X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32318
Dział: Gimnazjum

Jakie substancje przewodzą prąd elektryczny? Jak nie smakując można potwierdzić odczyn roztworu?

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Temat lekcji: Jakie substancje przewodzą prąd elektryczny? Jak nie smakując można potwierdzić odczyn roztworu?

Cele lekcji:
Cel główny:
- zbadanie, jakie substancje przewodzą prąd elektryczny,
- doświadczalne potwierdzanie odczynu roztworów.

Cele operacyjne:
Poznawczy (uczeń wie, zna rozumie):
- co to są elektrolity i nieelektrolity oraz wskaźniki odczynu roztworów .

Kształcący (uczeń umie, potrafi):
- dokonywać prawidłowych obserwacji i formułować poprawne wnioski wynikające z przeprowadzonych eksperymentów,
- rozróżnić doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników,
- wskazać zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego, oranżu metylowego).

Wychowawczy (uczeń chce, pragnie):
- osiągać radość i satysfakcję z samodzielnego zdobywania wiedzy,
- prezentować wyniki obserwacji oraz swojego rozumowania,
- pracować zgodnie z zasadami bhp.

CZĘŚĆ METODYCZNA
Metody nauczania: słowna, praktyczna/badawcza – doświadczenia uczniowskie, obserwacyjna – pokaz eksperymentu.
Formy pracy: w grupach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykonania eksperymentów, karty pracy, podręcznik.

Przebieg lekcji:
Faza przygotowawcza
sprawdzenie obecności,
przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć,
sformułowanie tematu lekcji – motywacja.

Faza realizacyjna
Zapoznanie uczniów z celami lekcji i sposobem pracy na lekcji.
Wykonanie doświadczenia 1 - nauczyciel.
Doświadczenie 1:
Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego.
Obserwacje:
substancja świecenie żarówki
woda destylowana -
woda z kranu +
r-ór soli (NaCl)w wodzie +
r-ór kwasu octowego +
r-ór zasady (NaOH)w wodzie +
r-ór cukru -
r-ór alkoholu (gliceryny) -

Wnioski:
Woda destylowana, roztwór cukru i alkoholu (gliceryny) nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to nieelektrolity.
Nieelektrolity – związki chemiczne, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego.
Pozostałe roztwory, tj. soli, kwasu i zasady przewodzą prąd elektryczny – są elektrolitami.
Elektrolity – związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

Zastosowania elektrolitów: (uczniowie proponują lub przepisują z Podręcznika (Nowa Era część 2, str. 13)
- produkcja akumulatorów
- oczyszczanie metali
- galwanizacja, czyli pokrywanie przedmiotów metalowych warstwą innych metali n. chromu, niklu, cynku, srebra
- otrzymywanie glinu (który jest wykorzystywany do produkcji folii aluminiowej, drutów).


Wykonanie doświadczenia 2 – wykonują uczniowie w grupach wg instrukcji a obserwacje wpisują do tabeli w kartach pracy.

Doświadczenie 2:
Badanie odczynu wodnych roztworów substancji.

środowisko(odczyn) barwy wskaźników
oranż met. uniwers. pap. wskaźn. fenoloft.
kwasowe
obojętne(woda dest.)
zasadowe


Podsumowanie wyników eksperymentu od wszystkich grup i zapisanie na tablicy w tabeli (jak wyżej).


Faza podsumowująca
Zdefiniowanie i zapisanie pojęć (Podręcznik str. 17):

Wskaźniki (indykatory) – substancje, które zmieniają barwę w zależności od odczynu roztworu.
Fenoloftaleina -
Oranż metylowy -
Uniwersalny papierek wskaźnikowy -

Przypomnienie czym są elektrolity i które substancje przewodzą prąd elektryczny.
Rozwiązanie zadań z P str.17 zadanie 1– 4

Zadanie pracy domowej:
Poszukaj informacji o popularnych wskaźnikach naturalnych. Napisz jak zmienia się zabarwienie wywaru z czerwonej kapusty w zależności od odczyny środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.