X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32860
Przesłano:

Wyszukiwanie informacji w Internecie. Scenariusz zajęć komputerowych

Scenariusz lekcji zajęć komputerowych w kl. V
Temat: „Wyszukiwanie informacji w Internecie”
Czas pracy: 45’
Cele lekcji:
Po zajęciach uczniowie powinni:
• umieć zadać pytanie w wyszukiwarce internetowej
• pogłębić umiejętność wyszukiwania informacji w sieci
• udoskonalić pracę z programem MS Word (tabela)
• umiejętnie pracować w grupie, brać odpowiedzialność za swoją pracę
Podstawa programowa:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem – uczeń posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy.
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z sieci Internet-selekcjonowanie, porządkowanie, gromadzenie znalezionych informacji.

Metody i formy pracy: czytanie i notowanie ze zrozumieniem, korzystanie ze źródeł, zbieranie informacji i opracowywanie ich, grupowe myślenie twórcze („burza mózgów”, „deszcz pomysłów)

Przebieg zajęć:
Nauczyciel pisze na tablicy cele lekcji i krótko je omawia. Następnie uczniowie poznają zaawansowane rodzaje wyszukiwania informacji w Internecie. Pracując metodą „burzy mózgów” określają możliwości wpisania do wyszukiwarki internetowej pojęć w celu ograniczenia znalezienia ilości stron. Wykonują ćwiczenie utrwalające poznane wiadomości. Potem dostają kartki ze stwierdzeniami (pytaniami). (NaCoBeZu) Powinni pracując
w grupach odnaleźć odpowiednie strony w Internecie, a następnie wyłowić informacje na temat stwierdzeń i wpisać do tabeli prawidłowe odpowiedzi. Tabelę uczniowie uzupełniają na komputerze oraz ją zapisują. Wyniki prezentują klasie. Nauczyciel ocenia wykonane zadanie biorąc pod uwagę poprawność odpowiedzi na karcie, a także zaangażowanie uczniów
i współpracę w grupie.

Kolejne etapy lekcji
Polecenia dla uczniów/ działania uczniów na zajęciach
Komentarz nauczyciela/ wskazówki dla nauczyciela
Wpisywanie haseł w wyszukiwarce – wprowadzenie.
Potraficie odszukać stosowne informacje wpisując wyszukiwarce odpowiednie hasła. Jak zapiszecie w wyszukiwarce hasła wyszukiwania informacji do pytania: „W którym roku Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla?” Na tablicy zapiszemy wasze pomysły. Uczniowie potrafią wyszukać podstawowe informacje, należy zasugerować uczniom wpisywanie łączonych haseł jako pytania w wyszukiwarce, a nie tylko pojedynczych wyrazów.
Prezentacja pomysłów.
Które z propozycji według was ograniczają do minimum wyszukanie odpowiednich stron?
Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie korzystając z wybranego pomysłu. Jeżeli nie uda się uzyskać odpowiedniego pomysłu (hasło + hasło wg przykładu Wisława Szymborska + Nagroda Nobla) należy omówić wpisywanie łączonych haseł.
Zadanie – część intuicyjna
Podzielcie się na grupy trzyosobowe. W grupach rozpocznijcie rozwiązywanie zadania. Pierwsza część zadania (pierwsza tabela) jest to wypełnienie wyłącznie teoretycznie i intuicyjnie części Karty Pracy. Możecie się skonsultować w grupie i odpowiedzieć na stwierdzenia – prawda lub fałsz, Pamiętajcie, że wypełniacie bez komputera.
Podział na grupy dokonuję losowo.
Ta część zadania jest wyłącznie intuicyjna. Uczniowie powinni odpowiedzieć szybko. W razie wątpliwości w grupie, mogą odpowiadać większością głosów.

Materiał pomocniczy: Karta pracy
Zadanie właściwe – wyszukiwanie informacji.
Przechodzimy do rozwiązywania drugiej części zadania. Musicie odpowiedzieć na stwierdzenia wyszukując odpowiednie informacje w Internecie, Aby stwierdzenie było zaliczone należy wypełnić wiersz w tabeli z tym stwierdzeniem. Tabele musicie wypełnić na Karcie Pracy oraz tę tabelę przepisać w programie MS Word. Jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi na stwierdzenie to zostawcie puste miejsce w tabeli. Przypominaj w miarę potrzeby o podziale ról w grupie. Zasugeruj uczniom, żeby w niektórych przypadkach sprawdzili informację na kilku różnych stronach, a nie ograniczali się do jednej informacji, jeśli nie są jej pewni. Można zauważyć w Karcie Pracy błąd. Błąd jest „celowy”. Otóż uczniowie mają wypełnić z jakiego Portalu korzystają choć mogą wyłącznie z wyszukiwarki (np. Google). Praca musi być bardzo sprawnie przeprowadzona, żeby wszystkie grupy zdążyły wykonać zadanie. Jeśli jednak uczniowie nie będą w stanie zakończyć zadania, należy ograniczyć liczbę pytań/ stwierdzeń do trzech.
Prezentacja pracy uczniów.
Każda grupa po wypełnieniu tabeli, wprowadzeniu tabeli do Worda i zakończeniu czasu przeznaczonego na zadanie, prezentuje wyniki swojej pracy grupowej.
Praca grupy zostaje oceniona wg kryteriów:
- poprawne wypełnienie Karty Pracy – 10 pkt (w tym odpowiedzi na stwierdzenia)
- współpraca w grupie – 2 pkt (ocenia nauczyciel)
Porównane zostają także wypełniona tabela intuicyjnie z właściwą.
Przy ocenie wskazuję pozytywne strony pracy uczniów, chwalę ich nawet niewielkie osiągnięcia, zachęcam do uzupełnienia wiadomości wskazując
Podsumowanie – refleksja nauczyciela. Uczniowie uzupełniają ankietę ewaluacyjną.(załącznik)

Uczniowie często korzystają z Internetu, ale mają problemy z wyszukaniem konkretnych informacji. Brak im determinacji w dążeniu do wyłowienia potrzebnych faktów (trzeba czasami przeczytać kilka akapitów, żeby dotrzeć do sedna odpowiedzi), Zadanie na lekcji zmusiło do takiej pracy i wykazania się konsekwencją w dążeniu do wyszukania niezbędnych informacji. Zmuszając uczniów do tego typu działań na zajęciach wpajamy w nich odruch szczegółowej i konsekwentnej pracy w życiu codziennym.

ZAŁĄCZNIK (ankieta ewaluacyjna)

Zaznacz X odpowiedź TAK lub NIE

1. Lekcja była interesująca. ___________
2. Zdobyłem nową wiedzę. ___________
3. Zdobyłem nowe umiejętności. ___________
4. Byłem aktywny w grupie. ___________

KARTA PRACY DLA GRUPY

STWIERDZENIA:
1. Saturn jest czwartą planetą Układu Słonecznego.
2. Kasztanowiec owocuje w czerwcu z początkiem lata.
3. Bolesław Chrobry był synem Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy.
4. Sitatunga jest ssakiem zamieszkującym Afrykę Zachodnią.
5. Na obrazie Jana Matejki błazen królewski Stańczyk siedzi w niebieskim stroju.
6. Koń Józefa Piłsudskiego nazywał się Kasztanka.

ODPOWIEDZ BEZ WYSZUKIWANIA INFORMACJI:
STWIERDZENIE PRAWDA/FAŁSZ
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
6._____________________________

WYPEŁNIJ TABELĘ KORZYSTAJĄC Z INTERNETU

STWIERDZENIE ADRES STRONY PORTAL P/F

1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________
5.___________________________________________
6.___________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.