X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3253
Dział: Gimnazjum

Praca klasowa o świecie i Polsce w okresie międzywojennym

1. Oceń, czy autorów poniższych wypowiedzi można uznać za zwolenników nazizmu lub komunizmu. Prawidłową odpowiedź zaznacz kółkiem. ( 0 – 2)
Wczoraj wieczorem gestapo aresztowało mojego ojca. Łajdak mówił, że jest uczciwym człowiekiem (Niemcy). P F
Prasa radziecka jest najlepsza na świecie. Chciałbym dostać do rąk zachodniego szmatławca, żeby utwierdzić się w przekonaniu (ZSRR). P F

2. Uzupełnij tabelę. Spośród podanych w tabeli wybierz te, które są związane z Niemcami hitlerowskimi (0 – 1)

Niemcy Konserwatyzm, nazizm, komunizm, nacjonalizm, liberalizm, anarchizm
........................................
........................................
........................................
........................................

3. Uzupełnij tekst (0 – 3)
Minister spraw zagranicznych RP................................ nie zgodził się na niemieckie żądanie przyłączenia ..................do Niemiec. Uznał to za próbę odepchnięcia Polski od .........................Sprzeciwił się także utworzeniu ........................................ łączącej Niemcy z Prusami Wschodnim.

4.Napisz czym charakteryzuje się ustrój totalitarny (0 – 7)
Faszyzm
W którym wieku się pojawił?
Na jakim obszarze?
Z jaką osobą jest związane?
Z jaką partią?
Wartości głoszone przez propagandę ?

Stosunek do inaczej myślących?

Militaryzm?

5. Napisz dzięki czemu znamy podane w tabelce postacie (0 – 3)
Postać Czego dokonał? (Co uczynił?)
Franklin Delanoe Roosevelt

Ignacy Mościcki

Walery Sławek

6. Wciel się w postać Polaki który po kilku latach pobyty w demokratycznej Wielkiej Brytanii przyjechał w 1929 roku do sanacyjnej Polski. W tabeli scharakteryzuj ustrój autorytarny (0 – 3)

Rządy autorytarne
W jakim państwie się pojawił?
Z jaką osobą jest związany?

Z jaką partią?

7. Wymień problemy, z którymi przyszło się zmierzyć rządom II RP w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Wskaż 5 problemów i sposób ich rozwiązania.
(0 – 5)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

8. Wyjaśnij pojęcia: (0 -5)
Zamach majowy to........................................
........................................
Sanacja to........................................
........................................
COP to........................................
........................................
Nowy Ład to........................................
........................................
Kolektywizacja to........................................
........................................

9.. Uzupełnij zdania (0 – 6)
Okres demokratyczny w dziejach II RP trwał od roku.................. do................
Okres sanacyjny trwał od roku...............do roku................
Okres po śmierci Piłsudskiego trwał od roku.................do roku.........

10. Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego (0 - 6)
1939 maj 2, Warszawa. Informacja ministra Józefa Becka dla ambasadora RP w Paryżu Juliusza Łukasiewicza o zamiarze odrzucenia przez Polskę ewentualnych gwarancji ZSRR
Proszę zwrócić uwagę Bonnetowi, że nawet jednostronną deklarację gwarancyjną sowiecką uważałbym dla nas za nie do przyjęcia. Tak samo ostrzegałbym przed tą formą gwarancji dla państw bałtyckich. To zastrzeżenie oczywiście nie ma na celu wpływania na kształtowanie się stosunków francusko-sowieckich. Wychodzimy jedynie z oceny realności sytuacji, jak i oportunite politycznej. Według informacji od Halifaxa Anglicy z góry liczą się z naszym stanowiskiem i dążą do deklaracji sowieckiej bezosobowej, to jest zapewniającej życzliwy stosunek do każdego państwa, które stało się obiektem agresji.
1. W którym wieku powstało powyższe źródło?........................................
2. Kto jest autorem tekstu?........................................
3. Podaj nazwy krajów, których dotyczy w/w tekst........................................
........................................
4. Podaj nazwy krajów bałtyckich , których dotyczy fragment „Tak samo ostrzegałbym przed tą formą gwarancji dla państw bałtyckich”
........................................
5. Na jakiej zasadzie polityki zagranicznej opierały się stosunki polsko – sowieckie?
........................................
6. Co oznaczałaby dla tej zasady przyjęcie prośby sojuszu Polski z ZSRR?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.