X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32439
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Świąteczne zabawy dla Świętego Mikołaja. Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie dzieci 5- letnich

Temat: Świąteczne zabawy dla Świętego Mikołaja

Cel ogólny: Badanie stopnia przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu:
narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej
strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do
rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia
głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często
stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

8. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
3) tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem, próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Cele szczegółowe:
- odtwarza proste struktury rytmiczne;
- uważnie słucha treści opowiadania;
- wyszukuje ilustracje przedstawiające fragmenty opowiadania, układa historyjkę obrazkowa;
- dokonuje analizy sylabowej wyrazów, podaje liczbę sylab w wyrazie;
- podaje liczbę wyrazów w ułożonym zdaniu,
- identyfikuje głoskę w nagłosie wyrazów;
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów
- rozpoznaje proste napisy;
- wskazuje punkty na kartce: prawy, lewy górny róg, prawy, lewy dolny róg;
- łączy linią punkty na od lewej do prawej strony według instrukcji nauczyciela, kreśli wzory literopodobne po śladzie

Metody:
Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- opowiadanie, rozmowa
Oglądowe- ilustracja, obrazki
Aktywna-, metody C. Orffa, , elementy metody D. Dziamskiej

Forma:
zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne; opowiadanie „Mikołaj’ B. Forma
, historyjka obrazkowa: Mikołaj , drzewo logiczne, gwiazdy papieru do budowania modelu zdania, obrazki związane ze świętami obrazki zabawek, papierowe gwiazdki , muzyka KLANZA, piosenka „Jedzie mikołaj” instrumenty perkusyjne, obrazki przedmiotów do budowania zdań, karty pracy z ćwiczeniami graficznymi.
papier szary, pastele

Przebieg
Sytuacja edukacyjna
1.Przywitanie
Na jaką głoskę zaczyna się moje imię?:
- Proszę aby wstały dzieci których imiona rozpoczynają się głoską M itd.
Dz. które wstaną wystukują podany przez nauczyciela rytm na instrumentach - odtwarza proste struktury rytmiczne;

2. Mikołaj - dzieci słuchają opowiadania, układają historyjkę obrazkową,

3.Mikołaj przychodzi nie tylko do dzieci, które dbają o porządek ale również do tych , które ładnie bawią się i pracują w przedszkolu . Czy chcecie aby Mikołaj i was odwiedził? Zapraszam więc do zabawy.

3.Taniec sylab- zabawa ruchowa- dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki, na przerwę w muzyce podskakują tyle razy, ile sylab słyszą w prezentowanym przez nauczycielkę wyrazie

4.Uporządkuj obrazki przedmiotów bez których nie byłoby Świąt Bożego Narodzenia - analiza sylabowa wyrazów, dzieci otrzymują ilustracje przedmiotów segregują obrazki według ilości sylab do właściwego worka .

5. Zabawa ruchowa ze śpiewem do piosenki „Mikołaj jedzie samochodem”.
- improwizuje ruchem słyszana muzykę

6 „Głoskowe prezenty – na prezencie jest kropki , które wskazują liczbę głosek w wyrazach. Zadaniem dzieci jest wybranie obrazków na których przedmioty, postacie mają daną liczbę głosek i ułożenie ich na prezentach

7. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Worek Mikołaja” - rozwija wyobraźnię

8. Niespodzianki z pod choinki - nauczycielka otwiera worek , w którym znajdują się obrazki o różnej tematyce, odczytuje krótki list od Mikołaja , z której dzieci dowiadują się , że Mikołaj prosi je o ułożenie zdania na temat obrazka oraz na dywaniku schematu z gwiazdek odzwierciedlającego ilość wyrazów w ułożonym zdaniu, po czym każde dziecko prezentuje swoje zdanie.

9 Gram z Mikołajem w bingo- analiza i synteza głoskowa wyrazów- dzieci rozpoznają napisy, identyfikują je z obrazem graficznym na kartach,

10 Prezent dla Mikołaja ćwiczenia graficzne, wykonanie świątecznej bombki wg metody D. Dziamskiej
-
10 Prezent dla Mikołaja- ćwiczenia graficzne, przyklejanie elementów pod dyktando. Dzieci wykonują obrazek dla Mikołaja . Najpierw przyklejają chmurkę w lewym górnym rogu kartki, potem księżyc w prawym górnym rogu, w lewym dolnym zajączka a w prawym dolnym prezent dla zająca Następnie łącza kropki na choince zaczynając od lewej strony tworząc samodzielny szlaczek .

10. Ewaluacja- rozmowa w kręgu. Podziękowanie dzieciom za wspólne zabawy i wybranie przez dzieci naklejki – nagrody za wspaniała zabawę .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.