into a microphone.]
And play. [Run in place.]
And learn together. [Tap your finger on your temple.]
Knock, knock! [Thrust your fist in the air.]

„See You Later Alligator” – tekst: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/see-you-later-alligator/ data 17.05.2015
Goodbye, Goodbye. (Wave your right hand, then your left hand.)
It's time to go. (Point to your watch.)
Goobbye, Goodbye. (Wave your right hand, then your left hand.)
I don't want to go. (Shake your head "no" and wave your hand in front of your
face.)
See you later. (Look through your hands as if they were binoculars, and then point out.)
Alligator. (With your arms, mimic a big alligator snapping his mouth shut.)
Bye, bye, bye. (Do a one-handed wave, opening and shutting your hand.)
Butterfly. (Lock your thumbs together and mimic a buttefly with your hands.)
(As the music descends, spin down until you are in a crouching position.)
Goodbye! (Jump up from your crouching position and wave with both hands)
Karty obrazkowe/Flas cards:
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/sss-animals-complete-flashcards.pdf - dzikie zwierzęta DUŻE KARTY
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/sss-animals-mini-cards.pdf - dzikie zwierzęta MINI KARTY
Karty pracy/coloring sheets:
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/alligator-coloring-page.pdf- aligator
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/bird-coloring-page.pdf - ptak
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/elephant-coloring-page.pdf - słoń
http://supersimplelearning.com/resource-center/wp-content/plugins/s2member-files/giraffe-coloring-page.pdf - żyrafa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.