X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32586

Przystosowanie ryb do życia w wodzie - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ

ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
W KLASIE II


TEMAT DNIA: PRZYSTOSOWANIE RYB DO ŻYCIA W WODZIE


TREŚĆ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: Cechy charakterystyczne ryb i środowiska ich życia. Czytanie różnych tekstów i zebranie ich na podstawie najważniejszych informacji o rybach. Ustny opis wybranej ryby. Samodzielny wybór i zapis najważniejszych informacji o rybach. Ryby, rybki - praca plastyczna.

CEL OGÓLNY: Kształtowanie umiejętności charakteryzowania ryb na dowolnie wybranym przykładzie, z uwzględnieniem sposobu poruszania się, przystosowania do życia w wodzie.
CELE OPERACYJNE W ZAKRESIE POSTAW, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY WYRAŻONE CZYNNOŚCIAMI UCZNIA –
UCZEŃ:
• czyta różnorodne teksty ze zrozumieniem
• redaguje krótkie teksty na podstawie zdobytych wiadomości
• tworzy wypowiedzi na podany temat
• wyróżnia cechy charakterystyczne ryb
• dokonuje ustnego opisu ryb
• wzbogaca czynny słownik językowy
• wyjaśnia, w jaki sposób ryba przystosowana jest do życia w środowisku wodnym
• objaśnia na czym polega jajorodność i żyworodność
Postawy – uczeń:
• przejawia aktywną postawę w ograniczaniu swojego niekorzystnego oddziaływania na środowisko
• potrafi dobrze się komunikować oraz prezentować wyniki pracy grupy
• planować i organizować pracę własną i w grupie
• współpracuje w grupie

Metody pracy:

Wiodąca: praktyczna – działania praktyczne;
Wspomagająca: słowna – pogadanka, praca z tekstem;
oglądowa – obserwacja, pokaz;


Formy organizacyjne: praca indywidualna zróżnicowana i zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
tablice graficzne budowy zewnętrznej ryb, okaz naturalny ryby (okaz wysuszony), podręczniki przyrody, leksykony przyrodnicze, ilustracje ryb - magnetofon, kaseta z nagraniami szumu rzeki, morza i odgłosów ryb, materiały plastyczne, karty pracy
Czas trwania zajęć- dwie jednostki lekcyjne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:


1.FAZA WPROWADZAJĄCA

Przedstawienie tematu zajęć - uświadomienie celu lekcji (sformułowanego w języku ucznia - element oceniania kształtującego).
Na dzisiejszych zajęciach wybierzemy się do krainy środowiska wodnego. Będziecie uważnie słuchać czytanych i prezentowanych tekstów i informacji przekazywanych przez kolegów, poznacie budowę ryby oraz dowiecie się jak przystosowały się one do życia w wodzie.

Przypomnienie rodzajów zbiorników wodnych:

WODY STOJĄCE WODY PŁYNĄCE
• stawy
• jeziora
• morza
• oceany • rzeki
• potoki
• strumyki

* Nawiązanie do tematu lekcji:
- uczniowie słuchają nagrania szumu rzeki, morza i głosów ryb
- wymieniają zwierzęta żyjące w środowisku wodnym


Wspólne rozwiązanie krzyżówki – odczytanie hasła - rozmowa z uczniami:
KRZYŻÓWKA nr 1

• Uczniowie uzupełniają krzyżówkę:

1 A K W A R I U M
2 P Ł Y W A
3 B U D A
4 Ł U S K I
5 M I S K A
1. Szklany pojemnik na rybki - akwarium
2. Co robi ryba w wodzie? - pływa
3. Mieszkanie dla psa to ...?- buda
4. Połyskują na skórze ryb - łuski
5. Kotek pije z niej mleko - miska
2. FAZA REALIZACYJNA

•Budowa morfologiczna ryb - omówienie budowy zewnętrznej ryby oraz jej cech charakterystycznych - plansza + podręcznik (ćw. C s. 72)

•Różnorodność gromady ryb - zwrócenie głównej uwagi na kształt ciała i wygląd ryb:
- prezentacja ilustracji ryb
- wyszukiwanie różnic
•Głośne czytanie tekstu „Ryby” - (ćw, C s. 73)
•Prezentacja przygotowanych ciekawostek i informacji na temat ryb.
•Omówienie czynności życiowych ryb - Przystosowanie ryb do życia w środowisku wodnym - (dobór przymiotników) - praca indywidualna + karty pracy nr 1.
* miejsce występowania - ...
* kształt ciała - ...
* ubarwienie - ...
* sposób odżywiania - ...
* inne: - oddychanie - skrzela
- sposób poruszania - płetwy, pęcherz pławny
- pokrycie ciała - układ łusek „dachówkowaty”
- rozmnażanie - jajorodne, jajożyworodne
- oczy - bez powiek


maskujące wody słodkowodne

odstraszające wody słone

dezorientujące wroga rzeki, jeziora

kolorowe morza i oceany

mięsożerne - drapieżniki podłużny

opływowy
wszystkożerne
owalny
roślinożerne

•Zabawa muzyczno - ruchowa „Witam Was”.
Uczniowie dobierają się parami i ustawiają w kole. Wyklaskując rytm, śpiewają i poruszają się po kole, zmieniając partnerów. Podczas kolejnych powtórzeń, następuje zmiana tempa.

•Redagowanie tekstu o cechach charakterystycznych ryb - praca samodzielna zróżnicowana + karty pracy nr 2:

- samodzielne redagowanie notatki na temat zajęć wg podanego planu
- uzupełnianie luk w zdaniach brakującymi wyrazami.

Karta pracy nr 2

Uzupełnij zdania dotyczące czynności życiowych ryb.

"Ryby poruszają się w wodzie za pomocą .....................
Głównym narządem napędowym jest ...........................
Pływanie ułatwia ....................... .................,
który zmniejsza ciężar ciała ryby. Odżywiają się różnorodnym
pokarmem. Ryby .............................
mają otwór gębowy zaopatrzony w ostre zęby, a ryby ................................. lub odżywiające się
drobnymi zwierzętami zwykle pozbawione są zębów. Narządem
oddechowym są ................... umożliwiające rybie
oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie. Pod względem
rozmnażania większość ryb jest..............................
Jaja ryb to ..................... ."
( płetw, płetwa ogonowa, pęcherz pławny, mięsożerne, skrzela, jajorodna, ikra)

3. FAZA PODSUMOWUJĄCA

•Uczniowie dokonują odczytu notatek na temat treści omawianych na zajęciach, wskazują na elementy i cechy budowy ciała ryby, umożliwiające jej życie w wodzie.
•Kolorowe rybki w akwarium - składanie sylwety ryby z puzzli i kolorowanie ich (praca plastyczna - technika dowolna).
•Zadanie pracy domowej - karta pracy nr 3

W oparciu o powyższy tekst skoryguj błędy w zdaniach.

„Ryby poruszają się w wodzie za pomocą kończyn. Pływanie na różnych głębokościach ułatwia pęcherz moczowy, który zmienia ciężar ich ciała. Ciało ryby pokrywa skóra i nabłonek. Za pomocą tego narządu wydalniczego może sterować i kierować, nawet przy sile prądów wody. Narządem oddechowym są płuca, umożliwiające rybom oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie. Pod względem rozmnażania większość ryb jest żyworodna. Jaja ryb to skrzek.”
• Ocena zajęć i uczniów
Na tablicy wiszą trzy papiery pakowe z narysowanymi tarczami, nad którymi znajdują się pytania. Uczniowie podchodzą i rysują kropki na tarczach. Środek oznacza najwyższą ocenę.
• Czy podobała Ci się forma lekcji?
• Jak oceniasz swoją pracę?
• Czy nie miałeś trudności w rozwiązywaniu zadań?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.