X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32859
Przesłano:

Podsumowanie działu "Życie na Ziemi". Konspekt lekcji

CELE LEKCJI:

Ogólne:

• utrwalenie wiadomości o budowie organizmów, czynnościach życiowych organizmów oraz zależnościach miedzy organizmami,
• kształcenie umiejętności komunikowania się, współpracy i działania w grupie.

Operacyjne:

Uczeń zna:
• budowę organizmów roślinnych i zwierzęcych,
• czynności życiowe organizmów,
• zależności zachodzące między organizmami,

Uczeń rozumie:
• na czym polega proces fotosyntezy,

Uczeń potrafi:
• wymienić elementy przyrody ożywionej i podać przykłady,
• wymienić elementy budowy organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz podać przykłady.
• omówić czynności życiowe organizmów żywych,
• ułożyć łańcuchy pokarmowe

FORMY PRACY:

• indywidualna,
• grupowa,
• zespołowa

METODY:

Praktyczne: pogadanka, omówienie procesu fotosyntezy,
Aktywizujące: burza mózgów, budowanie łańcuchów pokarmowych, praca wg instrukcji, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek eliminatek.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• rebus, krzyżówki, eliminatki,
• schematyczne rysunki roślin i zwierząt do budowy łańcuchów pokarmowych,
• napisy do układanek,
• zestaw elementów obrazujących fotosyntezę,
• kartki z hasłami do rozwiązania krzyżówki,
• zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń

PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

1.Czynności organizacyjno – porządkowe.
2.Nawiązanie do tematu lekcji – rozwiązanie krzyżówki (załącznik nr 1).
3.Przedstawienie tematu zajęć,
4.Zapoznanie z celami lekcji

Faza realizacji:

1.Przypomnienie elementów przyrody ożywionej:
bakterie
grzyby
rośliny
zwierzęta
człowiek

2.Przypomnienie i omówienie budowy organizmów żywych:

- Uczniowie w grupach rozwiązując konkretne zadania w formie ćwiczeń , rebusów, krzyżówek ustalają z jakich elementów zbudowane są organizmy żywe:
I grupa - KOMÓRKA
II grupa – TKANKA
III grupa – ORGAN
IV grupa - NARZĄD
V grupa – UKŁAD NARZĄDÓW
VI grupa – ORGANIZMY

- Uczniowie porządkują ww. elementy od najmniejszej do największej.
- Uczniowie charakteryzują wcześniej uporządkowane części organizmów żywych.
- Uczniowie dokonują podziału organizmów żywych ze względu na budowę:
jednokomórkowe
wielokomórkowe

3.Omówienie czynności życiowych organizmów.

- Uczniowie na podstawie wcześniej poznanych na lekcjach wiadomości wymieniają i omawiają kolejne czynności życiowe organizmów w tym proces fotosyntezy

odżywianie się,
oddychanie,
poruszanie się,
wzrost i rozwój,
wydalanie,
rozmnażanie się.

4. Omówienie zależności zachodzących między organizmami.

- Uczniowie z przygotowanych elementów budują łańcuchy pokarmowe.
- Ustalają co to są PRODUCENCI , KONSUMENCI i DESTRUENCI

Faza podsumowująca:

1. Samodzielne budowanie łańcuchów pokarmowych w zeszycie ćwiczeń.
2. Zadanie pracy domowej – przygotowanie się do sprawdzianu..
3. Ocena pracy uczniów na lekcji pod kątem aktywności, zaangażowania w pracy zespołowej oraz poprawności wykonanych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.