X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32470
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zabawy logorytmiczne

ZABAWY LOGORYTMICZNE

Zabawa 1):
,,Magiczna liczba 7’’- dzieci wykonują kolejne sekwencje ruchów do treści piosenki.

Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności wiązania ruchu treścią piosenki;
- usprawnianie koordynacji ruchowej;
-kształcenie poczucia rytmu;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
-kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 1-7;


Przebieg zabawy:
Dzieci są ustawione w kole, trzymają się za ręce, idą po kole i śpiewają z n-lką piosenkę, wykonują ruch przyjęty dla każdej cyfry po sekwencji: ,,Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę 7 (2 razy ).
- to jest 1-tupnięcie nogą;
- to jest 2-tupnięcie drugą nogą;
- to jest 3-klęk na jedno kolano;
- to jest 4- klęk na drugie kolano;
- to jest 5-podparcie się w klęcząc na łokciu;
- to jest 6- podparcie się na drugim łokciu;
- to jest 7- schowanie głowy za ręce.
*Ruchy przyporządkowane poszczególnym cyfrom powtarza się każdorazowo po sekwencji :(...)to jest jeden, to jest dwa.
Czy znasz ( 2 razy)magiczną liczbę 7- (2 razy) ?To jest jeden, to jest dwa, to jest trzy itd. ,aż do siedem.


Zabawa 2):
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności koncentracji;
-kształcenie umiejętności reagowania na umówiony sygnał;
-rozwijanie percepcji słuchowej;
-nawiązanie współpracy z grupą;

,, Na łące”- ćw .słowno- ruchowe
Dzieci są podzielone na trzy grupy, stoją w rozsypce. Każda z grup ma przydzielony instrument ,,wywoławczy ”.I tak , na dźwięk bębenka wybiegają żaby i wydają dźwięk: kum, kum, rech, rech.
Na dźwięk trójkąta wychodzą świerszcze i mówią: cyk, cyk,cyk. Na dźwięk grzechotki wybiegają pszczoły i wydają dźwięk: bzzzzzz, bzzzzzzz.


Zabawa 3):
Cele ogólne:
-kształcenie poczucia rytmu:
- rozwijanie umiejętności odtwarzania prostych rytmów;
- pobudzanie dziecka do aktywności słuchowej i ruchowej;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
- uwrażliwianie na muzykę ( o ile wykorzysta się ją do zorganizowania zabawy)
,, Słuchaj uważnie’’- dzieci spacerują po obwodzie koła. W wyznaczonym miejscu na krzesełku leży bębenek. Na dźwięk dzwonka koło zatrzymuje się, a dziecko stojące najbliżej instrumentu bierze go do ręki i odtwarza rytm ( prosty) , który podał mu n-l.
*Zabawa może być przeprowadzona z wykorzystaniem muzyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.