X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32209
Przesłano:

Zimowe zabawy - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Grupa: dzieci 5-6 letnie
Prowadząca: Dorota Kowalska
Temat kompleksowy: "Zimowe zabawy"
Temat zajęcia: "Zimowa przygoda Adama"- słuchanie opowiadania n-la w oparciu o tekst J. Wasilewskiej i historyjkę obrazkową. Próba zidentyfikowania myśli przewodniej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego i ekspresji werbalnej podczas wypowiedzi. Dzielenie się wiedzą dotycząca zimowych zjawisk pogodowych i następstw pór roku zachodzących w przyrodzie. Rozwijanie słuchu fonematycznego analizy i syntezy wyrazowej.
Cele ogólne:
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w związku z aktualnie panującą porą roku
-rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym, społecznym
poprzez właściwe ukierunkowanie ekspresji werbalnej
-tworzenie warunków służących swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi
przeżyciami i werbalnym "otwarciem" się dziecka
-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego w toku rozwiązywania zadań
stawianych dzieciom do wykonania
-rozwijanie słownika czynnego o wyrażenia określające cech zimy i śniegu
-wdrażanie do przestrzegania reguł dobrej i bezpiecznej zabawy
-rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wyrazowej
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci
-rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
Cele szczegółowe:
-rozwiązuje zagadkę
-nazywa i dobiera obrazki pasujące do określonej pory roku- uzasadnia swój wybór
-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wyrazowej, wybrzmiewa głoski w nagłosie i
wygłosie, odczytuje globalnie wyrazy
-dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie
- wiąże przyczynę ze skutkiem podczas budowania swobodnych wypowiedzi
n/t sytuacji przedstawionej na ilustracji poprawnych pod względem logicznym i
gramatycznym
-wie jak bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie i gdzie szukać pomocy
-nabywa umiejętności kontaktowania i porozumiewnia się w grupie
-koncentruje i skupia się na wykonywanym zadaniu
- uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych zgodnie z regułami i poleceniami
-reaguje na sygnały wzrokowe i ruchowe
Metody pracy:
słowna- rozmowa , przekazywanie żywym słowem treści literackich
oglądowa- pokaz, obserwacja
czynna- udział w zajęciach ,zabawach, rozwiązywanie zadań stawianych do
wykonania
-aktywizująca
Forma:
- zbiorowa, - indywidualna
Środki dydaktyczne : ilustracje 4 pór roku z dodatkowymi emblematami, historyjka obrazkowa,sylwety śnieżynek do układania wg. podanego rytmu, wstążki, podpisy do czytania globalnego, zagadka, płyta CV, gazety,WKT


PRZEBIEG ZAJĘCIA
1.Powitanie obecnych na zajęciu gości.
2.Zabawa integracyjna w dwóch kołach:
Czwartek dziś, witam Was
Zaczynamy już czas,
Jestem ja , jesteś Ty
Raz , dwa , trzy.
Dzieci w kołach przesuwają się w dwóch kierunkach , kończąc frazę utworu klaszczą w dłonie kolegi.
3.Wprowadzenie do tematu wierszowaną zagadką " Zima"- E. Godzimirskiej
Zgadnij proszę , co to za pora, gdy biało i zimno jest dookoła,
gdy dzieci chodzą na łyżwy, sanki , a ze śniegu lepią igloo i bałwanki.
Dzieci podają nazwę aktualnej pory roku, wymieniają też poprzednie i kolejne, w oparciu o
ilustracje do których dobierają obrazki uzupełniające. Opowiadają także z czym kojarzy im
się dana pora roku. Część nazw obrazków poddana zostaje analizie fonematycznej ,
podziałowi na sylaby, lub podpisana wyrazami do globalnego czytania.
Nauczyciel zachęca dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu w związku ze
zbliżającymi się feriami.
4."Za co lubimy zimę ?"- zabawa słownikowa. Dzieci dokańczają rozpoczęte zdanie,
wymieniają cechy tej pory roku , następnie przeliczają ilość wyrazów w zdaniu.
Celem tej zabawy jest aktywizowanie kreatywnego myślenia i tworzenie skojarzeń.
5."Pory roku"- zabawa taneczna do piosenki.
6."Nowe łyżwy"- opowiadanie n-la w oparciu o tekst J. Wasilewskiej i historyjkę obrazkową.
Dzieci układają właściwą kolejność zdarzeń na ilustracjach, a następnie w formie pytań i
dłuższych wypowiedzi omawiają treść. Na koniec oceniając zachowanie kolegów ,
oraz wyciągają wniosek, że nie wolno ślizgać się na zamarzniętych zbiornikach wodnych.
Podają przykłady i miejsca bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
7."Śnieżynki pani Zimy"- dzieci układają ze śnieżynek rozpoczęty rytm, w formie
pasowej ,pamiętając o właściwej kolejności.
8."Gdzie jest śnieżynka?"- dzieci wybierają jeden z elementów rytmu , poruszają się w rytm
tamburyna ,na przerwę w muzyce układają śnieżynki wg. poleceń n-la : z przodu, tyłu,
boku , na górze, przed sobą ćwicząc orientację w schemacie własnego ciała.
9."Łyżwiarze"- improwizacja ruchowa przy muzyce walca ze wstążkami , n-lka w trakcie
utworu podnosi znak graficzny , a dzieci poruszają wstążkami zgodnie z tym co
zobaczyły.
10."Zimowy qwiz przyrodniczy"- dzieci wybierają właściwą odpowiedz z kilku podanych:
-w którym miesiącu zaczyna się zima
-jaki pojazd przejedzie po śniegu
-co jest zimą na rzece lub stawie
- co szczypie w uszy
-śnieg jest lekki jak
-co zimą spada z nieba
-co robi zimą niedźwiedź
-jaki jest śnieg
11."Wielka Księga Tropiciela" - "Zimowe zabawy "-praca z pakietem.
Ocenianie za pomocą umownych znaków, zachowań dzieci podczas zabaw na śniegu.
12.Zakończenie zajęcia . Podziękowanie dzieciom za udział. Udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.