X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32231
Dział: Przedszkole

Rozwijanie kompetencji matematycznych w ramach przygotowania dziecka do szkoły. Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5-6 letnich

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie dzieci 5/6 - letnich

Tematyka : Rozwijanie kompetencji matematycznych w ramach przygotowania dziecka do szkoły.

Temat: „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”.

Cele ogólne :
Osiąganie umiejętności w zakresie porównywania i grupowania obiektów.
Rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej.
Doskonalenie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

Cele szczegółowe :
Dziecko :
- rozwiązuje zagadki słowne;
- porządkuje obiekty według wielkości, zaczynając od największego do najmniejszego;
- tworzy zbiory, opierając się na pojęciach ogólnych;
- klasyfikuje obiekty wg cech jakościowych - wielkości;
- określa położenie obiektów w odniesieniu do własnego ciała: na prawo, na lewo;
- liczy : poziom I - w zakresie 5
poziom II - w zakresie 10 i więcej
- podaje poprawnie liczbę obiektów;

Metody:
czynne - zadania stawiane dziecku do wykonania, ćwiczeń
percepcyjne - obserwacji i pokazu
słowne - rozmowy, objaśnień i instrukcji

Formy pracy:
aktywność zbiorowa jednolita
indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne :
zagadki słowne o zwierzętach, kartoniki z postaciami zwierząt do zagadek słuchowych, wiersz „Przyjaciele” („Rymowanki mojego dzieciństwa”), kartoniki z postaciami zwierząt do wiersza dla każdego dziecka, dywaniki do pracy indywidualnej dla każdego dziecka, dowolne ziarna duże i małe dla każdego dziecka - po 20 sztuk dużych i 10 małych (np. fasola i groch), duże ilustracje wybranych zwierząt, tamburyno, naklejki dla dzieci i dodatkowe 4 w 4 kolorach - określające miejsce odkładania materiałów; karta pracy;


PRZEBIEG :
· Powitanie - N. wita dzieci, które lubią : kaczki, krowy, kury, konie, koty, psy - dziecko, które czuje się powitane odpowiada : Hej !

· Wprowadzenie do tematu - zagadki słowne - dzieci rozwiązują zagadki o zwierzętach z wiejskiego podwórka :

Boso chodzi, grzebie wszędzie,
śpi na długiej, twardej grzędzie.
Na podwórku głośno gdacze:
„Zniosłam jajko, chodź zobaczyć”. (kura)

Chodzi po łące dostojnie,
bez przerwy rusza szczękami.
Trawę zieloną przerabia na mleko
pełne witamin. (krowa)

Najwierniejszy chyba
przyjaciel człowieka.
Nie każdego jednak lubi:
na niektórych szczeka.
(pies)
Choć go nikt nie uczył,
bardzo ładnie mruczy.
Pośród nocnej ciszy
poluje na myszy. (kot)

Lubi owies, lubi siano,
rży i parska w stajni rano. (koń)

Lubię pływać w stawie
każdy z was mnie zna.
Wśród wrzasków domowych ptaków
słychać moje: kwa, kwa. (kaczka)

· „Czyj to głos?” - dzieci rozwiązują zagadki słuchowe - wybrane dziecko głosem naśladuje wylosowane zwierzątko - pozostałe dzieci rozpoznają je i nazywają;

·„Naśladujemy zwierzęta ” - zabawa ruchowa - dzieci naśladują ruchem rozpoznane na obrazku zwierzę - na przerwę (podczas ruchu N. gra na tamburynie) dzieci gromadzą materiały niezbędne do dalszej pracy (dywaniki, koperty z sylwetami zwierząt z wiersza, ziarna);

· Osłuchanie z wierszem „Przyjaciele” ilustrowanym sylwetami zwierząt - wyróżnianie i liczenie zwierząt; analiza treści wiersza;

Kotek gonił myszki po łące (dzieci układają kotka, pod
spodem 2 myszki)

Wystraszyły się zające (układają 2 zające)
Piesek wnet je zauważył (układają pieska)
Złapać zająca zawsze marzył
Gdy pieska zobaczyła kurka (układają kurkę)
Szybko wybiegła z podwórka
Za nią pośpieszyły kurczaki (układają 3 kurczaki
różniące się wielkością)
Był to wyścig nie byle jaki
Kaczki na końskim grzbiecie pędziły (układają 2 kaczki
i konia)
Krówki i cielaki do nich dołączyły (układają 2 krowy
i 2 cielaki)
W końcu na łące zagroda cała
Niespodziewanie się zebrała
I tak moi mili, czasu niewiele
By spotkać się potrzebowali przyjaciele.
(razem : 17 zwierząt)

N. pyta : Jakie zwierzęta występowały w wierszu?
Czy ktoś potrafi je policzyć? (17)
Kto wybiegł pierwszy? (kotek)
Kto ostatni? (krowy i cielaki)
Ile wybiegło ptaków? (6)
Ile innych zwierząt? (11)

· „Gdzie pasuje to zwierzę?” - porównywanie i grupowanie zwierząt - dzieci dzielą zwierzęta na grupy, określają ich ilość w grupie, porządkują wg wielkości :

- na prawo ptaki , na lewo pozostałe zwierzęta;
- na górze zwierzęta, które mają 2 nogi, na dole, które
mają 4 nogi;
- na prawo dzieci, na lewo ich rodzice
- na górze małe zwierzęta, na dole duże zwierzęta;
- od lewej zaczynając dzieci układają zwierzęta od największego do najmniejszego;

· „Nakarm głodne zwierzęta” - doskonalenie techniki liczenia oraz klasyfikowania wg wielkości - dzieci rozdzielają „pożywienie”:

- dzieci biorą tyle samo ziarenek małych ile jest małych zwierząt;
- dzieci biorą tyle samo ziarenek dużych ile jest dużych zwierząt;
- rozdzielają dla małych zwierząt - małe ziarenka, dla dużych zwierząt - duże ziarenka;
- rodzicom dodają po jednym dużym ziarenku więcej;

· „Odstaw na miejsce” - zabawa ruchowa - dzieci składają posiadane materiały; poruszają się po sali jak .... - na przerwę odnoszą materiały ( dywaniki i ziarna ) na wyznaczone kolorem naklejki miejsce;

· praca indywidualna - „Gdzie pasuje to zwierzę?” - karta pracy - dzieci wykorzystując zwierzęta z koperty rozkładają je do dwóch zbiorów :

- I poziom - dzieci rozdzielają do dwóch zbiorów - dwu- i czteronożne;
- II poziom - dzieci rozdzielają do dwóch zbiorów - dwu-
i czteronożne, określają ich ilość i zapisują w postaci kresek i zapisu cyfrowego;

· Podsumowanie - ocena wykonania pracy, podanie ilości zwierząt w zbiorach; dla chętnych dzieci kolorowanie zwierząt;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.