X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32534

Bezpiecznie poruszamy się po drodze - scenariusz zajęć świetlicowych

Bezpiecznie poruszamy się po drodze


Cel ogólny: Utrwalanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze

Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze;
- utrwalenie przestrzegania pięciu zasad przejścia przez jezdnię;
- wdrażanie do przechodzenia w miejscach wyznaczonych dla pieszych;
- poznawanie i odróżnianie znaków drogowych oraz wdrażanie do stosowania się do nich;
- odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym;
- rozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwie dobranego miejsca zabaw.

Metody: - informacyjne, oglądowa, praktycznego działania

Formy: - zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: - plansze informacyjne, tekturowe znaki, test ze znajomości znaków drogowych (wydruk z internetu), wiersz K. Wiśniewskiego pt. „Kolorowe znaki”, gry planszowe z wykorzystaniem znajomości znaków drogowych, kolorowanki tematyczne, film video pt. „Bezpieczne poruszanie się po drodze”.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część 1

1. Powitanie – dzieci siedzą na dywanie
2. Zapoznanie z tematem i przebiegiem zajęć
3. Pogadanka na temat „Kto to jest PIESZY?” – jak powinien zachowywać się w ruchu drogowym
4. Utworzenie pięciu zasad zachowania się na drodze obowiązujących pieszego
5. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat informacji znajdujących się na planszach – „przejście dla pieszych”, „niebezpieczne sytuacje na drodze”

Część 2

1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza pt. „Kolorowe znaki”
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wiersza i informacji w nim zawartych, ukierunkowanie pytaniami:
- o jakich znakach jest mowa w wierszu?
- jak wyglądają znaki ostrzegawcze?
- czym różnią się znaki zakazu od znaków nakazu?
- po czym rozpoznajemy znaki informacyjne?
3. Samodzielne poznawanie znaków drogowych – uczniowie indywidualnie podchodzą do planszy ze znakami; wybierają znak i informują na głos co ich zdaniem on oznacza (nauczyciel weryfikuje wypowiedź ucznia, konsultuje się z grupą itd.)
4. Nauczyciel pokazuje uczniom tekturowe znaki drogowe wg określonego podziału na grupy (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, świetlne)
5. Nauczyciel przeprowadza krótki test ze znajomości znaków drogowych
6. Dzieci otrzymują od nauczyciela propozycję gier planszowych znajdujących się w świetlicy w celu utrwalenia znajomości znaków drogowych
7. Nauczyciel rozdaje kolorowanki dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze

Część 3

Oglądanie na video filmu edukacyjnego pt. „Bezpieczne poruszanie się po drodze” w celu podsumowania i utrwalenia zapamiętanych treści z przeprowadzonych zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.