X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32681
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan dydaktyczno - wychowawczy 5-6 latki październik

PAŹDZIERNIK

Tematyka:

1. Jesień na działce
2. Nasze rodziny
3. Nasi domowi ulubieńcy
4. Domy i domki
5. Urządzenia elektryczne

Treści
programowe
Dzień tygodnia / temat dnia


Aktywność i działalność dziecka

Cele operacyjne
Dziecko: Numery
obszarów
z podst.
program. Książka,
Karty
pracy
1. Jesień na działce
• Ćwiczenia poranne – zestaw nr VI (ułożone przez autora).
• Zabawy ruchowe z elementem biegu: Wozy z warzywami, Sadzimy kapustę i ją zbieramy (ułożone przez autora).
• Zabawa rozwijająca umiejętność rozróżniania dźwięków – Tańczące warzywa (ułożona przez autora).
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Na działce (ułożona przez autora).
• Zabawa ruchowa Marchewka w tunelu (ułożona przez autora).
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr IV (ułożone przez autora).
• Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie rosnących tam drzew.
Poznajemy przyrodę
Jesień
− nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki); samodzielne wykonywanie wy- branych
− rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2016,
s. 41–42). 3.10
Poniedziałek

Czas na zbieranie warzyw
I. Zabawa Ciuciubabka z wykorzystaniem tekstu ludowego.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VI.
II. Wycieczka do pobliskiego sklepu owocowo-warzywnego (lub do ogrodu, na działkę). Zapoznanie z celem wycieczki, oglądanie owoców i warzyw, prawidłowe ich nazywanie.
Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Kosz warzyw – rozpoznawanie warzyw wymienionych w rymowance.
III. Dzielenie się spostrzeżeniami z wycieczki.
Kolorowanie rysunku według wzoru (karta pracy). Zabawy swobodne w wybranych kącikach. − wnikliwie obserwuje otoczenie podczas wycieczki; rozpoznaje
i nazywa warzywa
- koloruje rysunek według wzoru 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 12.1. KP s. 40
4.10.
Wtorek

Rozmowy warzyw I. Zabawa rozwijająca umiejętność rozróżniania dźwięków – Tańczące warzywa.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VI.
II. Inscenizowanie wiersza J. Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie.
Wprowadzenie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr IV. Rozwijanie sprawności fizycznej. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
III. Kończenie rysowania warzyw. Kolorowanie rysunków (karta pracy). Nazywanie warzyw znajdujących się w koszyku i poza koszykiem. Czytanie całościowe nazw warzyw. (karta pracy). - rozwija mowę
- odpowiada na pytania dotyczące historyjki
- poprawnie wykonuje ćwiczenia
- poprawnie nazywa warzywa 3.1., 3.2., 5.4., 12.1., 14.6. KP, s. 41
5.10.
Środa


Praca na działce I. Ilustracja ruchowa piosenki Pomidorek. Ćwiczenia poranne – zestaw nr VI.
II. Historyjka obrazkowa Pracowity dzień babci Honoraty. Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego. Zabawy przy piosence Pomidorek.
Czytanie całościowe nazw warzyw. Rysowanie brakujących warzyw. (karta pracy).
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
III. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę wzrokową – Warzywne szeregi. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze
- zna pory dnia; opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
- dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 8.1.,
12.1.,
13.6. KP, s. 42
6.10.
Czwartek

Przetwory z warzyw I. Zabawa ruchowa – Sałatka owocowa. Zabawa przy piosence – Urodziny Marchewki.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VI.
II. Zabawa dydaktyczna Które części warzyw zjadamy, określanie jadalnych części warzyw. Wykonanie przetworów na zimę – kiszenie ogórków. Zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty.
Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
Określanie, jakie emocje wyrażają warzywa, które są na obrazkach. Rysowanie pośladach wzorów na ramkach (karta pracy).
III. Słuchanie tekstu piosenki Urodziny marchewki, wskazywanie odpowiednich ilustracji. Kolorowanie ilustracji (karta pracy). - określa jadalne części warzyw
- zna sposób kiszenia ogórków i kapusty
- rysuje po śladzie 1.1., 1.2.,
3.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
12.3. KP. S. 43
KP. S. 44-45
7.10.
Piątek

Największa kapusta I. Ćwiczenia logorytmiczne: powtarzanie rymowanki za nauczycielem i naśladowanie czynności, o których jest w niej mowa.
Liczenie obrazków warzyw każdego rodzaju. Zaznaczanie ich liczby kropkami na obrazkach (karta pracy).
II. Słuchanie opowiadania I. R. Salach Jesienne opowiadanie. Rozmowa nt opowiadania.
Ćwiczenia słuchowe – nauczyciel wypowiada nazwy warzyw bez pierwszej głoski, a dzieci wymawiają całe nazwy.
III. Rysowanie na mące ziemniaczanej.
Różnicowanie owoców i warzyw – łączenie obrazków owoców ze zdjęciem sadu, a warzyw ze zdjęciem ogrodu warzywnego. (karta pracy) - wypowiada się na temat opowiadania
- podejmuje zaproponowane działania, analizuje i wyciąga wnioski
- rysuje dowolne wzory na mące ziemniaczanej 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 12.1.,
14.5. KP. S. 46
KP. S. 47
2. Nasze rodziny
• Ćwiczenia poranne – zestaw nr VII (ułożone przez autora).
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na zmienny akompaniament – Odszukaj rodziców (ułożona przez autora).
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość – Domy z gazet (ułożona przez autora).
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Jesteśmy kelnerami (ułożona przez autora).
• Zabawa rytmiczno-ruchowa Mówimy rytmicznie (ułożona przez autora).
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr V (ułożone przez autora).
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych.

Nasze rodziny Podawanie informacji na temat swojej rodziny
− podawanie informacji, czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice
− określanie czynności domowych wykonywanych przez po- szczególnych członków rodziny
− podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
− wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom
− dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, po- jawienia się nowego potomka.
Wzmacnianie więzi w rodzinie
− wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
− tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
10.10.
Poniedziałek

Kochamy swoich najbliższych
I. Zabawy dłońmi. Nauka rymowanki na pamięć fragmentami, metodą ze słuchu.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VII.
II. Słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej Nikt się nie trzęsie. Rozmowa na temat opowiadania. Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Ćwiczenie spostrzegawczości Kto to jest? Składanie pociętych sylwet przedstawiających członków rodziny.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr V.
III. Wprowadzenie pojęcia głoska. Rysowanie szlaczków po śladach. (karta pracy)
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
- wypowiada się na określony temat
- poznaje literę m
- składa obrazek z części
- sprawnie wykonuje ćwiczenia
- rysuje szlaczki 1.1., 3.2.,
3.4., 5.3.,
5.4., 13.1.,
14.5. KP. S. 49
11.10.
Wtorek

Kim dla siebie jesteśmy?
I. Oglądanie albumów ze zdjęciami rodzinnymi przyniesionymi przez dzieci, nazywanie członków rodziny, opisywanie miejsc, w których zrobiono zdjęcie.
II. Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza T. Fiutowskiej Kim jestem? Inscenizowanie wiersza przez nauczyciela, z wykorzystaniem sylwet dwóch chłopców, którzy prowadzą ze sobą rozmowę. Rozmowa na temat wiersza.
Czytanie całościowe imion dzieci: Mikołaj, Patrycja, Franek, Ewa. Słuchanie opisów rodziców dzieci i wskazywanie ich na obrazkach.
III. Rysowanie swojej rodziny w środku rysunku domu. Łączenie rysunków z odpowiednimi napisami.(karta pracy) - nazywa członków swojej rodziny
- wypowiada się na określony temat
- czyta całościowo imiona dzieci
- rysuje członków rodziny

1.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
8.1., 9.2.,
15.1. Książka s.22, 23
KP., s. 50

12.10
Środa

Wesoło spędzamy ze sobą czas I. Zabawy przy piosence Wesoła zabawa. Omówienie, które słowa piosenki naśladują odgłos tupania, a które – odgłos klaskania.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VII.
II. Zabawy matematyczne W rodzinnej szafie. Ćwiczenia klasyfikowania ze względu na rodzaj, wielkość, przynależność do poszczególnych członków rodziny. Odtwarzanie zaproponowanego rytmu.
Nazywanie ubrań, określanie kto może je nosić. (karta pracy).
III. Zabawa pantomimiczna Ulubione zajęcia członków mojej rodziny.
Rysowanie drogi mamy. Określanie, dokąd ona prowadzi. (karta pracy)
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. - ilustruje ruchem treść piosenki
- klasyfikuje ubrania wg różnych cech
- odtwarza zaproponowany rytm

- nazywa części garderoby i wie, kto może je nosić 1.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
8.1., 9.2.,
15.1. KP. S. 51/52/53
13.10
Czwartek

Rodzinne przyjęcie I. Oglądanie obrazka przedstawiającego rodzinę. Czytanie z nauczycielem rozpoczętych zdań, dopowiadanie, co ma mama, tata, a co Lenka, a potem rysowanie tego. (karta pracy)
II. Zabawa dydaktyczna Rodzinne przyjęcie. Rozmowa na temat przyjęcia w domu.
Ozdobna serwetka na stół – ozdabianie stemplami z warzyw kawałków białego materiału.
Ćwiczenia gimnastyczne -zestaw nr V.
III. Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadrat. Poznanie cech kwadratu.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. - wypowiada się na określony temat
- wykonuje serwetkę
- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
- zna figurę geometryczną - kwadrat
- zgodnie bawi się z kolegami 1.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
9.2.
15.1. KP, s. 54
14.10
Piątek

Co robią nasi rodzice? I. Rysowanie w dymkach tego, o czym marzy mama, a o czym marzy tata, rysowanie na dole karty, w ramce, tego, o czym marzy dziecko.(karta pracy) Ćwiczenia poranne – zestaw nr VII.
II. Ćwiczenia spostrzegawczości Pomieszane postacie. Nauczyciel układa poprzecinane na połowy sylwety osób wykonujących różne zawody, dzieci dobierają pasujące do siebie połowy.
Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej Jaki to zawód? Nauczyciel wypowiada z podziałem na sylaby nazwy znanych dzieciom zawodów wykonywanych przez rodziców, a one określają jaki to zawód. Nazywanie zawodów przedstawionych na zdjęciach. Kończenie kolorowania ramek zdjęć. (karta pracy)
III. Dmuchany obrazek – wykonanie pracy plastycznej. Lekkie rozdmuchiwanie kleksów z farby przez słomki do napojów w różnych kierunkach. Oglądanie powstałych prac.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. - rysuje marzenia swoich rodziców
- nazywa zawody przedstawione na obrazkach
- dzieli nazwy zawodów na sylaby
- wykonuje pracę plastyczną
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie 1.1., 1.5.,
3.2., 4.1.,
5.3., 5.4.,
11.1., 9.2. KP. S. 56, 57
3. Nasi domowi ulubieńcy

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr VIII (ułożone przez autora).
• Zabawy ruchowe z elementem czworakowania: Kotki piją mleko, Pieski – na spacer! Pieski – do budy! (ułożone przez autora).
• Zabawa ruchowo-artykulacyjna Szukam swojej rodziny (ułożona przez autora).
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Ulubione zwierzątka (ułożona przez autora).
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr V (ułożone przez autora).
Poznajemy przyrodę
Przyroda w sali, w domu
− poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spa- cer
− nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
17.10.
Poniedziałek

Koty i kotki I. Oglądanie w książkach i czasopismach o zwierzętach obrazków przedstawiających koty. Zachęcanie do porównywania ich wyglądu, określanie w czym są podobne, czym się różnią.
Kończenie rysunków (odwzorowywanie) według wzoru. (karta pracy)
Ćwiczenia poranne – zestaw nr VIII.
II. Słuchanie opowiadania E. Lechowicz Skąd się wzięły koty? Wprowadzenie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozmowa nt opowiadania . Zabawa Co lubią koty?
Ćwiczenia graficzne Rysujemy wierszyk – podczas recytacji wierszyka dzieci starają się jak najwierniej narysować na kartce to, o czym była mowa w wierszu. Oglądanie powstałych rysunków
III. Improwizacje melodyczne Kocie mruczanki.
Naklejanie w odpowiednich ramkach zdjęć: białej myszki, żółwia i królika, rysowanie po śladach ich dróg. (karta pracy) - potrafi znaleźć różnice
- odwzorowuje wzory


- poznaje literę e
- wypowiada się na określony temat
1.1., 1.2.,
2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.,
3.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
14.6. KP. s. 59
KP. s. 60
18.10.
Wtorek

Psy wokół nas I. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski na spacer – pieski do budy.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr VIII.
II. Słuchanie wiersza M. Berowskiej Piesek Kruczek. Omówienie treści wiersza. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, układanie sylwety psa, wskazywanie i nazywanie części jego ciała. Ćwiczenia w książce.
Wełniany piesek – wyklejanie sylwety psa kawałkami pociętej włóczki. Rozwijanie sprawności manualnej.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
III. Ćwiczenie słuchowe i dźwiękonaśladowcze – Psie odgłosy.
Uzupełnianie tabeli według wzoru. (karta pracy) - rozwija mowę
- wypowiada się na określony temat
- wykonuje ćwiczenia
- wykonuje pracę plastyczną
1.1., 2.1.,
3.1., 5.4.,
9.1., 12.2. Książka s. 24
KP. s. 61
19.10.
Środa

Przyjacielskie zwierzaki I. Nazywanie ulubieńców dzieci. Naklejanie zdjęć zwierząt na ich cienie. (karta pracy) Rozwiązywanie zagadek, wskazywanie na tablicy zdjęć zwierząt będących rozwiązaniami zagadek.
II. Słuchanie piosenki – Popatrzcie na jamniczka. Rozmowa na temat piosenki. Zabawy ruchowe oparte na treści piosenki.
Zabawy matematyczne – Duże koty i małe koty.
Kończenie rysowania myszki i rybki według wzorów.
Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
III. Wykonanie maski kota – wycinanie konturów kociej głowy narysowanej na kartonie, kolorowanie jej wg własnego pomysłu.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. - reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków

- określa liczebność danego zbioru

- wykonuje maskę kota 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 8.1., 9.2.,
13.6., 14.6. KP s. 62, 63
KP s. 64
20.10.
Czwartek

Lubimy zwierzęta I. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – Jakie to zwierzę? Kończenie rysowania kota według wzoru. (karta pracy)
II. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4. Kształtowanie pojęcia liczby 4.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5. Rozwijanie sprawności fizycznej.
III. Rysowanie po drodze psa do jego właściciela. Określanie, co pies mija po drodze. (karta pracy)
Nazywanie zwierząt, które są na zdjęciach. Podkreślanie zdjęć tych samych zwierząt, powtarzających się po obu stronach karty. - rysuje według wzoru
- zna liczbę 4
- wykonuje ćwiczenia
1.1., 2.1.,
3.1., 5.4.,
9.1., 12.2. KP s. 65
KP s. 66
KP s. 67
21.10.
Piątek

Zwierzęta w schronisku
I. Moje zwierzątka – ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem rymowanki. Nazywanie przedmiotów, które są na zdjęciach. Dzielenie ich nazw na sylaby. Rysowanie w ramce odpowiedniego zwierzęcia. (karta pracy).
II. Rozmowa kierowana na temat zwierząt mieszkających w schronisku. Dlaczego powstają schroniska?, Jak czują się tam zwierzęta?, Jak można pomagać?
Ćwiczenia w książce, wypowiadanie się na podstawie obrazków na temat: Jak pies pomaga ludziom?
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
III. Rysowanie szlaczków po śladach. Rysowanie szlaczków samodzielnie przez chętne dzieci. (karta pracy).
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.


- potrafi dzielić na sylaby
- wypowiada się na określony temat
- jest opiekuńcze wobec zwierząt
- zgodnie bawi się z kolegami
- rysuje szlaczki 1.1., 3.1.,
3.2., 3.3.,
5.3., 5.4.,
14.3.,
14.5.,
14.6. KP, s. 68
K, s. 25
KP, s. 69

4. Domy i domki
• Ćwiczenia poranne – zestaw nr IX (ułożone przez autora).
• Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence Ojciec Wirgiliusz (ułożona przez autora).
• Zabawy ruchowo-naśladowcze: Co robimy w kuchni, łazience, pokoju?, Nie strać szarfy (ułożone przez autora).
• Zabawa ruchowa z użyciem chusty animacyjnej – Kolorowe wycieczki (ułożona przez autora).
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr VI (ułożone przez autora).
• Spacer – obserwowanie późnojesiennej przyrody.

Nasza miejscowość,
nasz region
Poznawanie osób pracujących w bliskim
otoczeniu przedszkola
− poznawanie, na pod-
stawie swojej miejscowości, sposobów
budowania dawniej
i współcześnie
− nazywanie zawodów
związanych z budownictwem.
Poznajemy przyrodę
Jesień
− pokazywanie na wy-
branych przykładach
(np. jeża, wiewiórki,
bociana), jak zwierzęta przygotowują
się do nadchodzącej
zimy (odlatują do
Afryki, gromadzą
zapasy, zasypiają);
zwracanie uwagi na
zmiany w wyglądzie
zwierząt, np. zmiana
ubarwienia, gęstnienie futra, piór. 24.10.
Poniedziałek

Co to jest dom? I. Zabawy przy piosence Maluję wielki dom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.
II. Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Ćwiczenia słuchowe W domu – reagowanie ustalonym ruchem w momencie usłyszenia słowa dom w wierszu M. Brykczyńskiego.
Oglądanie zdjęć różnych domów; nazywanie ich i porównywanie, zwrócenie uwagi na różnice w zabudowie miast i wsi. (karta pracy).
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
III. Plastelinowy dom – wylepianka z plasteliny na opakowaniu z płyty CD.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. − interpretuje muzykę ruchem
- wie jak wygląda litera i
− ugniata i modelu-
je plastelinę 1.1., 3.1.,
3.2., 4.2.,
5.3., 5.4.,
11.1., 9.2. KP, s. 70
25.10.
Wtorek

Różne domy I. Zabawa Imię głoska – określanie pierwszej głoski w swoim imieniu, podanie nazwy przedmiotu, rośliny, zwierzęcia, które się to głoską rozpoczynają.
II. Zabawa dydaktyczna Różne domy. Rozmowa na temat budowy domów. Wymienianie etapów budowy domów (projekt, zebranie materiałów, wykopy, budowa, wykańczanie wnętrza).
Układanie sylwet domów z papierowych figur geometrycznych. Liczenie wszystkich figur użytych do ułożenia.
Moja rodzina, mój dom – ćwiczenia w książce.
III. Rozmowa na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci w domu.
Rysowanie szlaczków po śladach. Dla chętnych rysowanie samodzielnie. (karta pracy).
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. − stosuje słowa:
piwnica, parter,
pierwsze (drugie,
trzecie...) piętro,
strych
- układa dom z figur geometrycznych
− rysuje rodzinę
na tle własnego
domu
- wypowiada się na określony temat 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 8.1.,
9.2., 11.1. K, s. 26
KP, s. 73
26.10.
Środa

Pocięty obrazek domu I. Tworzenie zdrobnień i zgrubień do słowa dom. Dzielenie na sylaby prostych słów – nazw zabawek. Porównywanie zdjęć przedstawiających miasto nocą i miasto w dzień. (karta pracy).
II. Zabawy matematyczne – Pocięty obrazek. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej W domu rodzinnym.
Ćwiczenia w liczeniu – Porównujemy liczbę okien.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr VI.
III. Rysowanie domu, otoczenia, w którym dzieci chciałyby mieszkać. Określanie ostatniej głoski w nazwach zdjęć. (karta pracy). Zabawa dydaktyczna – Tyle samo – łączenie w pary obrazków przedstawiających taką samą liczbę zabawek. Wykonanie tylu czynności (podskoków, przysiadów), ile razy n-l uderzy w bębenek.
- dzieli na sylaby nazwy zabawek
- liczy w zakresie sześciu
- sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 7.2.,
11.1., 13.3. KP., s. 74
KP. s. 75
27.10.
Czwartek

Plan mieszkania I. Zabawa słowna Czy umiem zadawać pytania?
Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo- ruchową. Dzieci kreślą w powietrzu różne kształty, np. koło, dwóch listków, dwóch domów, obiema rękami jednocześnie.
II. Układanie planu swojego mieszkania. Oglądanie planu mieszkania przygotowanego przez n-la. Nazywanie poszczególnych pomieszczeń. Określanie, co może się w nich znajdować.
Próby rysowania planu swojego mieszkania (z pomocą n-la).
Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem. Poznanie cech trójkąta.
Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
III. Nazywanie mebli przedstawionych na obrazkach. Łączenie z nimi liniami rysunków przedmiotów, które mogą się w nich lub na nich znajdować. (karta pracy).
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. -- rozwija koordynację wzrokowo- ruchową
- - rysuje plan swojego mieszkania
- - poznaje nową figurę geometryczną – trójkąt
- 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 9.2.,
11.1. KP., 76, 77

28.10.
Piątek

Domy zwierząt I. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego. N-l czyta wyrazy, a dzieci mówią nazwy obrazków. (karta pracy).
II. Słuchanie opowiadania M. Stękowskiej-Zaremby Co robią skrzaty w zimie? Rozmowa na temat opowiadania. Czytanie całościowe napisu domy i domki, nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach, dzielenie ich nazw na sylaby.(ćwiczenia w książce).
Łączenie liniami zdjęć zwierząt z obrazkami ich zwierząt. (karta pracy).
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr VI.
III. Ryzowanie szlaczków po śladach. Dla chętnych – samodzielne rysowanie szlaczków. (karta pracy).
Zabawy tangramem.


KP. s. 78
K, s. 27
KP. s. 79
KP., s. 80


5. Urządzenia elektryczne

• Ćwiczenia poranne – zestaw X (ułożone przez autora).
• Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał – Naśladujemy urządzenia elektryczne (ułożona przez autora).
• Zabawa rozwijająca umiejętność współdziałania z partnerem – Pralka (ułożona przez autora).
• Zabawa muzyczno-ruchowa Muzyka i ruch (ułożona przez autora).
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VI (ułożone przez autora).
• Spacer – obserwowanie zmieniającej się przyrody.
Nasz kontakt z techniką
Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
− bezpieczne korzystanie z wybranych
urządzeń technicznych, np.: telewizora,
komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
− poznawanie, w sposób bezpośredni lub
pośredni, różnych
form zastosowania
techniki w życiu ludzi
(np. korzystanie z telefonu stacjonarnego
lub komórkowego,
komputera). 31.10.
Poniedziałek

Robię pstryk i mam światło w mig I. Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał – Naśladujemy urządzenia elektryczne.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr X.
II. Teatrzyk kukiełkowy według tekstu I. R. Salach Światło.
Zapoznanie ze sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i obecnie.
Oglądanie obrazka współczesnej kuchni. Wskazywanie i nazywanie znajdujących się tam urządzeń elektrycznych (książka).
Wprowadzenie litery t – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr VI.
III. Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Określanie, do czego służy każdy z nich. Otaczanie pętlami zdjęć przedmiotów, które znajdują się w domach dzieci. (karta pracy).
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. − wymienia sposoby oświetlania
pomieszczeń
dawniej i obecnie
- poznaje nową
literę – t
- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 10.3. k. , s. 28,
KP, cz. 2,
s. 3
1.11.
Wtorek
Święto zmarłych

2.11.
Środa

Do czego mogą służyć urządzenia elektryczne I. Zabawa rozwijająca umiejętność współdziałania z partnerem – Pralka.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr X.
II. Słuchanie opowiadania I. R. Salach – Ania pomaga mamusi.
Rozwijanie mowy. Rozmowa na temat opowiadania.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat urządzeń elektrycznych.
Wypowiedzi dzieci o tym, jak radzili sobie ludzie dawniej, gdy nie było pralek, lodówek...Łączenie w pary zdjęć i rysunków urządzeń o takim samym przeznaczeniu. (karta pracy).
III. Zabawy chustą animacyjną: morze, cukierek, rekin.
Otaczanie pętlami zdjęć tych urządzeń, których nazwy kończą się taką samą głoską. (karta pracy).
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. - odpowiada na
pytania dotyczące utworu
- współpracuje z kolegami w zabawie 1.1., 2.5.,
3.1., 3.2.,
5.3., 5.4.,
10.3.,
14.5. KP, s. 6,
7, 8
3.11.
Czwartek

Znamy te urządzenia I. Zabawa muzyczno – ruchowa Muzyka i ruch.
Gry i zabawy stolikowe: puzzle, układanki, domino.
II. Zagadki o urządzeniach elektrycznych. Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
Zabawa matematyczna W sklepie komputerowym, rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania.
Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5, kształtowanie pojęcia liczby 5.
Rysowanie szlaczków po śladach. Rysowanie szlaczków samodzielnie przez chętne dzieci. (karta pracy).
III. Łańcuszek literowy – doskonalenie słuchy fonematycznego.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. - dostrzega charakterystyczne cechy
przedmiotów
− liczy w zakresie
sześciu
- doskonali słuch fonematyczny
1.1., 3.1.,3.2., 4.2.,5.3., 5.4.,13.1.,
13.2.,14.3. KP, s. 9
4.11.
Piątek

Co ułatwia pracę w domu?
I. Zabawy kołowe ze śpiewem do wyboru przez dzieci: Róża, Rolnik sam w dolinie, Chińczyk.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr X.
II. Co ułatwia nam pracę w domu – ćwiczenia słuchowe i logiczne. Zapoznanie z możliwością wykorzystania urządzeń elektrycznych.
Ozdabianie sylwety lampki nocnej z wykorzystaniem papieru kolorowego, kulek z bibuły i kredek.
Spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
III. Ćwiczenia oddechowe Jak odkurzacz.
Nazywanie urządzeń przedstawionych na zdjęciach. Określanie, co robimy za ich pomocą. Naśladowanie tych czynności, Określanie, gdzie na rysunkach względem mebli znajduje się kotek. (karta pracy).
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
− wymienia korzyści wynikające ze
stosowania urządzeń elektrycznych w domu
− ozdabia rysunek
lampki według
własnego pomysłu
- rozwija pojemność swoich płuc

1.1., 3.1.,
3.2., 5.3.,
5.4., 6.4.,
9.1., 10.3.,
14.2. K, s. 29

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.