X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32271
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Opinia z odbycia praktyk studenckich w przedszkolu

Pani A. odbyła praktykę studencką w Przedszkolu ...... w terminie od...... do .......
Zapoznała się z dokumentacją przedszkola, z ogólnymi zasadami organizowania
i prowadzenia pracy wychowawczo - dydaktycznej w placówce, dokumentacją prowadzoną przez opiekuna praktyki.
Studentka miała możliwość obserwacji prowadzonych zajęć w grupie dzieci 5 - letnich np. zabaw dydaktycznych, zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych, zajęć edukacyjnych, dowolnych zabaw dzieci, spacerów i wycieczek, przygotowań do uro-czystości z okazji Dnia Mamy i Taty oraz samodzielnego prowadzenia zajęć.
Pani A. zawsze była dobrze przygotowana do zajęć. Wykorzystywała na nich dużo ciekawych, kolorowych, własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych. W umiejętny
i ciekawy sposób przekazywała wiedzę osiągając zamierzone cele. Twórczo wykorzystywała wiedzę, stosują różne metody. Odpowiednio dobierała formy i środki dydaktyczne. Prowa-dzone przez studentkę zajęcia przebiegały w miłej, pełnej życzliwości dla dzieci atmosferze.
Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że dzieci bardzo polubiły studentkę i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nią zaba-wach i zajęciach. Atmosfera podczas praktyki była życzliwa, co sprzyjało otwartości dzieci w stosunku do praktykantki. Ponadto odznaczała się dużą. kulturą osobistą oraz taktem i wyczu-ciem sytuacji. Pani A. nawiązała bardzo dobry kontakt nie tylko z dziećmi, ale z pracowni-kami przedszkola, gronem pedagogicznym i rodzicami.
Na pochwałę zasługuje również chęć niesienia pomocy nauczycielce podczas przygoto-wywania materiałów do zajęć, uroczystości przedszkolnych, elementów dekoracyjnych.
Studentka dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, cierpliwa, dynamiczna
i zaangażowana w swoją pracę i przydzielone jej zadania.

Oceniam praktykę odbytą przez panią A. na: - .............


Koordynator praktyki
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.