X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32133
Przesłano:

Program zajęć kółka "Chcę wiedzieć więcej". Zajęcia rozwijające dla klasy III

Program zajęć realizowanych w ramach 42 art. KN
Nazwa zajęć: „Chcę wiedzieć więcej”. Zajęcia rozwijające dla klasy III
Osoba realizująca: Katarzyna Trojańczyk
Rok szkolny: 2015/2016
Liczba godzin w tygodniu: 1 h (45 min.)
Termin zajęć: wtorek, 12:40-13:25 (6 godz. lekcyjna)

Cele:
• doskonalenie techniki płynnego, globalnego czytania oraz umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
• kształcenie umiejętności pisania spójnych, logicznych tekstów i opowiadań,
• utrwalenie poznanych zasad ortograficznych,
• rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych,
• ćwiczenie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym,
• przygotowanie uczniów zdolnych do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności,
• przygotowanie uczniów chętnych do różnorodnych konkursów wiedzowych.

Zadania:
• pomoc uczniom w udoskonaleniu techniki czytania i w rozwijaniu umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
• ćwiczenia głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem w oparciu o przygotowywane przez nauczyciela teksty i karty pracy, próby pisania opowiadań twórczych,
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi i pamięć,
• pisanie dyktand ortograficznych o podwyższonym stopniu trudności,
• poszerzanie zakresu materiału edukacji matematycznej, ćwiczenie myślenia matematycznego
i umiejętności zastosowania go w praktyce,
• poznanie technik sprawnego i efektywnego rozwiązywania zadań testowych,
• zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach wiedzowych.

Treści - tematyka zajęć:
1. Omówienie zasad pracy na zajęciach. Poznanie reguł i etapów rozwiązywania zadań podczas konkursów wiedzowych.
2. Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem – tekst i pytania przygotowane przez nauczyciela.
3. Rozwiązywanie testów matematycznych przygotowujących do „Kangurka”.
4. Dyktando ortograficzne – utrwalenie poznanych zasad pisania.
5. Ćwiczenia logicznego myślenia matematycznego. Zadania i zagadki logiczne.
6. Pisanie opowiadania twórczego z wykorzystaniem podanego słownictwa.
7. Rozwiązywanie testu z zadaniami matematyczno – logicznymi. Ćwiczenie techniki rozwiązywania zadań matematycznych.
8. „Puc, Bursztyn i goście” – głośne czytanie fragmentu książki i indywidualne udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.
9. Obliczenia pieniężne, czasowe i kalendarzowe. Zadania wykraczające poza materiał kl. III.
10. Zadania o podwyższonym stopniu trudności rozwijające koncentrację uwagi i pamięć.
11. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”.
12. Wierszyki ortograficzne. Ćwiczenie prawidłowego pisania.
13. Przeliczanie jednostek wagi, miary, pojemności i czasu – przygotowanie do rozwiązywania zadań.
14. Test cichego czytania ze zrozumieniem. Przygotowanie do międzyszkolnego konkursu.
15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Działania o podwyższonym stopniu trudności.
16. Wykonanie ozdoby świątecznej zgodnie z etapami instrukcji – czytanie ze zrozumieniem.
17. Ćwiczenia logicznego myślenia matematycznego. Zadania i zagadki logiczne. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych.
18. Przygotowanie do testów na zakończenie klasy III. Etapy rozwiązywania zadań polonistycznych.
19. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Zadania mieszane.
20. Zadania o podwyższonym stopniu trudności doskonalące technikę czytania.
21. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”. Omówienie techniki rozwiązywania zadań logicznych.
22. Głośne czytanie fragmentu książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” . Pisanie opowiadania na podstawie wysłuchanych treści.
23. Zastosowanie matematyki w praktyce. Zadania różne spotykane w życiu codziennym.
24. Pisanie opowiadania twórczego związanego z wiosną. Zaznaczenie poznanych części mowy.
25. Rozwiązywanie testu z zadaniami matematyczno – logicznymi. Ćwiczenie sposobów rozwiązywania zadań testowych.
26. Dyktando graficzne. Udoskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
27. Zadania usprawniające logiczne myślenie. Gry i zagadki ułatwiające koncentrację na zadaniu.
28. „Legenda o śpiących rycerzach”. Rozwiązywanie zadań sprawdzających zrozumienie przeczytanej przez nauczyciela legendy.
29. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”.
30. Wykonywanie rysunku zgodnie z instrukcją – karty pracy. Umiejętność czytania ze zrozumieniem poleceń i instrukcji.
31. Omówienie zadań z konkursu „Kangurek matematyczny 2016”
32. Doskonalenie umiejętności głośnego czytania – „Wakacje Mikołajka”. Indywidualne rozwiązywanie przygotowanych przez nauczyciela kart pracy związanych z przeczytanym fragmentem.
33. Test wykorzystujący poznane techniki rozwiązywania zadań matematycznych. Wdrożenie systemu rozwiązywania zadań do pracy na konkursach.
34. „O psie, który jeździł koleją” – głośne czytanie fragmentu książki i indywidualne udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.
35. Ćwiczenia matematyczne o podwyższonym stopniu trudności utrwalające umiejętności poznane w klasie III.
36. Zadania usprawniające logiczne myślenie. Gry i zagadki ułatwiające koncentrację na zadaniu.
37. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – zadania wykraczające poza materiał klasy III.
38. Pytania i odpowiedzi. Rozwiązywanie pytań przygotowanych przez dzieci.
39. Mnożenie i dzielnie sposobem pisemnym – zadania wykraczające poza materiał klasy III.
40. Podsumowanie pracy na zajęciach w klasie III.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.