X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32922
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Dzikie zwierzęta - wprowadzenie piosenki" zajęcia z angielskiego w przedszkolu

CELE OGÓLNE/GENERAL LESSON OBJECTIVES:
- Utrwalenie wprowadzonego słownictwa: dżungla, papuga, małpa, tygrys, waż, krokodyl, lew,
- Nauka piosenki „ Animals in the jungle”.

CELE SZCZEGÓŁÓWE/ SPECIFIC LESSON OBJECTIVES:

- dzieci zaśpiewają piosenkę na rozgrzewkę „Hello!”/ „Cześć”, piosenka na zakończenie „Please sit down”/ „Proszę usiądź”,
- dzieci poznają nazwy kilku dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci poprawnie wypowiedzą nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci połączą nazwy zwierząt z ich rysunkami,
- dzieci będą reagować odpowiednio na komendy nauczyciela,
- dzieci będą ćwiczyć impresję ruchową w zabawach naśladowczych

METODY/TEACHING METHODS:
- audiolingwalna: używanie flash cards,
- reagowania ciałem TPR: piosenki z pokazywaniem, zabawa

FORMY/FORMS:
- grupowa,
- indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE/TEACHING AIDS:
Materiały/Materials: kostka z cyframi/ dice numbers,
Piosenki/Songs: „Hello!” (CD2 Super Simple Songs), „Animlas in the jungle” (https://www.youtube.com/watch?v=ppVUYakfSq4- data 17.05.2015), „Please sit down” (CD1 Super Simple Songs),
Karty obrazkowe/Flash cards: a parrot, a monkey, a tiger, a snake, a crocodile, a lion.

PRZEBIEG ZAJĘĆ/LESSON ORGANIZATION:
Stage Procedure Rescoures Time
Przywitanie/
Greeting Nauczyciel wraz z dziećmi wita się piosenką „Hello!” – zabawa przy piosence w kole. Sprawdzenie obecności. CD 2 „Super Simple Songs” 3 min
Prezentacja/
Presentation
„Introduce the song” - N. prosi dzieci, aby pomogły mu rozpoznać zwierzęta, które usłyszą w czasie słuchania piosenki. N. włącza nagranie piosenki „Animals in the jungle”. Dzieci wymieniają nazwy zwierząt a N. przywiesza flash cards na tablicy – zachowanie kolejności wg piosenki. Song „Animals in the jungle”
Flash cards 6 min
Ćwiczenia utrwalające/
Practise
/Production N. prosi dzieci aby tym razem zwróciły uwagę na to jakie odgłosy wydają zwierzęta. Odsłuchanie piosenki.
N. dzieli grupę na 6 zespołów. Każda grupa otrzymuje flash card z danym zwierzęciem. Każda grupa ma za zadanie naśladować głosem i gestami inne zwierzę w trakcie śpiewania odpowiedniej zwrotki piosenki. W tym samym czasie pozostałe dzieci śpiewają piosenkę.

„Musical chairs” – dzieci ustawiają w rzędzie krzesełka, naprzemiennie, o jedno mniej niż liczba obecnych przedszkolaków. Kiedy słychać nagranie piosenki dzieci biegają wokół, po wyłączeniu muzyki dzieci zajmują najbliższe wolne krzesło. Dziecko któremu się nie udało podchodzi do nauczyciela i odpowiada na pytania, przykład: „What’s this? It’s a monkey. What monkeys say? OOh,ooh, ooh”. Dziecko po udzieleniu odpowiedzi wraca do zabawy. Song „Animals in the jungle”

Song „Animals in the jungle”
Flash cards 8 min

10 min
Zakończenie/
Goodbye N. mówi: „It’s time to say goodbye”. Wspólne śpiewanie piosenki na pożegnanie „Please sit down”. CD 3 „Super Simple Songs” 4 min

Załączniki/Attachments:
Piosenki/songs:
„Hello!” – tekst scenariusz nr 2,
„Please sit down” - tekst scenariusz nr 1.
„Animals in the Jungle ”- tekst: (https://www.youtube.com/watch?v=ppVUYakfSq4)

The parrots in the jungle go squawk, squawk, squawk,
Squawk, squawk, squawk, squawk, squawk, squawk,
The parrots in the jungle go squawk, squawk, squawk, all day long.

The monkeys in the jungle go ooh, ooh, ooh,
ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh,
The monkeys in the jungle go ooh, ooh, ooh, all day long.

The tigers in the jungle go grrr, grrr, grrr,
grrr, grrr, grrr, grrr, grrr, grrr,
The tigers in the jungle go grrr, grrr, grr, all day long.

The snakes in the jungle go sss, sss, sss,
The snakes in the jungle go sss, all day long.

The crocodiles in the jungle go snap, snap, snap,
snap, snap, snap, snap, snap, snap,
The crocodiles in the jungle go snap, snap, snap, all day long.

The lions in the jungle go roar, roar, roar,
roar, roar, roar, roar, roar, roar,
The lions in the jungle go roar, roar, roar, all day long.
The lions in the jungle go roar, roar, roar, roar, roar, roar all day long.
Karty obrazkowe/Flas cards: jak w scenariuszu nr 1.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.