X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32298
Dział: Gimnazjum

Na czym polega praca mięśni? Konspekt zajęć lekcyjnych z biologii realizowany w klasie II gimnazjum

TEMAT: Na czym polega praca mięśni ?
DZIAŁ: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka – Układ narządu ruchu
1. CELE LEKCJI - KATEGORIE
Uczeń potrafi:
- uczeń wymienia źródła substancji energetycznych niezbędnych do pracy mięśni
- uczeń wyjaśnia na czym polega mechanizm skurczu mięśnia
- uczeń opisuje budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego
- uczeń charakteryzuje rodzaje pracy mięsni (statyczną i dynamiczną), a także podaje ich przykłady
- uczeń uzasadnia rolę sprawności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

2. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
-Podręcznik – Gołda. W., Kłyś M., Wardas. J., Biologia dla gimnazjum – część 2, Nowa Era, Warszawa 2000;
-Tematyczna plansza ścienna
-Karta pracy ucznia
3. METODY PRACY
Słowna:
-Pogadanka, elementy wykładu
-Analiza tekstu zamieszczonego w podręczniku, a także obserwacja ilustracji zamieszczonych w podręczniku i na planszy ściennej;
-Problemowa – poszukiwanie przez ucznia odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela;
Obserwacyjna:
- Obserwacja planszy ściennej przedstawiającej - Budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego
Pisemna:
-Notatka w zeszycie i karta pracy ucznia

4. FORMY PRACY: Praca indywidualna i grupowa;

5. REALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: edukacja prozdrowotna
6. PRZEBIEG LEKCJI:
I. Część wstępna:
a)Sprawy organizacyjno - porządkowe; 1,5 minuty

II. Część właściwa:
1.Faza wprowadzająca 3.5 minuty
a)Przedstawienie uczniom celów lekcji oraz przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji na temat: Budowa i rodzaje mięśni.

2.Faza realizacyjna 32 minuty
a)Wprowadzenie do tematu – elementy wykładu – Omówienie budowy mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz nawiązanie do mechanizmu pracy mięśni.
b)Nauczyciel prezentuje uczniom, tematyczną planszę ścienną przedstawiającą - Budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego 5 minut

c)Uczniowie na prośbę nauczyciela wykonują w zeszycie rysunek przedstawiający budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego, a następnie czytają samodzielnie temat zamieszczony w podręczniku w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela (praca indywidualna) – pytania: 8 minut

-Proszę odszukać w tekście, jakie możemy wyróżnić rodzaje pracy wykonywanej przez mięśnie, nazwij je i podaj ich przykłady ?
-Znajdź w tekście informacje o tym, jakie przemiany chemiczne i energetyczne zachodzą podczas pracy mięśni ?

d)Analiza tekstu zamieszczonego w podręczniku połączona z zaprezentowaniem przez uczniów odpowiedzi na pytania postawione wcześniej przez nauczyciela oraz obserwacja ilustracji zamieszczonych w tekście – uzupełnienie przez nauczyciela wypowiedzi i spostrzeżeń uczniów. 5 minut

e)Nauczyciel podsumowuje nowy temat, a uczniowie uważnie słuchają i dostrzegają, że istota zagadnienia – poruszania się organizmów wynika z właściwego przebiegu przemian chemicznych i energetycznych zachodzących podczas pracy mięśni oraz z funkcjonowania dwóch układów – szkieletowego i mięśniowego. Nauczyciel zwraca również, uwagę młodzieży na rolę jaką odgrywa sprawność fizyczna w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 5 minut

f)Uczniowie formułują wnioski, konsultując się z nauczycielem, zapisują je w formie opisowej lub wymieniają istotne informacje w punktach 7 minut

g)Nauczyciel przeprowadza na forum klasy ocenę pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych – forma oceny uczniów to pełna ocena (6, 5, 4, 3, 2, 1) w przypadku bardzo pozytywnej czy negatywnej pracy ucznia na tle całej klasy albo ocenianie cząstkowej w formie „+” lub „-”, które w ostateczności również stworzą pełna ocenę. 2 minuty

3.Faza podsumowująca 8 minut
a)Nauczyciel przedstawia uczniom zadanie w formie karty pracy, które ma na celu utrwalenie przez nich nowo poznanych wiadomości

b)Podanie pracy domowej – przygotowanie referatu:
Temat referatu: Sprawność fizyczna a zdrowie człowieka.

Dzisiejsza lekcja miała na celu poznanie przez was budowy mięśnia poprzecznie prążkowanego i typów pracy mięśni oraz na czym polega mechanizm skurczu mięśnia. Myślę, że udało się wam dzisiaj poznać i zaobserwować, przebieg przemian chemicznych i energetycznych zachodzących podczas pracy mięśni, a co najważniejsze dostrzec istotę procesu jakim jest ruch organizmów.
Ćwiczyliście dzisiaj również umiejętność, które będą wam przydatne na egzaminie gimnazjalnym, są to min. samodzielnego wyszukiwania najważniejszych informacji w tekście, analizy informacji, a także powiązanie faktów, umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków.
Temat zrealizowany w klasie II D, A, B, C

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.